While Loop

Kategori: MIPS , 15 Ekim 2019 , JanFranco


For döngüsünde olduğu gibi while döngüsünü de kendi imkanlarımızla oluşturacağız. Aşağıdaki C kodunu dönüştürelim:


int temp = 12, sum = 0;
while(temp != 5){
    sum += temp;
    temp--;
}
İlk olarak temp, sum ve 5 değerinin tutulacağı registerı tanımlayalım:


li $t0, 12
li $t1, 5
li $s0, 0
Döngüyü tanımlayalım:


	loop:

		beq $t0, $t1, EXIT

			add $s0, $s0, $t0
		
		addi $t0, $t0, -1
		j loop
EXIT bloğunu tanımlayalım:


	EXIT:

		li $v0, 1
		move $a0, $s0
		syscall

		li $v0, 10
		syscall
Görüldüğü gibi for döngüsünden çok da bir farkı yoktur.


Sonraki Yazı: Arrays, Load Word, Store Word
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.