Template Matching in OpenCV

Kategori: Python / OpenCV , 09 Ekim 2019 , JanFranco


Contourlar üzerinden eşleştirme yapmıştık. Bu sefer direk obje üzerinden eşleştirme yapacağız:


import cv2
import numpy as np

image = cv2.imread('WaldoBeach.jpg')
cv2.imshow('Where is Waldo?', image)
cv2.waitKey(0)

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

template = cv2.imread('waldo.jpg',0)

result = cv2.matchTemplate(gray, template, cv2.TM_CCOEFF)
min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv2.minMaxLoc(result)

top_left = max_loc
bottom_right = (top_left[0] + 50, top_left[1] + 50)
cv2.rectangle(image, top_left, bottom_right, (0,0,255), 5)

cv2.imshow('Where is Waldo?', image)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
Burada matchTemplate methodunda TM_CCOEFF flagini kullandık. Bu yöntem, eşleştirme katsayısı üretir. Template'i resim üzerinden soldan sağa, yukarıdan aşağı tarar ve her bir bölge için bir eşleşme katsayısı üretir. Bu katsayının yüksekliğine göre eşleşme vardır diyebiliriz.


Sonraki Yazı: Blob Detection
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.