Live Scetch with Webcam

Kategori: Python / OpenCV , 07 Ekim 2019 , JanFranco


sketch adında bir fonksiyon tanımlayalım. Bu fonksiyonda alınan resim ilk olarak grayscale resme çevrilsin. Daha sonra GaussianBlur() methodu ile gürültüleri temizleyelim. Canny() methodu ile kenarları bulalım ve threshold() methodu ile ters binary işlemini uygulayalım:


import cv2
import numpy as np

def sketch(image):
  img_gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  img_gray_blur = cv2.GaussianBlur(img_gray, (5,5), 0)
  canny_edges = cv2.Canny(img_gray_blur, 10, 70)
  ret, mask = cv2.threshold(canny_edges, 70, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)
  return mask

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:
  ret, frame = cap.read()
  cv2.imshow('Our Live Sketcher', sketch(frame))
  if cv2.waitKey(1) == 13: #13 is the Enter Key
    break
    
cap.release()
cv2.destroyAllWindows() 
Fonksiyon dışında bir while döngüsü oluşturduk ve kameradan aldığımız her bir frame'i fonksiyona argüman olarak verdik.


Sonraki Yazı: Contours
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.