Function Arguments

Kategori: MIPS , 14 Ekim 2019 , JanFranco


a tipi registerları kullanarak iki sayıyı toplayacağız ve return edeceğiz. Örnek üzerinden anlatalım:


	.text

main:
	
	li $a0, 25
	li $a1, 250

	jal add_numbers

	li $v0, 1
	move $a0, $v1
	syscall
	
	li $v0, 10
	syscall

	add_numbers:

		add $v1, $a0, $a1
		jr $ra
İlk olarak a0 ve a1 registerlarına 25 ve 250 değerlerini atadık. Daha sonra add_numbers fonksiyonuna jal instruction ile gittik. Burada a0 ve a1 değerlerini topladık ve v1 registerına attık. jr $ra ile fonksiyonu tamamladık. Daha sonra v0 registerının değerini, integer bastıracağımızdan 1 yaptık. v1 registerındaki değeri a0 registerına atadık ve syscall ile ekrana bastırdık. Daha sonra v0 registerının değerini 10 yaptık ve syscall ile programı sonlandırdık.


Sonraki Yazı: Taking Inputs from User
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.