Kategori: Python / OpenCV

Başlıklar

Face Detection, Haar Cascades

Kategori: Python / OpenCV, 11 Ekim 2019

Face Detection, Haar Cascades

Başlık yüz tanıma, yüz tespiti fakat birazdan göreceğimiz uygulamaları sadece yüz için değil, elimizde başarılı bir cascade dosyası var ise diğer objeler için de uygulayabiliriz. İlk olarak videoyu ve cascade dosyalarını alalım:

 video = cv2.VideoCapture("agent.mp4") face_cascade = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_frontalface_default.xml") eye_cascade = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_eye.xml") 
Video üzerinde çalışıyoruz, while döngüsü açalım: ... Devamını Oku


JanFranco | 355 | 0 | 2 min read

Object Tracking with HSV Values

Kategori: Python / OpenCV, 11 Ekim 2019

Object Tracking with HSV Values

OpenCV kütüphanesini kullanarak HSV değerleri ile obje takibi yapabiliriz. Herhangi bir öğrenim söz konusu değil, sadece renk değerlerini kullanacağız. HSV (Hue-Saturation-Vibrance) değerleri RGB gibi renk kodlarıdır. İlk olarak videoyu alalım:

 vid = cv2.VideoCapture("dog.mp4") 
Videodaki her bir frame üzerinde işlem yapabilmek için bir while döngüsü açalım. Her bir ... Devamını Oku


JanFranco | 369 | 0 | 2 min read

Corner Detection in OpenCV

Kategori: Python / OpenCV, 09 Ekim 2019

Corner Detection in OpenCV

Köşeleri tespit etmek için cornerHarris methodunu kullanırız. Method ve parametreler:

 cv2.cornerHarris(input image, block size, ksize, k) 
Kullanalım:

 import cv2 import numpy as np image = cv2.imread('chess.jpg') gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) gray = np.float32(gray) harris_corners = cv2.cornerHarris(gray, 3, 3, 0.05) image[harris_corners > 0.025 * harris_corners.max() ] ...
			
Devamını Oku


JanFranco | 423 | 0 | 1 min read

Blob Detection

Kategori: Python / OpenCV, 09 Ekim 2019

Blob Detection

Blob, bir görüntüde, birbirine benzeyen nesneler topluluğudur. Benzerlikler bir çok alanda olabilir (alan, renk vs). OpenCV kullanarak blob tespiti yapalım:

 import cv2 import numpy as np; image = cv2.imread("images/Sunflowers.jpg") detector = cv2.SimpleBlobDetector_create() keypoints = detector.detect(image) blank = np.zeros((1,1)) blobs = cv2.drawKeypoints(image, keypoints, blank, (255,0,0), cv2.DRAW_MATCHES_FLAGS_DEFAULT) cv2.imshow("Blobs", blobs) cv2.waitKey(0) ...
			
Devamını Oku


JanFranco | 303 | 0 | 1 min read

Template Matching in OpenCV

Kategori: Python / OpenCV, 09 Ekim 2019

Template Matching in OpenCV

Contourlar üzerinden eşleştirme yapmıştık. Bu sefer direk obje üzerinden eşleştirme yapacağız:

 import cv2 import numpy as np image = cv2.imread('WaldoBeach.jpg') cv2.imshow('Where is Waldo?', image) cv2.waitKey(0) gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) template = cv2.imread('waldo.jpg',0) result = cv2.matchTemplate(gray, template, cv2.TM_CCOEFF) min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv2.minMaxLoc(result) top_left = max_loc bottom_right = ...
			
Devamını Oku


JanFranco | 346 | 0 | 1 min read
Sayfa 1 next last »