MPI - Send, Receive

Kategori: Parallel Programming , 22 Ekim 2019 , JanFranco


MPI_Send ve MPI_Recv fonksiyonlarının örneğini yapalım. Örneğe geçmeden önce fonksiyonların parametrelerini inceleyelim:


MPI_Send(
  void* data,			// Gönderilecek data
  int count,			// Datanın boyutu, eleman sayısı
  MPI_Datatype datatype,	// Datanın tipi
  int destination,		// Hangi process'e gönderilecek
  int tag,			// Gönderim etiketi
  MPI_Comm communicator)	// Hangi dünyada
MPI_Recv(
  void* data,			// Alınacak data
  int count,			// Datanın boyutu, eleman sayısı
  MPI_Datatype datatype,	// Datanın tipi
  int source,			// Hangi process'ten gelecek
  int tag,			// Datanın etiketi
  MPI_Comm communicator,	// Hangi dünyada
  MPI_Status* status)		// Info
Örnek program:


#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char** argv) {

 int world_rank, world_size;
 MPI_Init(NULL, NULL);
 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &world_rank);
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &world_size);

 int number;
 if (world_rank == 0) {
  number = -1;
  MPI_Send(&number, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD);
 } else if (world_rank == 1) {
  MPI_Recv(&number, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
  printf("Process 1 received number %d from process 0\n", number);
 }
 MPI_Finalize();
}


Sonraki Yazı: MPI - Broadcast
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.