Neural Networks

Kategori: Machine Learning , 21 Aralık 2019 , JanFranco


Yapay sinir ağları algoritması, insan beyninin basit bir simülasyonu gibi düşünülebilir. Bu yazımda Keras kütüphanesini kullanarak Python üzerinde bir yapay sinir ağı modeli oluşturacağız ve train edeceğiz. Yapay sinir ağları ile detaylı bilgiyi Deep Learning bölümünde anlattım. Bu nedenle tekrar üstünde durmuyorum. İlk olarak kütüphaneleri ve veriyi import edelim:


import numpy as np
import pandas as pd
from keras.layers import Dense
from keras.models import Sequential
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, OneHotEncoder, StandardScaler

pd.set_option('display.max_columns', 500)
pd.set_option('display.width', 1000)

df = pd.read_csv('Churn_Modelling.csv')
print(df)

>>

   RowNumber CustomerId     Surname CreditScore Geography Gender Age Tenure  Balance NumOfProducts HasCrCard IsActiveMember EstimatedSalary Exited
0       1  15634602    Hargrave     619  France Female  42    2    0.00       1     1        1    101348.88    1
1       2  15647311      Hill     608   Spain Female  41    1  83807.86       1     0        1    112542.58    0
2       3  15619304      Onio     502  France Female  42    8 159660.80       3     1        0    113931.57    1
3       4  15701354      Boni     699  France Female  39    1    0.00       2     0        0     93826.63    0
4       5  15737888    Mitchell     850   Spain Female  43    2 125510.82       1     1        1     79084.10    0
5       6  15574012       Chu     645   Spain  Male  44    8 113755.78       2     1        0    149756.71    1
6       7  15592531    Bartlett     822  France  Male  50    7    0.00       2     1        1     10062.80    0
7       8  15656148     Obinna     376  Germany Female  29    4 115046.74       4     1        0    119346.88    1
8       9  15792365       He     501  France  Male  44    4 142051.07       2     0        1     74940.50    0
9      10  15592389       H?     684  France  Male  27    2 134603.88       1     1        1     71725.73    0
10      11  15767821     Bearce     528  France  Male  31    6 102016.72       2     0        0     80181.12    0
11      12  15737173     Andrews     497   Spain  Male  24    3    0.00       2     1        0     76390.01    0
12      13  15632264       Kay     476  France Female  34   10    0.00       2     1        0     26260.98    0
13      14  15691483      Chin     549  France Female  25    5    0.00       2     0        0    190857.79    0
14      15  15600882      Scott     635   Spain Female  35    7    0.00       2     1        1     65951.65    0
15      16  15643966     Goforth     616  Germany  Male  45    3 143129.41       2     0        1     64327.26    0
16      17  15737452      Romeo     653  Germany  Male  58    1 132602.88       1     1        0     5097.67    1
17      18  15788218    Henderson     549   Spain Female  24    9    0.00       2     1        1     14406.41    0
18      19  15661507     Muldrow     587   Spain  Male  45    6    0.00       1     0        0    158684.81    0
19      20  15568982       Hao     726  France Female  24    6    0.00       2     1        1     54724.03    0
20      21  15577657    McDonald     732  France  Male  41    8    0.00       2     1        1    170886.17    0
21      22  15597945    Dellucci     636   Spain Female  32    8    0.00       2     1        0    138555.46    0
22      23  15699309    Gerasimov     510   Spain Female  38    4    0.00       1     1        0    118913.53    1
23      24  15725737     Mosman     669  France  Male  46    3    0.00       2     0        1     8487.75    0
24      25  15625047       Yen     846  France Female  38    5    0.00       1     1        1    187616.16    0
25      26  15738191     Maclean     577  France  Male  25    3    0.00       2     0        1    124508.29    0
26      27  15736816      Young     756  Germany  Male  36    2 136815.64       1     1        1    170041.95    0
27      28  15700772     Nebechi     571  France  Male  44    9    0.00       2     0        0     38433.35    0
28      29  15728693   McWilliams     574  Germany Female  43    3 141349.43       1     1        1    100187.43    0
29      30  15656300    Lucciano     411  France  Male  29    0  59697.17       2     1        1     53483.21    0
...     ...     ...       ...     ...    ...   ... ...   ...    ...      ...    ...       ...       ...   ...
9970    9971  15587133    Thompson     518  France  Male  42    7 151027.05       2     1        0    119377.36    0
9971    9972  15721377      Chou     833  France Female  34    3 144751.81       1     0        0    166472.81    0
9972    9973  15747927      Ch'in     758  France  Male  26    4 155739.76       1     1        0    171552.02    0
9973    9974  15806455     Miller     611  France  Male  27    7    0.00       2     1        1    157474.10    0
9974    9975  15695474     Barker     583  France  Male  33    7 122531.86       1     1        0     13549.24    0
9975    9976  15666295      Smith     610  Germany  Male  50    1 113957.01       2     1        0    196526.55    1
9976    9977  15656062     Azikiwe     637  France Female  33    7 103377.81       1     1        0     84419.78    0
9977    9978  15579969     Mancini     683  France Female  32    9    0.00       2     1        1     24991.92    0
9978    9979  15703563      P'eng     774  France  Male  40    9  93017.47       2     1        0    191608.97    0
9979    9980  15692664     Diribe     677  France Female  58    1  90022.85       1     0        1     2988.28    0
9980    9981  15719276      T'ao     741   Spain  Male  35    6  74371.49       1     0        0     99595.67    0
9981    9982  15672754    Burbidge     498  Germany  Male  42    3 152039.70       1     1        1     53445.17    1
9982    9983  15768163     Griffin     655  Germany Female  46    7 137145.12       1     1        0    115146.40    1
9983    9984  15656710      Cocci     613  France  Male  40    4    0.00       1     0        0    151325.24    0
9984    9985  15696175 Echezonachukwu     602  Germany  Male  35    7  90602.42       2     1        1     51695.41    0
9985    9986  15586914     Nepean     659  France  Male  36    6 123841.49       2     1        0     96833.00    0
9986    9987  15581736    Bartlett     673  Germany  Male  47    1 183579.54       2     0        1     34047.54    0
9987    9988  15588839     Mancini     606   Spain  Male  30    8 180307.73       2     1        1     1914.41    0
9988    9989  15589329     Pirozzi     775  France  Male  30    4    0.00       2     1        0     49337.84    0
9989    9990  15605622    McMillan     841   Spain  Male  28    4    0.00       2     1        1    179436.60    0
9990    9991  15798964   Nkemakonam     714  Germany  Male  33    3  35016.60       1     1        0     53667.08    0
9991    9992  15769959   Ajuluchukwu     597  France Female  53    4  88381.21       1     1        0     69384.71    1
9992    9993  15657105   Chukwualuka     726   Spain  Male  36    2    0.00       1     1        0    195192.40    0
9993    9994  15569266     Rahman     644  France  Male  28    7 155060.41       1     1        0     29179.52    0
9994    9995  15719294      Wood     800  France Female  29    2    0.00       2     0        0    167773.55    0
9995    9996  15606229    Obijiaku     771  France  Male  39    5    0.00       2     1        0     96270.64    0
9996    9997  15569892    Johnstone     516  France  Male  35   10  57369.61       1     1        1    101699.77    0
9997    9998  15584532       Liu     709  France Female  36    7    0.00       1     0        1     42085.58    1
9998    9999  15682355    Sabbatini     772  Germany  Male  42    3  75075.31       2     1        0     92888.52    1
9999   10000  15628319     Walker     792  France Female  28    4 130142.79       1     1        0     38190.78    0
pd.set_option() methodu ile pandas kütüphanesinin konsol ayarlarını değiştirdik. Böylelikle yukarıdaki çıktıyı alabildik. Eğer bu ayarları kullanmasaydık bir çok sütun konsola basılmayacaktı. Burada gördüğümüz veriler, müşteri analizi verileridir. Bir müşterinin numarası, soyadı, kredi skoru, ülkesi, cinsiyeti, yaşı, kaç yıldır müşteri olduğu, bakiyesi, ürünleri, kredi kartı olup olmadığı, maaşı gibi bilgiler mevcut. Son sütunda ise müşterinin bankayı bırakıp bırakmamasının verileri mevcut. Ön işlemede One Hot Encoding, Label Encoding ve Scaling işlemleri yapacağız. Geograpy sütununa One Hot Encoding işlemini, Gender sütununa Label Encoding işlemini, CreditScore, Age, Tenure, Balance, NumOfProducts, EstimatedSalary sütunlarına da Scaling işlemini yapacağız. Tahmin edeceğimiz sütun Exited sütunu olacak. Bu saydığım sütunlara ek olarak HasCrCard ve IsActiveMember sütunlarını alacağız. Kalan sütunlarla bir işimiz yok. Preprocessing işlemlerini bir çok kez anlattığım için direk kodu veriyorum, anlatmadan geçiyorum:


le = LabelEncoder()
ohe = OneHotEncoder()
df.iloc[:, [5]] = le.fit_transform(df.iloc[:, [5]])
geography = df.iloc[:, [4]].values
geography = ohe.fit_transform(geography).toarray()
result = pd.DataFrame(data=geography, index=range(10000), columns=['fr', 'sp', 'ge'])

sc = StandardScaler()
mustScale = df.iloc[:, [3, 6, 7, 8, 9, 12]].values
mustScale = sc.fit_transform(mustScale)
result2 = pd.DataFrame(data=mustScale, index=range(10000), columns=['creditScore', 'age', 'tenure', 'balance',
                                  'numOfProducts', 'estimatedSalary'])

CardActive = df.iloc[:, [10, 11]]
x = pd.concat([result, result2, CardActive], axis=1)
y = df.iloc[:, [13]].values

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=.33, random_state=0)
print(x_train)
print(y_train)

>>

    fr  sp  ge creditScore    age  tenure  balance numOfProducts estimatedSalary HasCrCard IsActiveMember
6596 1.0 0.0 0.0  -1.795464 -1.613554 -0.004426 0.097341    0.807737     1.095901     0        0
1292 1.0 0.0 0.0   1.484464 0.198164 0.687130 -1.225848    0.807737    -0.448900     1        1
2011 1.0 0.0 0.0  -0.833213 -0.660018 1.378686 0.654734    0.807737    -0.648250     0        1
4957 1.0 0.0 0.0   1.049900 0.007457 -0.695982 -1.225848   -0.911583     1.531915     1        0
5164 1.0 0.0 0.0  -0.088246 -0.278604 -0.350204 -1.225848    0.807737     1.654297     1        1
5655 0.0 0.0 1.0   0.460134 2.295943 -1.387538 1.117363   -0.911583     0.462523     1        1
3617 0.0 1.0 0.0   1.463771 -0.946079 -0.350204 0.498698   -0.911583    -1.411431     1        0
9058 0.0 0.0 1.0  -1.867891 0.865639 0.341352 1.027181   -0.911583     0.293540     1        1
5971 0.0 0.0 1.0   1.598279 -0.183251 -0.004426 -1.225848    0.807737    -1.359149     1        0
1953 1.0 0.0 0.0  -0.284834 -1.708908 1.724464 -1.225848    0.807737     0.621849     0        1
9158 0.0 0.0 1.0  -1.143617 -0.755372 1.724464 0.667895   -0.911583     1.007472     1        1
9246 1.0 0.0 0.0   1.153368 -1.804262 -1.387538 1.008853   -0.911583    -0.251852     1        1
3000 1.0 0.0 0.0  -1.226391 0.102810 -0.004426 -1.225848    0.807737     1.339118     0        1
1343 0.0 0.0 1.0   0.201464 0.293517 -0.695982 0.081789   -0.911583     1.532624     1        0
917  1.0 0.0 0.0  -0.046858 0.579578 -0.695982 -0.470414   -0.911583    -0.745185     1        1
5175 0.0 0.0 1.0   0.501521 -0.946079 1.378686 0.818746    0.807737     1.124487     1        0
5396 1.0 0.0 0.0  -0.615931 0.293517 1.378686 1.364956    0.807737     0.550601     1        1
4635 1.0 0.0 0.0  -0.326221 -0.564665 -1.041760 1.462436    0.807737    -0.606316     1        1
1336 0.0 0.0 1.0  -0.336568 -0.087897 -0.004426 0.801165   -0.911583    -0.141160     1        0
8951 0.0 1.0 0.0   0.532561 -1.518201 0.687130 0.357234   -0.911583     0.252379     1        0
4732 0.0 1.0 0.0  -0.129633 1.342407 -1.387538 0.760178   -0.911583    -1.450809     1        0
4526 1.0 0.0 0.0   1.525851 -0.469311 1.378686 1.250273   -0.911583     1.587714     1        0
2586 1.0 0.0 0.0   0.418746 1.056346 0.341352 0.969120   -0.911583    -1.693432     1        1
9507 1.0 0.0 0.0   1.629319 0.198164 -1.733315 -1.225848   -0.911583    -0.351283     1        1
5229 1.0 0.0 0.0   0.253198 -0.373958 1.032908 -1.225848    0.807737    -0.755505     1        1
3669 1.0 0.0 0.0   0.025569 -0.946079 -1.041760 -1.225848    0.807737    -1.015838     1        1
85  0.0 0.0 1.0   0.015222 3.440186 1.724464 -1.225848    0.807737     0.253627     1        1
3319 1.0 0.0 0.0  -2.281762 -0.373958 -1.387538 0.679683   -0.911583    -1.689631     0        0
9665 1.0 0.0 0.0  -1.071189 -0.850726 0.341352 -1.225848    0.807737    -1.419262     1        1
5032 0.0 1.0 0.0   0.346319 0.674932 -0.695982 0.424226    0.807737     0.939825     1        0
...  ... ... ...     ...    ...    ...    ...      ...       ...    ...       ...
755  1.0 0.0 0.0   1.577585 -0.755372 1.378686 1.292345    0.807737     0.716606     1        0
8291 0.0 0.0 1.0   0.180771 -0.087897 -1.387538 1.144631   -0.911583    -0.534193     1        1
2496 1.0 0.0 0.0  -0.864254 0.579578 -0.350204 -1.225848    0.807737     0.364525     0        1
7599 1.0 0.0 0.0  -1.174657 0.579578 0.687130 1.316389   -0.911583     0.361739     1        0
1871 0.0 0.0 1.0  -0.171020 -0.278604 -1.041760 0.152423   -0.911583    -1.464198     1        0
2046 0.0 1.0 0.0  -1.350552 -0.469311 1.032908 0.697708    0.807737    -1.734498     1        1
7877 0.0 0.0 1.0  -1.619568 0.198164 -1.041760 -0.104356    0.807737     1.536073     1        0
4851 1.0 0.0 0.0  -1.247084 0.865639 -1.733315 -1.225848   -0.911583    -0.260994     1        0
5072 1.0 0.0 0.0  -1.847197 -0.946079 1.032908 0.416775   -0.911583     1.410845     0        1
2163 1.0 0.0 0.0  -0.471076 -0.373958 0.341352 -1.225848    0.807737    -0.954372     1        1
6036 1.0 0.0 0.0   0.242851 -1.136786 -0.350204 0.042607   -0.911583    -0.858085     0        1
6921 0.0 0.0 1.0   0.294585 0.007457 0.687130 0.235631   -0.911583    -1.634825     0        1
6216 1.0 0.0 0.0  -1.774770 0.770285 -1.387538 -1.225848   -0.911583    -0.083805     1        0
537  0.0 0.0 1.0   0.367013 -0.469311 1.378686 -1.225848    0.807737     0.477842     1        0
9893 1.0 0.0 0.0   1.174061 0.102810 1.378686 0.384565   -0.911583     0.417431     1        0
2897 0.0 1.0 0.0  -1.267778 -0.946079 1.378686 1.502194    0.807737    -0.883470     1        0
7768 0.0 0.0 1.0  -0.512463 -1.804262 1.378686 0.736617    0.807737    -0.231245     1        0
2222 0.0 1.0 0.0   0.625682 0.388871 -1.041760 -0.600097    0.807737     1.309973     1        1
2599 0.0 0.0 1.0  -1.040149 2.200589 0.687130 0.071187   -0.911583    -0.619041     0        1
705  0.0 1.0 0.0   1.029206 0.102810 -0.004426 1.471303    2.527057    -1.384830     1        0
3468 1.0 0.0 0.0   1.753480 0.960993 -1.387538 -1.225848    0.807737     0.330339     1        1
6744 1.0 0.0 0.0   1.308569 -0.850726 -0.350204 -1.225848    0.807737     0.269907     0        1
5874 1.0 0.0 0.0  -0.553850 -1.899615 -1.041760 -1.225848    0.807737    -0.157431     1        1
4373 0.0 0.0 1.0  -1.081536 0.579578 -1.041760 -1.225848   -0.911583     1.698898     0        0
7891 0.0 1.0 0.0   0.284238 0.865639 -1.041760 0.394491    0.807737     1.623886     0        1
9225 0.0 1.0 0.0  -0.584891 -0.660018 -0.350204 0.698607    0.807737     1.093273     1        1
4859 0.0 0.0 1.0   1.484464 -1.613554 -0.350204 0.608299   -0.911583     0.133249     1        1
3264 1.0 0.0 0.0   0.905045 -0.373958 -0.004426 1.358909    0.807737     1.414415     1        0
9845 0.0 0.0 1.0  -0.626278 -0.087897 1.378686 -1.225848    0.807737     0.846147     1        1
2732 0.0 1.0 0.0  -0.284834 0.865639 -1.387538 0.506303   -0.911583     0.326305     1        0

[6700 rows x 11 columns]
[[1]
 [0]
 [0]
 ...
 [0]
 [0]
 [1]]
Modelimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Bunun için keras.model.Sequential() sınıfından bir obje oluşturuyoruz. Bu sınıfın add methodunu kullanarak katmana eklemeler yapacağız. Burada 11 bağımsız sütunumuz ve 1 bağımlı sütunumuz var. Bu nedenle ilk katman 11 nöründan, çıkış katmanı ise 1 nörondan oluşacak. Arada iki gizli katman kullanacağız bu katmanlar da 6 nörondan oluşacak. Çıkış katmanında sigmoid aktivasyonu, diğer katmanlarda relu aktivasyonunu kullanacağız:


model = Sequential()
model.add(Dense(6, activation='relu', input_dim=11))
model.add(Dense(6, activation='relu'))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
Modeli tamamlamak için compile methodunu kullanıyoruz. Parametre olarak bir optimizer, loss fonksiyonu ve metrikler vermeliyiz. Burada adam optimizer, binary_crossentropy loss fonksiyonu ve accuracy metriğini kullanacağız:


model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])
Son olarak modeli fit edelim. Ve fit ettiğimiz modeli kullanarak x_test için tahminler yapalım. Confusion matrix ile sonuçları görelim. Modelin fit methodunu kullanırken epoch değerini 50 vereceğiz:


model.fit(x_train, y_train, epochs=50)
res = model.predict(x_test)
res = (res > .5)
cm = confusion_matrix(res, y_test)
print(cm)

>>

 32/6700 [..............................] - ETA: 3:28 - loss: 0.7133 - acc: 0.4062
1184/6700 [====>.........................] - ETA: 4s - loss: 0.6492 - acc: 0.5929 
2528/6700 [==========>...................] - ETA: 1s - loss: 0.6115 - acc: 0.6990
3936/6700 [================>.............] - ETA: 0s - loss: 0.5937 - acc: 0.7251
5120/6700 [=====================>........] - ETA: 0s - loss: 0.5737 - acc: 0.7434
6464/6700 [===========================>..] - ETA: 0s - loss: 0.5546 - acc: 0.7562
6700/6700 [==============================] - 1s 196us/step - loss: 0.5523 - acc: 0.7584
Epoch 2/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4160 - acc: 0.8438
1184/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.4582 - acc: 0.8083
2560/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.4679 - acc: 0.8008
3776/6700 [===============>..............] - ETA: 0s - loss: 0.4725 - acc: 0.7971
5152/6700 [======================>.......] - ETA: 0s - loss: 0.4751 - acc: 0.7937
6496/6700 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.4656 - acc: 0.7983
6700/6700 [==============================] - 0s 47us/step - loss: 0.4650 - acc: 0.7979
Epoch 3/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4907 - acc: 0.7188
1184/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.4647 - acc: 0.7829
2624/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.4641 - acc: 0.7877
3744/6700 [===============>..............] - ETA: 0s - loss: 0.4557 - acc: 0.7914
5088/6700 [=====================>........] - ETA: 0s - loss: 0.4487 - acc: 0.7954
6368/6700 [===========================>..] - ETA: 0s - loss: 0.4447 - acc: 0.7976
6700/6700 [==============================] - 0s 49us/step - loss: 0.4430 - acc: 0.7982
Epoch 4/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4417 - acc: 0.7812
1088/6700 [===>..........................] - ETA: 0s - loss: 0.4233 - acc: 0.8051
2400/6700 [=========>....................] - ETA: 0s - loss: 0.4352 - acc: 0.8021
3616/6700 [===============>..............] - ETA: 0s - loss: 0.4343 - acc: 0.7987
4864/6700 [====================>.........] - ETA: 0s - loss: 0.4314 - acc: 0.8014
5952/6700 [=========================>....] - ETA: 0s - loss: 0.4351 - acc: 0.7987
6700/6700 [==============================] - 0s 51us/step - loss: 0.4331 - acc: 0.8000
Epoch 5/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4833 - acc: 0.7500
 928/6700 [===>..........................] - ETA: 0s - loss: 0.4510 - acc: 0.7866
2144/6700 [========>.....................] - ETA: 0s - loss: 0.4345 - acc: 0.7966
3424/6700 [==============>...............] - ETA: 0s - loss: 0.4324 - acc: 0.7982
4736/6700 [====================>.........] - ETA: 0s - loss: 0.4262 - acc: 0.8022
6112/6700 [==========================>...] - ETA: 0s - loss: 0.4271 - acc: 0.8032
6700/6700 [==============================] - 0s 49us/step - loss: 0.4274 - acc: 0.8034
Epoch 6/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4193 - acc: 0.8125
 992/6700 [===>..........................] - ETA: 0s - loss: 0.4339 - acc: 0.7964
2400/6700 [=========>....................] - ETA: 0s - loss: 0.4298 - acc: 0.7987
3776/6700 [===============>..............] - ETA: 0s - loss: 0.4227 - acc: 0.8046
5088/6700 [=====================>........] - ETA: 0s - loss: 0.4203 - acc: 0.8027
6176/6700 [==========================>...] - ETA: 0s - loss: 0.4239 - acc: 0.8002
6700/6700 [==============================] - 0s 49us/step - loss: 0.4228 - acc: 0.8015
Epoch 7/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4178 - acc: 0.7500
1088/6700 [===>..........................] - ETA: 0s - loss: 0.4118 - acc: 0.7987
2432/6700 [=========>....................] - ETA: 0s - loss: 0.4128 - acc: 0.8022
3712/6700 [===============>..............] - ETA: 0s - loss: 0.4201 - acc: 0.8015
4960/6700 [=====================>........] - ETA: 0s - loss: 0.4170 - acc: 0.8036
6368/6700 [===========================>..] - ETA: 0s - loss: 0.4187 - acc: 0.8028
6700/6700 [==============================] - 0s 49us/step - loss: 0.4175 - acc: 0.8028
Epoch 8/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4138 - acc: 0.8750
1504/6700 [=====>........................] - ETA: 0s - loss: 0.4134 - acc: 0.8078
2688/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.4098 - acc: 0.8058
4000/6700 [================>.............] - ETA: 0s - loss: 0.4024 - acc: 0.8097
5376/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.4096 - acc: 0.8043
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.4117 - acc: 0.8061
Epoch 9/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.5383 - acc: 0.7188
1184/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.4057 - acc: 0.8193
2560/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.3997 - acc: 0.8148
4000/6700 [================>.............] - ETA: 0s - loss: 0.4082 - acc: 0.8165
5536/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.4099 - acc: 0.8148
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.4043 - acc: 0.8203
Epoch 10/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.2466 - acc: 0.9375
1184/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3922 - acc: 0.8218
2656/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.4010 - acc: 0.8159
4192/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.4052 - acc: 0.8201
5632/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3998 - acc: 0.8242
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3957 - acc: 0.8282
Epoch 11/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.2741 - acc: 0.9062
1312/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3646 - acc: 0.8384
2816/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3865 - acc: 0.8356
4288/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3912 - acc: 0.8337
5664/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3893 - acc: 0.8328
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3866 - acc: 0.8343
Epoch 12/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3872 - acc: 0.8125
1504/6700 [=====>........................] - ETA: 0s - loss: 0.3673 - acc: 0.8378
2976/6700 [============>.................] - ETA: 0s - loss: 0.3595 - acc: 0.8431
4384/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3753 - acc: 0.8374
5792/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3768 - acc: 0.8398
6700/6700 [==============================] - 0s 42us/step - loss: 0.3788 - acc: 0.8394
Epoch 13/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.2804 - acc: 0.9062
1376/6700 [=====>........................] - ETA: 0s - loss: 0.3837 - acc: 0.8372
2752/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3649 - acc: 0.8470
4032/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3592 - acc: 0.8504
5536/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3722 - acc: 0.8441
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3720 - acc: 0.8454
Epoch 14/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.1979 - acc: 0.9688
1312/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3619 - acc: 0.8491
2816/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3638 - acc: 0.8491
4384/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3675 - acc: 0.8481
5824/6700 [=========================>....] - ETA: 0s - loss: 0.3625 - acc: 0.8511
6700/6700 [==============================] - 0s 42us/step - loss: 0.3672 - acc: 0.8497
Epoch 15/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3047 - acc: 0.9062
1152/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3416 - acc: 0.8646
2624/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8613
4192/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3450 - acc: 0.8585
5536/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3558 - acc: 0.8557
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3633 - acc: 0.8533
Epoch 16/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3139 - acc: 0.9375
1312/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3569 - acc: 0.8720
2816/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3584 - acc: 0.8636
4160/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3589 - acc: 0.8587
5600/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3591 - acc: 0.8559
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3608 - acc: 0.8564
Epoch 17/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.1744 - acc: 1.0000
1216/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3574 - acc: 0.8577
2592/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.3561 - acc: 0.8654
4032/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3629 - acc: 0.8601
5568/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3655 - acc: 0.8540
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3589 - acc: 0.8560
Epoch 18/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.2971 - acc: 0.8438
1344/6700 [=====>........................] - ETA: 0s - loss: 0.3383 - acc: 0.8609
2848/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3502 - acc: 0.8560
4416/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3527 - acc: 0.8585
5824/6700 [=========================>....] - ETA: 0s - loss: 0.3548 - acc: 0.8556
6700/6700 [==============================] - 0s 42us/step - loss: 0.3575 - acc: 0.8545
Epoch 19/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4584 - acc: 0.7812
1056/6700 [===>..........................] - ETA: 0s - loss: 0.3886 - acc: 0.8475
2496/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.3706 - acc: 0.8514
4064/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3623 - acc: 0.8561
5408/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3590 - acc: 0.8569
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3561 - acc: 0.8564
Epoch 20/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3773 - acc: 0.7812
1216/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3895 - acc: 0.8396
2496/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.3676 - acc: 0.8546
3872/6700 [================>.............] - ETA: 0s - loss: 0.3598 - acc: 0.8559
5248/6700 [======================>.......] - ETA: 0s - loss: 0.3571 - acc: 0.8533
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3551 - acc: 0.8566
Epoch 21/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3073 - acc: 0.8125
1120/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3541 - acc: 0.8679
2496/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.3496 - acc: 0.8638
3936/6700 [================>.............] - ETA: 0s - loss: 0.3574 - acc: 0.8582
5472/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3563 - acc: 0.8580
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3539 - acc: 0.8578
Epoch 22/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4210 - acc: 0.8750
1280/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3475 - acc: 0.8500
2752/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3494 - acc: 0.8561
4288/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8622
5728/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8628
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3533 - acc: 0.8587
Epoch 23/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3537 - acc: 0.9062
1376/6700 [=====>........................] - ETA: 0s - loss: 0.3248 - acc: 0.8794
2944/6700 [============>.................] - ETA: 0s - loss: 0.3510 - acc: 0.8607
4256/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8611
5184/6700 [======================>.......] - ETA: 0s - loss: 0.3516 - acc: 0.8573
6240/6700 [==========================>...] - ETA: 0s - loss: 0.3517 - acc: 0.8583
6700/6700 [==============================] - 0s 46us/step - loss: 0.3528 - acc: 0.8579
Epoch 24/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3944 - acc: 0.8750
1216/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3392 - acc: 0.8668
2304/6700 [=========>....................] - ETA: 0s - loss: 0.3505 - acc: 0.8581
3296/6700 [=============>................] - ETA: 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8613
4672/6700 [===================>..........] - ETA: 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8617
6208/6700 [==========================>...] - ETA: 0s - loss: 0.3515 - acc: 0.8574
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3518 - acc: 0.8573
Epoch 25/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.6017 - acc: 0.7812
1312/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8605
2752/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8641
4288/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8624
5728/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3445 - acc: 0.8621
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3518 - acc: 0.8587
Epoch 26/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4612 - acc: 0.7812
1376/6700 [=====>........................] - ETA: 0s - loss: 0.3452 - acc: 0.8561
2912/6700 [============>.................] - ETA: 0s - loss: 0.3553 - acc: 0.8565
4192/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3500 - acc: 0.8585
4928/6700 [=====================>........] - ETA: 0s - loss: 0.3500 - acc: 0.8588
5792/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3526 - acc: 0.8584
6688/6700 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.3510 - acc: 0.8599
6700/6700 [==============================] - 0s 56us/step - loss: 0.3510 - acc: 0.8600
Epoch 27/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8750
 960/6700 [===>..........................] - ETA: 0s - loss: 0.3350 - acc: 0.8635
1792/6700 [=======>......................] - ETA: 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8683
2720/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3528 - acc: 0.8599
3712/6700 [===============>..............] - ETA: 0s - loss: 0.3545 - acc: 0.8578
4704/6700 [====================>.........] - ETA: 0s - loss: 0.3542 - acc: 0.8580
5632/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3528 - acc: 0.8588
6560/6700 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.3503 - acc: 0.8596
6700/6700 [==============================] - 0s 65us/step - loss: 0.3503 - acc: 0.8593
Epoch 28/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.2623 - acc: 0.9062
 736/6700 [==>...........................] - ETA: 0s - loss: 0.3815 - acc: 0.8410
1664/6700 [======>.......................] - ETA: 0s - loss: 0.3717 - acc: 0.8462
2400/6700 [=========>....................] - ETA: 0s - loss: 0.3724 - acc: 0.8496
3232/6700 [=============>................] - ETA: 0s - loss: 0.3661 - acc: 0.8552
4448/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3581 - acc: 0.8570
5632/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3510 - acc: 0.8596
6700/6700 [==============================] - 0s 59us/step - loss: 0.3499 - acc: 0.8601
Epoch 29/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4307 - acc: 0.8125
1216/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3473 - acc: 0.8651
2688/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3501 - acc: 0.8605
4160/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3518 - acc: 0.8579
5504/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3508 - acc: 0.8592
6700/6700 [==============================] - 0s 43us/step - loss: 0.3495 - acc: 0.8594
Epoch 30/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3591 - acc: 0.8438
1344/6700 [=====>........................] - ETA: 0s - loss: 0.3429 - acc: 0.8624
2784/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3434 - acc: 0.8675
4192/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3454 - acc: 0.8609
5632/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3476 - acc: 0.8585
6700/6700 [==============================] - 0s 42us/step - loss: 0.3488 - acc: 0.8588
Epoch 31/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.2483 - acc: 0.8750
1184/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3218 - acc: 0.8742
2560/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8672
3968/6700 [================>.............] - ETA: 0s - loss: 0.3387 - acc: 0.8649
5440/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3465 - acc: 0.8603
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3484 - acc: 0.8596
Epoch 32/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.2907 - acc: 0.8750
1216/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3464 - acc: 0.8536
2720/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3520 - acc: 0.8570
4256/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3508 - acc: 0.8616
5632/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8633
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3484 - acc: 0.8601
Epoch 33/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3235 - acc: 0.9062
1344/6700 [=====>........................] - ETA: 0s - loss: 0.3726 - acc: 0.8423
2848/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3543 - acc: 0.8592
4288/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3480 - acc: 0.8619
5632/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8624
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3482 - acc: 0.8603
Epoch 34/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.2249 - acc: 0.9688
1472/6700 [=====>........................] - ETA: 0s - loss: 0.3437 - acc: 0.8648
2944/6700 [============>.................] - ETA: 0s - loss: 0.3467 - acc: 0.8624
4320/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3480 - acc: 0.8618
5760/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3525 - acc: 0.8589
6700/6700 [==============================] - 0s 42us/step - loss: 0.3476 - acc: 0.8612
Epoch 35/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3254 - acc: 0.9062
1312/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3556 - acc: 0.8575
2656/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.3624 - acc: 0.8505
4064/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3533 - acc: 0.8570
5568/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3484 - acc: 0.8614
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3478 - acc: 0.8609
Epoch 36/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3011 - acc: 0.9062
1056/6700 [===>..........................] - ETA: 0s - loss: 0.3678 - acc: 0.8542
2176/6700 [========>.....................] - ETA: 0s - loss: 0.3510 - acc: 0.8598
3424/6700 [==============>...............] - ETA: 0s - loss: 0.3480 - acc: 0.8592
4608/6700 [===================>..........] - ETA: 0s - loss: 0.3492 - acc: 0.8583
5632/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3510 - acc: 0.8574
6624/6700 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.3472 - acc: 0.8604
6700/6700 [==============================] - 0s 47us/step - loss: 0.3471 - acc: 0.8604
Epoch 37/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3465 - acc: 0.9062
1216/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3537 - acc: 0.8734
2432/6700 [=========>....................] - ETA: 0s - loss: 0.3683 - acc: 0.8549
3552/6700 [==============>...............] - ETA: 0s - loss: 0.3557 - acc: 0.8595
4576/6700 [===================>..........] - ETA: 0s - loss: 0.3471 - acc: 0.8634
5600/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3451 - acc: 0.8634
6700/6700 [==============================] - 0s 46us/step - loss: 0.3468 - acc: 0.8613
Epoch 38/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.2656 - acc: 0.9062
1280/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3123 - acc: 0.8766
2272/6700 [=========>....................] - ETA: 0s - loss: 0.3340 - acc: 0.8715
3264/6700 [=============>................] - ETA: 0s - loss: 0.3468 - acc: 0.8637
4416/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8644
5664/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3463 - acc: 0.8644
6700/6700 [==============================] - 0s 45us/step - loss: 0.3468 - acc: 0.8634
Epoch 39/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.2119 - acc: 0.9062
1056/6700 [===>..........................] - ETA: 0s - loss: 0.3400 - acc: 0.8608
2048/6700 [========>.....................] - ETA: 0s - loss: 0.3510 - acc: 0.8550
3296/6700 [=============>................] - ETA: 0s - loss: 0.3604 - acc: 0.8547
4864/6700 [====================>.........] - ETA: 0s - loss: 0.3477 - acc: 0.8612
6336/6700 [===========================>..] - ETA: 0s - loss: 0.3441 - acc: 0.8640
6700/6700 [==============================] - 0s 45us/step - loss: 0.3461 - acc: 0.8625
Epoch 40/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.2898 - acc: 0.8438
1376/6700 [=====>........................] - ETA: 0s - loss: 0.3579 - acc: 0.8452
2912/6700 [============>.................] - ETA: 0s - loss: 0.3500 - acc: 0.8561
4448/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3477 - acc: 0.8597
5856/6700 [=========================>....] - ETA: 0s - loss: 0.3472 - acc: 0.8610
6700/6700 [==============================] - 0s 42us/step - loss: 0.3461 - acc: 0.8622
Epoch 41/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4696 - acc: 0.7500
1152/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3453 - acc: 0.8628
2592/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.3585 - acc: 0.8561
4160/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3498 - acc: 0.8601
5536/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3470 - acc: 0.8613
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3458 - acc: 0.8622
Epoch 42/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3067 - acc: 0.8125
1216/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3522 - acc: 0.8627
2624/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.3436 - acc: 0.8636
3968/6700 [================>.............] - ETA: 0s - loss: 0.3424 - acc: 0.8629
5376/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3413 - acc: 0.8657
6656/6700 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.3459 - acc: 0.8633
6700/6700 [==============================] - 0s 47us/step - loss: 0.3459 - acc: 0.8627
Epoch 43/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.2163 - acc: 0.9375
1344/6700 [=====>........................] - ETA: 0s - loss: 0.3449 - acc: 0.8698
2624/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.3430 - acc: 0.8639
4032/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3460 - acc: 0.8621
5536/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3488 - acc: 0.8620
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3453 - acc: 0.8633
Epoch 44/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.6262 - acc: 0.7500
1248/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3524 - acc: 0.8614
2688/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3646 - acc: 0.8534
4224/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3484 - acc: 0.8601
5344/6700 [======================>.......] - ETA: 0s - loss: 0.3474 - acc: 0.8604
6272/6700 [===========================>..] - ETA: 0s - loss: 0.3472 - acc: 0.8616
6700/6700 [==============================] - 0s 49us/step - loss: 0.3452 - acc: 0.8621
Epoch 45/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3717 - acc: 0.8125
1248/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3647 - acc: 0.8662
2752/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3482 - acc: 0.8641
4128/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8670
5472/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3447 - acc: 0.8635
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3448 - acc: 0.8639
Epoch 46/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 2s - loss: 0.3305 - acc: 0.8750
1056/6700 [===>..........................] - ETA: 0s - loss: 0.3391 - acc: 0.8693
2208/6700 [========>.....................] - ETA: 0s - loss: 0.3355 - acc: 0.8696
3232/6700 [=============>................] - ETA: 0s - loss: 0.3331 - acc: 0.8713
4256/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3403 - acc: 0.8665
5472/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3427 - acc: 0.8633
6656/6700 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.3446 - acc: 0.8636
6700/6700 [==============================] - 0s 49us/step - loss: 0.3445 - acc: 0.8639
Epoch 47/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.1475 - acc: 1.0000
1216/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.3338 - acc: 0.8742
2688/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3317 - acc: 0.8709
4224/6700 [=================>............] - ETA: 0s - loss: 0.3395 - acc: 0.8684
5696/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3448 - acc: 0.8648
6700/6700 [==============================] - 0s 43us/step - loss: 0.3443 - acc: 0.8637
Epoch 48/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4041 - acc: 0.8438
1280/6700 [====>.........................] - ETA: 0s - loss: 0.4035 - acc: 0.8258
2816/6700 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 0.3636 - acc: 0.8501
4256/6700 [==================>...........] - ETA: 0s - loss: 0.3520 - acc: 0.8569
5632/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3484 - acc: 0.8604
6700/6700 [==============================] - 0s 44us/step - loss: 0.3441 - acc: 0.8631
Epoch 49/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.3398 - acc: 0.8438
1376/6700 [=====>........................] - ETA: 0s - loss: 0.3407 - acc: 0.8699
2464/6700 [==========>...................] - ETA: 0s - loss: 0.3520 - acc: 0.8588
3520/6700 [==============>...............] - ETA: 0s - loss: 0.3504 - acc: 0.8622
4576/6700 [===================>..........] - ETA: 0s - loss: 0.3510 - acc: 0.8621
5760/6700 [========================>.....] - ETA: 0s - loss: 0.3479 - acc: 0.8634
6700/6700 [==============================] - 0s 46us/step - loss: 0.3441 - acc: 0.8634
Epoch 50/50

 32/6700 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.4607 - acc: 0.9062
 992/6700 [===>..........................] - ETA: 0s - loss: 0.3248 - acc: 0.8679
1760/6700 [======>.......................] - ETA: 0s - loss: 0.3334 - acc: 0.8653
2336/6700 [=========>....................] - ETA: 0s - loss: 0.3277 - acc: 0.8694
3072/6700 [============>.................] - ETA: 0s - loss: 0.3356 - acc: 0.8639
3744/6700 [===============>..............] - ETA: 0s - loss: 0.3377 - acc: 0.8638
4512/6700 [===================>..........] - ETA: 0s - loss: 0.3461 - acc: 0.8606
5440/6700 [=======================>......] - ETA: 0s - loss: 0.3423 - acc: 0.8629
6624/6700 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.3440 - acc: 0.8629
6700/6700 [==============================] - 0s 70us/step - loss: 0.3438 - acc: 0.8630

[[2480 341]
 [ 137 342]]


Sonraki Yazı: Principal Component Analysis
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.