Math

Kategori: Javascript , 05 Kasım 2019 , JanFranco


Javascript bölümünün son yazısında matematiksel ifadeleri göreceğiz. Math objesinin özelliklerini listeleyelim:


Math.E		Euler sabiti (e)
Math.LN2	ln(2)
Math.LN10	ln(10)
Math.LOG2E	log2(e)
Math.LOG10E	log10(e)
Math.PI		3.14159...
Math.SQRT1_2	Kök 1/2
Math.SQRT2	Kök 2
Fonksiyonları ve return değerlerini inceleyelim:


Math.abs(x)	|x|
Math.ceil(x)	En küçük tam sayı, a >= x
Math.floor(x)	En büyük tam sayı, a <= x
Math.exp(x)	e^x
Math.log(x)	log(x)
Math.pow(x, y)	x^y
Math.round(x)	x değerine en yakın tam sayı
Math.sqrt(x)	Kök x
Trigonemetrik fonksiyonları ve return değerlerini inceleyelim:


Math.acos(x)		Ark cosinüs x
Math.asin(x)		Ark sinüs x
Math.atan(x)    	Ark tanjant x
Math.atan2(y, x) 	Ark tanjant y/x
Math.cos(x)		Cosinüs x
Math.sin(x)		Sinüs x
Math.tan(x)		Tanjant x
Son olarak min(), max() ve random() methodlarını inceleyelim. min() methodu minimum sayıyı, max() methodu maksimum sayıyı, random() methodu rastgele bir sayıyı return eder:


Math.min(27, -38)
>>
-38

Math.min(27, -38, -43)
>>
-43

Math.max(7, 10)
>>
10
random() methodu ile belirli bir alalıkta rastgele sayı return edebilmek için bir fonksiyon yazalım:


function getRandomInteger(lower, upper) {
    if (arguments.length === 1) {
	upper = lower;
	lower = 0;
    }
    return Math.floor(Math.random() * (upper - lower)) + lower;s
}


Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.