MLRegression, Fitting, Backward Elimination

Kategori: Machine Learning , 27 Kasım 2019 , JanFranco


Bir önceki yazımızda verileri preprocessing işleminden geçirmiştik. Şimdi modeli oluşturup, verileri fit edip, test edeceğiz. Ayrıca backward elimination ile başarıyı artırmayı deneyeceğiz. Bir önceki yazımızdaki kodların üstüne ilave olarak, kütüphaneleri alalım:


import statsmodels.api as sm
from sklearn.linear_model import LinearRegression
Modeli oluşturalım, fit ve test işlemlerini gerçekleştirelim:


reg = LinearRegression()
reg.fit(x_train, y_train)
y_predict = reg.predict(x_test)
print(y_predict)

>>

[[182.25496542]
 [153.60175918]
 [163.03243328]
 [158.79170543]
 [130.88751593]
 [173.75783348]
 [150.54725552]
 [157.27677179]]
Verilerimizde bazı sütunlar, attribute'lar, öğrenmeyi olumsuz etkiliyor olabilir veya gereksiz de olabilir. Bunu bu attribute'ların p - değerlerine bakarak ölçebiliriz. Bunu statsmodels kütüphanesinin OLS methodu ile kolayca Python üzerinden yapalım:


x_l = df.iloc[:, [0, 1, 2, 3, 4, 5]].values
r_l = sm.OLS(height, x_l).fit()
print(r_l.summary())

>>

              OLS Regression Results              
==============================================================================
Dep. Variable:         height  R-squared:            0.886
Model:              OLS  Adj. R-squared:         0.850
Method:         Least Squares  F-statistic:           24.85
Date:        Fri, 12 Jul 2019  Prob (F-statistic):      5.17e-07
Time:            16:22:28  Log-Likelihood:        -73.887
No. Observations:         22  AIC:               159.8
Df Residuals:           16  BIC:               166.3
Df Model:              5                     
Covariance Type:      nonrobust                     
==============================================================================
         coef  std err     t   P>|t|   [0.025   0.975]
------------------------------------------------------------------------------
x1      103.1282   9.867   10.451   0.000   82.210   124.046
x2      97.6718   7.434   13.139   0.000   81.913   113.431
x3      93.6242   11.125   8.415   0.000   70.039   117.209
x4       0.9142   0.120   7.624   0.000    0.660    1.168
x5       0.1054   0.221   0.478   0.639   -0.362    0.573
x6      10.5082   5.005   2.099   0.052   -0.102   21.119
==============================================================================
Omnibus:            1.129  Durbin-Watson:          2.772
Prob(Omnibus):         0.569  Jarque-Bera (JB):        0.679
Skew:              0.426  Prob(JB):            0.712
Kurtosis:            2.878  Cond. No.             675.
==============================================================================
Verilerin tamamını almamıza rağmen neden tek tek sütun girdik diye düşünebilirsiniz. Bunu bir sonraki aşamada kolay silebilelim diye yaptık. Backward algoritması, başarıyı artırmamızı hedefleyen bir algoritmadır ve bu algoritmaya göre her bir adımda p - değeri en yüksek attribute verikümesinden atılır. Buarada en yüksek p - değerine sahip attribute x5 yani age sütunudur. Veri kümesinden atalım ve tekrar deneyelim:


x_train = x_train.iloc[:, [0, 1, 2, 3, 5]]
x_test = x_test.iloc[:, [0, 1, 2, 3, 5]]

reg = LinearRegression()
reg.fit(x_train, y_train)
y_predict = reg.predict(x_test)
print(y_predict)

>>

[[181.89803222]
 [153.24827689]
 [160.08774579]
 [157.15654483]
 [131.11471282]
 [172.12736238]
 [148.36294197]
 [156.49429062]]
Bir sonraki en yüksek p - değerine sahip attribute x6 yani gender sütunudur. Atalım ve tekrar deneyelim. Bir önceki aşamada bir sütunu attığımız için sütun sayısı 5' e düştü. Yani 0, 1, 2, 3, 4. Burada son sütun gender sütunudur. 4 değerli indexe sahip sütunu attık:


x_train = x_train.iloc[:, [0, 1, 2, 3]]
x_test = x_test.iloc[:, [0, 1, 2, 3]]

reg = LinearRegression()
reg.fit(x_train, y_train)
y_predict = reg.predict(x_test)
print(y_predict)

>>

[[170.90273989]
 [150.39360044]
 [156.23302674]
 [153.73041546]
 [139.02382298]
 [162.56070232]
 [146.22258165]
 [149.2134422 ]]


Sonraki Yazı: Polynomial Regression
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.