Brightness Control

Kategori: Python / OpenCV , 04 Ekim 2019 , JanFranco


Bir filtre matrisi oluşturup, bu matrisi resmimize ekleyip çıkartarak parlaklığı değiştirebiliriz:


import cv2
import numpy as np

image = cv2.imread('input.jpg')

img_filter = np.ones(image.shape, dtype = "uint8") * 100

added = cv2.add(image, img_filter)
cv2.imshow("Added", added)

subtracted = cv2.subtract(image, img_filter)
cv2.imshow("Subtracted", subtracted)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
np.ones() methodu ile, resmin boyutları ile aynı olan birler matrisi oluşturduk. Bu matrisi 100 ile çarparak her elemanı 100 olan, resim ile aynı boyutlu bir matris elde ettik. Bu matrisi add() ve subtract() methodlarını kullanarak resme ekleyip çıkardık ve parlaklığı değiştirdik.


Sonraki Yazı: Bitwise Operations
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.