Decision Tree Classifier

Kategori: Machine Learning , 09 Aralık 2019 , JanFranco


Karar ağaçı algoritmasını Regression'da anlatmıştım. Bu yazıda aynı algoritmayı sınıflandırma için kullanacağız. Önceki bilgilere ek olarak entropi ve gini kavramlarından bahsedeceğim. Karar ağaçlarının yapısını biliyoruz fakat ilk node, ilk element nasıl seçiliyor? Veri kümemizi hatırlarsak boy, yaş, kilo, ülke attribute'lar vardı. Burada hangi attribute ilk eleman olacak seçilecek? İlk olarak amaç, derinliği az olan, dağılımı daha paralel olan bir karar ağacı elde etmek. Örneğin a attribute'ını ilk node olarak seçtiğimizde 2 parçaya ayrılıyor ise ağaç, b attribute'ını seçtiğimizde 3-4 parçaya ayrılıyorsa, algoritma b attribute'ını ilk node olarak seçecektir. Çünkü daha paralel, dağılımı daha iyi bir ağaç oluşmuş olacak. Peki bu nasıl seçiliyor? Entropi ve Gini hesaplamaları ile. Entropi hesaplamalarını sitemizde Decision Tree algoritması konusunda yazmıştım.

Gini Index hesaplaması ile aşağıdaki formüle dayanıyor:

1 - sum(P^2(t))

Gini index hesaplamasını daha detaylıca araştırabilirsiniz. Eğer hakkında yazı yazarsam da burayı güncellerim. Python ile decision tree algoritmasını kullanarak sınıflandırma yapalım.


import pandas as pd
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, OneHotEncoder

df = pd.read_csv('veriler.csv')

missing = SimpleImputer()
age = df.iloc[:, [3]].values
age = missing.fit_transform(age)
age = pd.DataFrame(data=age, columns=['age'])

labelEncoder = LabelEncoder()
gender = df.iloc[:, [4]].values
gender = labelEncoder.fit_transform(gender.ravel())
gender = pd.DataFrame(data=gender, columns=['gender'])

oneHotEncoder = OneHotEncoder()
country = df.iloc[:, [0]].values
country = oneHotEncoder.fit_transform(country).toarray()
country = pd.DataFrame(data=country, columns=['fr', 'tr', 'us'])

hw = df.iloc[:, [1, 2]].values
hw = pd.DataFrame(data=hw, columns=['height', 'weight'])

df = pd.concat([country, hw, age, gender], axis=1)
print(df)

x = df.iloc[:, [3, 4, 5]]
y = df.iloc[:, [6]]
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=.33, random_state=0)

decisionTree = DecisionTreeClassifier(criterion='entropy')
decisionTree.fit(x_train, y_train.values.ravel())
decisionTreeRes = decisionTree.predict(x_test)

confusionMatrix = confusion_matrix(y_true=y_test, y_pred=decisionTreeRes)
print("***** Confusion Matrix - Entropy *****")
print("   E  K")
print("E  ", confusionMatrix[0][0], " ", confusionMatrix[0][1])
print("K  ", confusionMatrix[1][0], " ", confusionMatrix[1][1])

decisionTree = DecisionTreeClassifier(criterion='gini')
decisionTree.fit(x_train, y_train.values.ravel())
decisionTreeRes = decisionTree.predict(x_test)

confusionMatrix = confusion_matrix(y_true=y_test, y_pred=decisionTreeRes)
print("***** Confusion Matrix - Gini *****")
print("   E  K")
print("E  ", confusionMatrix[0][0], " ", confusionMatrix[0][1])
print("K  ", confusionMatrix[1][0], " ", confusionMatrix[1][1])

>>

   fr  tr  us height weight  age gender
0  0.0 1.0 0.0   130   30 10.00    0
1  0.0 1.0 0.0   125   36 11.00    0
2  0.0 1.0 0.0   135   34 10.00    1
3  0.0 1.0 0.0   133   30  9.00    1
4  0.0 1.0 0.0   129   38 12.00    0
5  0.0 1.0 0.0   180   90 30.00    0
6  0.0 1.0 0.0   190   80 25.00    0
7  0.0 1.0 0.0   175   90 35.00    0
8  0.0 1.0 0.0   177   60 22.00    1
9  0.0 0.0 1.0   185   105 33.00    0
10 0.0 0.0 1.0   165   55 27.00    1
11 0.0 0.0 1.0   155   50 44.00    1
12 0.0 0.0 1.0   160   58 28.45    1
13 0.0 0.0 1.0   162   59 41.00    1
14 0.0 0.0 1.0   167   62 55.00    1
15 1.0 0.0 0.0   174   70 47.00    0
16 1.0 0.0 0.0   193   90 28.45    0
17 1.0 0.0 0.0   187   80 27.00    0
18 1.0 0.0 0.0   183   88 28.00    0
19 1.0 0.0 0.0   159   40 29.00    1
20 1.0 0.0 0.0   164   66 32.00    1
21 1.0 0.0 0.0   166   56 42.00    1
***** Confusion Matrix - Entropy *****
   E  K
E  1  0
K  1  6
***** Confusion Matrix - Gini *****
   E  K
E  1  0
K  1  6
Gini veya Entropy ile ağaç oluşturulması biraz performansı etkiliyor. Yani maliyeti. Sonuçlar üzerinde genelde bir değişiklik yaratmıyor.


Sonraki Yazı: Random Forest Classifier
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.