Strings in JavaScript

Kategori: Javascript , 31 Ekim 2019 , JanFranco


Çift tırnak veya tek tırnak işaretleri ile string tanımlayabiliriz:


'Hello World'
"Hello World"
String ifadede tırnak geçiyorsa slash koyarak problem çıkmasını önleyebiliriz:


'Jan Franco\'s Blog'
Katı bir kural değil fakat yazım düzeni, kod düzeni açısından genellikle çift tırnaklar HTML için, tek tırnaklar Javascript kodları için kullanılır. String ifadedeki bir karakteri almak için charAt() methodunu kullanabiliriz:


'abc'.charAt(1)
>>
'b'
Javascript'te harfler için özel bir veri tipi yoktur. Bu nedenle yukarıdaki method char değil string ifade döner. Değerleri string ifadeye String() fonksiyonunu kullanarak, toString() methodunu kullanarak, '' işaretleri ve + operatörünü kullanarak çevirebiliriz:


String(value)
'' + value
value.toString()
String ifadeleri karşılaştırma operatörleri ile karşılaştırabiliriz:


'B' > 'A'
>>
true

'B' > 'a'
>>
false // should be true
localeCompare() methodu ile daha sağlıklı karşılaştırma yapabiliriz. Return değeri pozitif ise karşılaştırılan string parametre olarak gönderilen string değerden daha büyük demektir. Negatif durumda da tam tersi söz konusudur:


'B'.localeCompare('A')
>>
2

'B'.localeCompare('a')
>>
2
Toplama operatörü ile string ifadeleri birleştirebiliriz:


var str = '';
str += 'Hello ';
str += 'World, ';
str += 2019;
str += 'th year!'
str
>>
'Hello World, 2019th year!'
fromCharCode() methodu ile UTF-16 kod değerlerini harflere dönüştürebiliriz:


String.fromCharCde(97, 98, 99)
>>
'abc'
length özelliği ile string ifadelerin uzunluğunu öğrenebiliriz:


'abc'.length
>>
3
slice() methodu ile string ifadeden substring çıkartabiliriz. Parametre olarak başlangıç ve opsiyonel olarak biriş değeri alır:


'abc'.slice(2)
>>
'c'

'abc'.slice(1, 2)
>>
'b' 

'abc'.slice(-2)
>>
'bc'
split() methodu ile string ifadeleri belirli karakterlere göre bölebiliriz. Method parçalanmış stringlerden oluşan bir array return eder:


'a, b,c, d'.split(,)
>>
['a', ' b', 'c', 'd']

'abc'.split('')
>>
['a', 'b', 'c']
trim() methodu ile string ifadenin başındaki ve sonundaki boşlukları silebiliriz:


'\r\nabc \t'.trim()
>>
'abc'
concat() methodu ile string ifadeleri birleştirebiliriz. Parametre olarak istediğimiz sayıda string ifade girebiliriz:


'hello'.concat(' ', 'world', '!')
toLowerCase() ve toUpperCase() methodları ile string ifadedeki karakterleri büyük veya küçük harfe dönüştürebiliriz:


'JAN FRANCO'.toLowerCase()
>>
'jan franco'

'jan franco'.toUpperCase()
>>
'JAN FRANCO'
indexOf() methodu ile belirli bir string ifadeyi, bir string ifadede arayabilir ve bulunduğu takdirde index değerini alabiliriz. Parametre olarak string ve opsiyonel olarak başlangıç değerini alır. Örneğin aradığımız karakterden iki adet var ise başlangıç değerini belirterek ilk değeri görmezden gelebiliriz. Aramayı sondan başlatmak için lastIndexOf() methodunu kullanabiliriz:


'aXaX'.indexOf('X')
>>
1

'aXaX'.indexOf('X', 2)
>>
3

'aXaX'.lastIndexOf('X')
>>
3
replace() methodu ile string ifadedeki belirli karakterleri, belirlediğimiz karakter ile değiştirebiliriz:


'jan franco'.replace('a', 'e')
>>
'jen frenco'


Sonraki Yazı: Statements
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.