Rotating Images

Kategori: Python / OpenCV , 02 Ekim 2019 , JanFranco


Resmi döndürmek için warpAffine() methodunu ve bir rotation matrisini kullanacağız. İlk olarak resmi ve boyutlarını alalım:


img = cv2.imread("hel.jpg", 0)
rows,cols = img.shape
Rotation matrisi oluşturalım:


M = cv2.getRotationMatrix2D((cols/2, rows/2), 90, 1)
İlk parametresi resmin merkezidir. Satır ve sütun sayılarını ikiye bölerek x, y koordinatı şeklinde bir merkez oluşturabiliriz. İkinci parametresi döndürme açısıdır. Burada 90 derece verdik. Üçüncü parametresi scale değeridir. Biz büyütme yapmak istemediğimiz için 1 değerini verdik. Döndürülmüş resmi oluşturalım ve gösterelim:


dst = cv2.warpAffine(img, M, (cols,rows))
cv2.imshow("img", dst)
cv2.waitKey()


Sonraki Yazı: Converting Images to Grayscale
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.