Logistic Regression

Kategori: Machine Learning , 04 Aralık 2019 , JanFranco


Logistic Regression ile birlikte sınıflandırma yani classification algoritmalarına giriyoruz. Önceki yazılarımızda Regression algoritmalarını görmüştük. Bu algoritmanın ismi Logistic Regression olmasına rağmen genellikle classification problemlerinde kullanılıyor.

Sınıflandırma problemlerine girmişken, sınıflandırma ile regresyon arasındaki farkı da belirtelim. Verileri tiplerine göre ayırmıştık. Eğer numeric verilerle uğraşıyorsak, yaş tahmini, hava durumu tahmini gibi, regression algoritmalarını kullanırız. Eğer veriler kategorik ise erkek/kadın, evet/hayır, renualt/honda/ford gibi classification algoritmalarını kullanırız.

Logistic regression algoritması verileri bölmek, sınıflandırmak için S harfine benzer bir fonksiyon kullanıyor. Bu fonksiyonun formülü: P = (e^(a+bX)) / (1 + e^(a+bX)). Burada X bağımlı değişken, a ve b değerleri bağımsız değişkendir. Peki birden fazla attribute var ise ne olacak? Bu sefer a + bX şu formüle dönüşecek -> a + bX1 + bX2 + bX3...:

logistic regression

Python üzerinde logistic regression algoritmasını çalıştıralım. Kütüphaneleri ve veriyi import edelim:


import pandas as pd
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, OneHotEncoder, StandardScaler

df = pd.read_csv('veriler.csv')
Kayıp veriler için SimpleImputer sınıfını, kategorik veriler için (gerekli değildir) LabelEncoder sınıfını, ülkeler için (yine gerekli değil, ülkeleri kullanmayacağız) OneHotEncoder sınıfını kullanalım. Preprocessing işlemlerini yapalım:


missing = SimpleImputer()
age = df.iloc[:, [3]].values
age = missing.fit_transform(age)
age = pd.DataFrame(data=age, columns=['age'])

labelEncoder = LabelEncoder()
gender = df.iloc[:, [4]].values
gender = labelEncoder.fit_transform(gender.ravel())
gender = pd.DataFrame(data=gender, columns=['gender'])

oneHotEncoder = OneHotEncoder()
country = df.iloc[:, [0]].values
country = oneHotEncoder.fit_transform(country).toarray()
country = pd.DataFrame(data=country, columns=['fr', 'tr', 'us'])

hw = df.iloc[:, [1, 2]].values
hw = pd.DataFrame(data=hw, columns=['height', 'weight'])

df = pd.concat([country, hw, age, gender], axis=1)
print(df)

>>

   fr  tr  us height weight  age gender
0  0.0 1.0 0.0   130   30 10.00    0
1  0.0 1.0 0.0   125   36 11.00    0
2  0.0 1.0 0.0   135   34 10.00    1
3  0.0 1.0 0.0   133   30  9.00    1
4  0.0 1.0 0.0   129   38 12.00    0
5  0.0 1.0 0.0   180   90 30.00    0
6  0.0 1.0 0.0   190   80 25.00    0
7  0.0 1.0 0.0   175   90 35.00    0
8  0.0 1.0 0.0   177   60 22.00    1
9  0.0 0.0 1.0   185   105 33.00    0
10 0.0 0.0 1.0   165   55 27.00    1
11 0.0 0.0 1.0   155   50 44.00    1
12 0.0 0.0 1.0   160   58 28.45    1
13 0.0 0.0 1.0   162   59 41.00    1
14 0.0 0.0 1.0   167   62 55.00    1
15 1.0 0.0 0.0   174   70 47.00    0
16 1.0 0.0 0.0   193   90 28.45    0
17 1.0 0.0 0.0   187   80 27.00    0
18 1.0 0.0 0.0   183   88 28.00    0
19 1.0 0.0 0.0   159   40 29.00    1
20 1.0 0.0 0.0   164   66 32.00    1
21 1.0 0.0 0.0   166   56 42.00    1
Veriyi train, test şeklinde bölelim. Yaş, boy ve kilo değerlerini kullanarak cinsiyeti tahmin edeceğiz:


x = df.iloc[:, [3, 4, 5]]
y = df.iloc[:, [6]]
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=.33, random_state=0)
Logistic regression için verileri ölçeklendirmemiz gereklidir:


scaler = StandardScaler()
x_train = scaler.fit_transform(x_train)
x_test = scaler.fit_transform(x_test)
LogisticRegression sınıfını kullanarak modeli kuralım ve fit edip çalıştıralım:


logisticReg = LogisticRegression(solver='lbfgs')
logisticReg.fit(x_train, y_train.values.ravel())
logisticRegRes = logisticReg.predict(x_test)
Tahmin edilen sonuçlar logisticRegRes değişkeni içerisinde saklandı. Performansı ölçmek için consufion_matrix methodunu kullanalım. Karmaşıklık matrisini bilmiyorsanız sitemiz üzerinde bir yazı paylaştık, inceleyebilirsiniz.

confusion_matrix methodu gerçek değerler ve tahmin edilen değerleri parametre olarak alır ve bir matris return eder. Daha iyi anlayabilmek için E (erkek), K (kadın) şeklinde belirtelim:


confusionMatrix = confusion_matrix(y_true=y_test, y_pred=logisticRegRes)
print("***** Confusion Matrix *****")
print("   E  K")
print("E  ", confusionMatrix[0][0], " ", confusionMatrix[0][1])
print("K  ", confusionMatrix[1][0], " ", confusionMatrix[1][1])

>>

***** Confusion Matrix *****
   E  K
E  0  1
K  6  1


Sonraki Yazı: K Neirest Neighborhood
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.