Preprocessing, Data Import, Missing Values

Kategori: Machine Learning , 23 Kasım 2019 , JanFranco


Machine Learning algoritmalarını kullanabilmek için elimizdeki veriyi, o algoritmaya uygun hale getirmemiz gerekebilir. Ki genellikle gerekir. Tabi uygun hale getirmeden önce ilk olarak veriyi import etmemiz gerekli. Elimizdeki veri bir .csv dosyası. Açılımı comma seperated values yani virgül ile ayrılmış değerlerdir. Veri kümesini github hesabımdaki machine-learning-tutorials klasörünün altındaki data klasöründe bulabilirsiniz. Bir ön işlemeden önce ilk olarak veriyi anlamamız gerekir. Veriyi incelediğimzide ilk satırda sütun, kolon başlıklarını görüyoruz, sırasıyla 'ulke', 'boy', 'kilo', 'yas', 'cinsiyet'. Ülke ve cinsiyet değerleri string değerken diğer değerler integer değerlerdir. 3 ülkeden insanların fiziksel özelliklerinin bulunduğu bir veriseti elimizde. Şimdi veriyi import edelim. Bunun için pandas kütüphanesinin read_csv methodunu kullanacağız. pandas kütüphanesini ve daha sonradan kullanacağımız numpy kütüphanesini dahil edelim:


import numpy as np
import pandas as pd
Buradaki as pd ifadesi pandas kütüphanesi pd ismiyle çağırılacak demektir. Şimdi methodu kullanalım:


df = pd.read_csv("veriler.csv")
Burada veriler.csv dosyasını okuduk ve df değişkenine atadık. veriler.csv dosyası proje dosyaları ile aynı yerde bulunduğundan direk olarak böyle çağırabildik. Ancak farklı bir adreste ise o adresin yolunu yazabiliriz. Örneğin masaüstündeyse read_csv("C:/Users/ErenS/.../veriler.csv") şeklinde çağırabilirdik. Bazı değerleri inceleyelim:


height = df[['boy']]
heightAndWeight = df[['boy', 'kilo']]

print(heightAndWeight)
print("************")
print(df)
print("************")

>>

  boy kilo
0  130  30
1  125  36
2  135  34
3  133  30
4  129  38
5  180  90
6  190  80
7  175  90
8  177  60
9  185  105
10 165  55
11 155  50
12 160  58
13 162  59
14 167  62
15 174  70
16 193  90
17 187  80
18 183  88
19 159  40
20 164  66
21 166  56
************
  ulke boy kilo  yas cinsiyet
0  tr 130  30 10.0    e
1  tr 125  36 11.0    e
2  tr 135  34 10.0    k
3  tr 133  30  9.0    k
4  tr 129  38 12.0    e
5  tr 180  90 30.0    e
6  tr 190  80 25.0    e
7  tr 175  90 35.0    e
8  tr 177  60 22.0    k
9  us 185  105 33.0    e
10  us 165  55 27.0    k
11  us 155  50 44.0    k
12  us 160  58  NaN    k
13  us 162  59 41.0    k
14  us 167  62 55.0    k
15  fr 174  70 47.0    e
16  fr 193  90  NaN    e
17  fr 187  80 27.0    e
18  fr 183  88 28.0    e
19  fr 159  40 29.0    k
20  fr 164  66 32.0    k
21  fr 166  56 42.0    k
************
df['boy'] yerine df[['boy']] şeklinde bir çağırım yapmamızın sebebi df değişkeninin listeleri tutan bir liste olmasından kaynaklı. Yani ['boy'] bir listedir. df değişkeninde ['boy'], ['kilo'] şeklinde listeler vardır. pandas kütüphanesi satırlara otomatik olarak index vermektedir. 12. ve 16. satırlara baktığımızda yas sütünundaki verilerin NaN şeklinde olduğunu görüyoruz. NaN, Not a Number anlamına geliyor. Buradaki veriler eksik demektir. Eksik veriler ile karşılaştığımızda yapılabilecek, izlenecek bir çok yol mevcuttur. En çok kullanılan iki yöntem, eksik verinin olduğu satırı silmek ve o sütundaki değerlerin ortamalasını alıp eksik veriyi o ortalama ile doldurmaktır. Diğer yöntemler de mevcuttur birazdan göreceğiz. Burada eksik verileri ortalama bularak dolduralım. Bunun için sklearn kütüphanesindeki SimpleImputer methodunu kullanacağız:


from sklearn.impute import SimpleImputer
SimpleImputer bir sınıftır. O sınıftan bir obje üretelim:


imputer = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean')
Burada constructor için iki değer gönderdik. Eksik verileri ve stratejiyi tanımladık. Daha önceki sklearn versiyonlarında missing_values kısmında 'NaN' yazıyorduk. Yeni versiyonlarda np.nan yazmamız gerekli. Eksik verileri sayısal değerlere uygulayacağız. Sayısal değerleri çekelim:


numeric = df.iloc[:, 1:4].values
print(numeric)
print("****************")

>>

[[130. 30. 10.]
 [125. 36. 11.]
 [135. 34. 10.]
 [133. 30.  9.]
 [129. 38. 12.]
 [180. 90. 30.]
 [190. 80. 25.]
 [175. 90. 35.]
 [177. 60. 22.]
 [185. 105. 33.]
 [165. 55. 27.]
 [155. 50. 44.]
 [160. 58. nan]
 [162. 59. 41.]
 [167. 62. 55.]
 [174. 70. 47.]
 [193. 90. nan]
 [187. 80. 27.]
 [183. 88. 28.]
 [159. 40. 29.]
 [164. 66. 32.]
 [166. 56. 42.]]
****************
Şimdi eksik verileri dolduralım:


numeric[:, 1:4] = imputer.fit_transform(numeric[:, 1:4])
print(numeric)
print("****************")

>>

[[130.  30.  10. ]
 [125.  36.  11. ]
 [135.  34.  10. ]
 [133.  30.   9. ]
 [129.  38.  12. ]
 [180.  90.  30. ]
 [190.  80.  25. ]
 [175.  90.  35. ]
 [177.  60.  22. ]
 [185.  105.  33. ]
 [165.  55.  27. ]
 [155.  50.  44. ]
 [160.  58.  28.45]
 [162.  59.  41. ]
 [167.  62.  55. ]
 [174.  70.  47. ]
 [193.  90.  28.45]
 [187.  80.  27. ]
 [183.  88.  28. ]
 [159.  40.  29. ]
 [164.  66.  32. ]
 [166.  56.  42. ]]
****************
Gördüğünüz gibi eksik veriler 28.45 değerleri ile dolduruldu. Ortalama almak dışında medyan alabilirdik. En çok tekrar eden verileri bulup eksik verileri o şekilde doldurabilirdik. Eksik verileri el ile doldurabilirdik. Satırı direk silebilirdik. Bunları SimpleImputer ile yapabiliriz. Detaylı incelemek isterseniz:

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.impute.SimpleImputer.html


Sonraki Yazı: Data, Encoding
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.