Converting Images to Grayscale

Kategori: Python / OpenCV , 03 Ekim 2019 , JanFranco


Bilgisayar ortamında resimler 3 boyutlu matris halinde saklanırlar, daha önce bahsetmiştik. 300 x 300 boyutlu bir resimde, (0, 0) koordinatındaki pikselin 3 değeri vardır ve bu değerler red, green, blue (RGB) değerleridir. Bu kural renkli resimler için geçerlidir. Eğer resim renksiz ise bu resme grayscale image diyeceğiz. Grayscale imagelar bilgisayarda iki boyutlu olarak saklanır. 300 x 300 boyutlu grayscale bir resimde (0, 0) koordinatındaki pikselin tek bir değeri vardır. Şimdi OpenCV kütüphanesini kullanarak renkli bir resmi grayscal resme çevirelim:


import cv2

img = cv2.imread("input.jpg")
gray_scale = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
cv2.imshow("Grayscale", gray_scale)
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()
cvtColor() methoduna resmi ve bayrağı gönderdik. Bayrağa dikkat edersek BG2GRAY yazmakta. Farklı bayraklar kullanarak, farklı tür resimlerin de türlerini değiştirebiliriz. Bir diğer yöntem ise resmi okurken grayscale resme çevirmektir:


cv2.imread("input.jpg", 0)


Sonraki Yazı: Scaling, Resizing
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.