Iris - Classification

Kategori: Machine Learning , 14 Aralık 2019 , JanFranco


Bu yazımızda machine learning, data mining prensiplerine giriş bölümünde anlatılan iris veri seti üzerinde sınıflandırma algoritmalarını test edeceğiz. Iris veri seti sklearn kütüphanesinde hazır olarak bulunmaktadır. Kütüphaneleri ve veri setini import edelim:


from sklearn.svm import SVC
from sklearn import datasets
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split

df = datasets.load_iris()
print(df)

>>

{'data': array([[5.1, 3.5, 1.4, 0.2],
    [4.9, 3. , 1.4, 0.2],
    [4.7, 3.2, 1.3, 0.2],
    [4.6, 3.1, 1.5, 0.2],
    [5. , 3.6, 1.4, 0.2],
    [5.4, 3.9, 1.7, 0.4],
    [4.6, 3.4, 1.4, 0.3],
    [5. , 3.4, 1.5, 0.2],
    [4.4, 2.9, 1.4, 0.2],
    [4.9, 3.1, 1.5, 0.1],
    [5.4, 3.7, 1.5, 0.2],
    [4.8, 3.4, 1.6, 0.2],
    [4.8, 3. , 1.4, 0.1],
    [4.3, 3. , 1.1, 0.1],
    [5.8, 4. , 1.2, 0.2],
    [5.7, 4.4, 1.5, 0.4],
    [5.4, 3.9, 1.3, 0.4],
    [5.1, 3.5, 1.4, 0.3],
    [5.7, 3.8, 1.7, 0.3],
    [5.1, 3.8, 1.5, 0.3],
    [5.4, 3.4, 1.7, 0.2],
    [5.1, 3.7, 1.5, 0.4],
    [4.6, 3.6, 1. , 0.2],
    [5.1, 3.3, 1.7, 0.5],
    [4.8, 3.4, 1.9, 0.2],
    [5. , 3. , 1.6, 0.2],
    [5. , 3.4, 1.6, 0.4],
    [5.2, 3.5, 1.5, 0.2],
    [5.2, 3.4, 1.4, 0.2],
    [4.7, 3.2, 1.6, 0.2],
    [4.8, 3.1, 1.6, 0.2],
    [5.4, 3.4, 1.5, 0.4],
    [5.2, 4.1, 1.5, 0.1],
    [5.5, 4.2, 1.4, 0.2],
    [4.9, 3.1, 1.5, 0.2],
    [5. , 3.2, 1.2, 0.2],
    [5.5, 3.5, 1.3, 0.2],
    [4.9, 3.6, 1.4, 0.1],
    [4.4, 3. , 1.3, 0.2],
    [5.1, 3.4, 1.5, 0.2],
    [5. , 3.5, 1.3, 0.3],
    [4.5, 2.3, 1.3, 0.3],
    [4.4, 3.2, 1.3, 0.2],
    [5. , 3.5, 1.6, 0.6],
    [5.1, 3.8, 1.9, 0.4],
    [4.8, 3. , 1.4, 0.3],
    [5.1, 3.8, 1.6, 0.2],
    [4.6, 3.2, 1.4, 0.2],
    [5.3, 3.7, 1.5, 0.2],
    [5. , 3.3, 1.4, 0.2],
    [7. , 3.2, 4.7, 1.4],
    [6.4, 3.2, 4.5, 1.5],
    [6.9, 3.1, 4.9, 1.5],
    [5.5, 2.3, 4. , 1.3],
    [6.5, 2.8, 4.6, 1.5],
    [5.7, 2.8, 4.5, 1.3],
    [6.3, 3.3, 4.7, 1.6],
    [4.9, 2.4, 3.3, 1. ],
    [6.6, 2.9, 4.6, 1.3],
    [5.2, 2.7, 3.9, 1.4],
    [5. , 2. , 3.5, 1. ],
    [5.9, 3. , 4.2, 1.5],
    [6. , 2.2, 4. , 1. ],
    [6.1, 2.9, 4.7, 1.4],
    [5.6, 2.9, 3.6, 1.3],
    [6.7, 3.1, 4.4, 1.4],
    [5.6, 3. , 4.5, 1.5],
    [5.8, 2.7, 4.1, 1. ],
    [6.2, 2.2, 4.5, 1.5],
    [5.6, 2.5, 3.9, 1.1],
    [5.9, 3.2, 4.8, 1.8],
    [6.1, 2.8, 4. , 1.3],
    [6.3, 2.5, 4.9, 1.5],
    [6.1, 2.8, 4.7, 1.2],
    [6.4, 2.9, 4.3, 1.3],
    [6.6, 3. , 4.4, 1.4],
    [6.8, 2.8, 4.8, 1.4],
    [6.7, 3. , 5. , 1.7],
    [6. , 2.9, 4.5, 1.5],
    [5.7, 2.6, 3.5, 1. ],
    [5.5, 2.4, 3.8, 1.1],
    [5.5, 2.4, 3.7, 1. ],
    [5.8, 2.7, 3.9, 1.2],
    [6. , 2.7, 5.1, 1.6],
    [5.4, 3. , 4.5, 1.5],
    [6. , 3.4, 4.5, 1.6],
    [6.7, 3.1, 4.7, 1.5],
    [6.3, 2.3, 4.4, 1.3],
    [5.6, 3. , 4.1, 1.3],
    [5.5, 2.5, 4. , 1.3],
    [5.5, 2.6, 4.4, 1.2],
    [6.1, 3. , 4.6, 1.4],
    [5.8, 2.6, 4. , 1.2],
    [5. , 2.3, 3.3, 1. ],
    [5.6, 2.7, 4.2, 1.3],
    [5.7, 3. , 4.2, 1.2],
    [5.7, 2.9, 4.2, 1.3],
    [6.2, 2.9, 4.3, 1.3],
    [5.1, 2.5, 3. , 1.1],
    [5.7, 2.8, 4.1, 1.3],
    [6.3, 3.3, 6. , 2.5],
    [5.8, 2.7, 5.1, 1.9],
    [7.1, 3. , 5.9, 2.1],
    [6.3, 2.9, 5.6, 1.8],
    [6.5, 3. , 5.8, 2.2],
    [7.6, 3. , 6.6, 2.1],
    [4.9, 2.5, 4.5, 1.7],
    [7.3, 2.9, 6.3, 1.8],
    [6.7, 2.5, 5.8, 1.8],
    [7.2, 3.6, 6.1, 2.5],
    [6.5, 3.2, 5.1, 2. ],
    [6.4, 2.7, 5.3, 1.9],
    [6.8, 3. , 5.5, 2.1],
    [5.7, 2.5, 5. , 2. ],
    [5.8, 2.8, 5.1, 2.4],
    [6.4, 3.2, 5.3, 2.3],
    [6.5, 3. , 5.5, 1.8],
    [7.7, 3.8, 6.7, 2.2],
    [7.7, 2.6, 6.9, 2.3],
    [6. , 2.2, 5. , 1.5],
    [6.9, 3.2, 5.7, 2.3],
    [5.6, 2.8, 4.9, 2. ],
    [7.7, 2.8, 6.7, 2. ],
    [6.3, 2.7, 4.9, 1.8],
    [6.7, 3.3, 5.7, 2.1],
    [7.2, 3.2, 6. , 1.8],
    [6.2, 2.8, 4.8, 1.8],
    [6.1, 3. , 4.9, 1.8],
    [6.4, 2.8, 5.6, 2.1],
    [7.2, 3. , 5.8, 1.6],
    [7.4, 2.8, 6.1, 1.9],
    [7.9, 3.8, 6.4, 2. ],
    [6.4, 2.8, 5.6, 2.2],
    [6.3, 2.8, 5.1, 1.5],
    [6.1, 2.6, 5.6, 1.4],
    [7.7, 3. , 6.1, 2.3],
    [6.3, 3.4, 5.6, 2.4],
    [6.4, 3.1, 5.5, 1.8],
    [6. , 3. , 4.8, 1.8],
    [6.9, 3.1, 5.4, 2.1],
    [6.7, 3.1, 5.6, 2.4],
    [6.9, 3.1, 5.1, 2.3],
    [5.8, 2.7, 5.1, 1.9],
    [6.8, 3.2, 5.9, 2.3],
    [6.7, 3.3, 5.7, 2.5],
    [6.7, 3. , 5.2, 2.3],
    [6.3, 2.5, 5. , 1.9],
    [6.5, 3. , 5.2, 2. ],
    [6.2, 3.4, 5.4, 2.3],
    [5.9, 3. , 5.1, 1.8]]), 'target': array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
    2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
    2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]), 'target_names': array(['setosa', 'versicolor', 'virginica'], dtype='<U10'), 'DESCR': '.. _iris_dataset:\n\nIris plants dataset\n--------------------\n\n**Data Set Characteristics:**\n\n  :Number of Instances: 150 (50 in each of three classes)\n  :Number of Attributes: 4 numeric, predictive attributes and the class\n  :Attribute Information:\n    - sepal length in cm\n    - sepal width in cm\n    - petal length in cm\n    - petal width in cm\n    - class:\n        - Iris-Setosa\n        - Iris-Versicolour\n        - Iris-Virginica\n ...
Verileri train, test şeklinde bölelim:


x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(df.data, df.target, test_size=.33, random_state=0)
Daha önce yaptığımız için tek tek açıklamıyorum, modelleri oluşturalım, fit edelim, sonuçları görelim:


logisticReg = LogisticRegression(multi_class='auto')
logisticReg.fit(x_train, y_train)
logisticRegRes = logisticReg.predict(x_test)

confusionMatrix = confusion_matrix(y_true=y_test, y_pred=logisticRegRes)
print("***** Confusion Matrix - LogisticReg *****")
print(confusionMatrix)

knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)
knn.fit(x_train, y_train)
knnRes = knn.predict(x_test)

confusionMatrix = confusion_matrix(y_true=y_test, y_pred=knnRes)
print("***** Confusion Matrix - KNN *****")
print(confusionMatrix)

supportVector = SVC(kernel='rbf', gamma='auto')
supportVector.fit(x_train, y_train)
supportVectorRes = supportVector.predict(x_test)

confusionMatrix = confusion_matrix(y_true=y_test, y_pred=supportVectorRes)
print("***** Confusion Matrix - SVC *****")
print(confusionMatrix)

tree = DecisionTreeClassifier()
tree.fit(x_train, y_train)
treeRes = tree.predict(x_test)

confusionMatrix = confusion_matrix(y_true=y_test, y_pred=treeRes)
print("***** Confusion Matrix - Decision Tree *****")
print(confusionMatrix)

randomForest = RandomForestClassifier(n_estimators=10)
randomForest.fit(x_train, y_train)
randomForestRes = randomForest.predict(x_test)

confusionMatrix = confusion_matrix(y_true=y_test, y_pred=randomForestRes)
print("***** Confusion Matrix - Random Forest *****")
print(confusionMatrix)

gaussianNB = GaussianNB()
gaussianNB.fit(x_train, y_train)
gaussianNBRes = gaussianNB.predict(x_test)

confusionMatrix = confusion_matrix(y_true=y_test, y_pred=gaussianNBRes)
print("***** Confusion Matrix - Gaussian Naive Bayes *****")
print(confusionMatrix)
>>


***** Confusion Matrix - LogisticReg *****
[[16 0 0]
 [ 0 14 5]
 [ 0 0 15]]
***** Confusion Matrix - KNN *****
[[16 0 0]
 [ 0 18 1]
 [ 0 0 15]]
***** Confusion Matrix - SVC *****
[[16 0 0]
 [ 0 18 1]
 [ 0 0 15]]
***** Confusion Matrix - Decision Tree *****
[[16 0 0]
 [ 0 18 1]
 [ 0 1 14]]
***** Confusion Matrix - Random Forest *****
[[16 0 0]
 [ 0 18 1]
 [ 0 1 14]]
***** Confusion Matrix - Gaussian Naive Bayes *****
[[16 0 0]
 [ 0 19 0]
 [ 0 2 13]]
K-NN ve Support Vector Machine bu verilere bakıldığında başarılı gözükmektedir.


Sonraki Yazı: Iris - Classification with Visualization
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.