Support Vector Machine

Kategori: Machine Learning , 06 Aralık 2019 , JanFranco


Support Vector Machine algoritmasını daha önce görmüştük. Amaç maximum margin değerini bularak bir doğru çizmekti. Classification problemlerinde de kullanacağımızdan bahsetmiştim. Daha önce açıkladığımız için direk koda geçelim:


import pandas as pd
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, OneHotEncoder, StandardScaler

df = pd.read_csv('veriler.csv')

missing = SimpleImputer()
age = df.iloc[:, [3]].values
age = missing.fit_transform(age)
age = pd.DataFrame(data=age, columns=['age'])

labelEncoder = LabelEncoder()
gender = df.iloc[:, [4]].values
gender = labelEncoder.fit_transform(gender.ravel())
gender = pd.DataFrame(data=gender, columns=['gender'])

oneHotEncoder = OneHotEncoder()
country = df.iloc[:, [0]].values
country = oneHotEncoder.fit_transform(country).toarray()
country = pd.DataFrame(data=country, columns=['fr', 'tr', 'us'])

hw = df.iloc[:, [1, 2]].values
hw = pd.DataFrame(data=hw, columns=['height', 'weight'])

df = pd.concat([country, hw, age, gender], axis=1)
print(df)

x = df.iloc[:, [3, 4, 5]]
y = df.iloc[:, [6]]
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=.33, random_state=0)

scaler = StandardScaler()
x_train = scaler.fit_transform(x_train)
x_test = scaler.fit_transform(x_test)

svr = SVC(kernel='rbf', gamma='auto')
svr.fit(x_train, y_train.values.ravel())
svrRes = svr.predict(x_test)

confusionMatrix = confusion_matrix(y_true=y_test, y_pred=svrRes)
print("***** Confusion Matrix - RBF *****")
print("   E  K")
print("E  ", confusionMatrix[0][0], " ", confusionMatrix[0][1])
print("K  ", confusionMatrix[1][0], " ", confusionMatrix[1][1])

svr = SVC(kernel='linear', gamma='auto')
svr.fit(x_train, y_train.values.ravel())
svrRes = svr.predict(x_test)

confusionMatrix = confusion_matrix(y_true=y_test, y_pred=svrRes)
print("***** Confusion Matrix - Linear *****")
print("   E  K")
print("E  ", confusionMatrix[0][0], " ", confusionMatrix[0][1])
print("K  ", confusionMatrix[1][0], " ", confusionMatrix[1][1])

svr = SVC(kernel='poly', gamma='auto')
svr.fit(x_train, y_train.values.ravel())
svrRes = svr.predict(x_test)

confusionMatrix = confusion_matrix(y_true=y_test, y_pred=svrRes)
print("***** Confusion Matrix - Poly *****")
print("   E  K")
print("E  ", confusionMatrix[0][0], " ", confusionMatrix[0][1])
print("K  ", confusionMatrix[1][0], " ", confusionMatrix[1][1])

>>

   fr  tr  us height weight  age gender
0  0.0 1.0 0.0   130   30 10.00    0
1  0.0 1.0 0.0   125   36 11.00    0
2  0.0 1.0 0.0   135   34 10.00    1
3  0.0 1.0 0.0   133   30  9.00    1
4  0.0 1.0 0.0   129   38 12.00    0
5  0.0 1.0 0.0   180   90 30.00    0
6  0.0 1.0 0.0   190   80 25.00    0
7  0.0 1.0 0.0   175   90 35.00    0
8  0.0 1.0 0.0   177   60 22.00    1
9  0.0 0.0 1.0   185   105 33.00    0
10 0.0 0.0 1.0   165   55 27.00    1
11 0.0 0.0 1.0   155   50 44.00    1
12 0.0 0.0 1.0   160   58 28.45    1
13 0.0 0.0 1.0   162   59 41.00    1
14 0.0 0.0 1.0   167   62 55.00    1
15 1.0 0.0 0.0   174   70 47.00    0
16 1.0 0.0 0.0   193   90 28.45    0
17 1.0 0.0 0.0   187   80 27.00    0
18 1.0 0.0 0.0   183   88 28.00    0
19 1.0 0.0 0.0   159   40 29.00    1
20 1.0 0.0 0.0   164   66 32.00    1
21 1.0 0.0 0.0   166   56 42.00    1
***** Confusion Matrix - RBF *****
   E  K
E  1  0
K  5  2
***** Confusion Matrix - Linear *****
   E  K
E  0  1
K  6  1
***** Confusion Matrix - Poly *****
   E  K
E  0  1
K  7  0
Burada kötü sonuçlar almamızın sebebi veri kümesinde aykırı veriler olmasıdır. O verileri (ilk 5 satır) çıkardığımızda sonucun daha başarılı olacağını görebiliriz. Ayrıca doğrusal olmayan verileri SVM ile çözmek mümkün. Kernel trick denilen yöntem ile içe içe girmiş verileri, doğrusal olarak çözülemeyen verileri 2 boyutludan 3 boyutlaya çıkararak (veya bir başka boyuttan bir başka boyuta), iki sınıf arasında bir çizgi yerine 2 boyutlu bir düzlem çizerek ayrım yapabiliriz.


Sonraki Yazı: Naive Bayes
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.