Dates

Kategori: Javascript , 05 Kasım 2019 , JanFranco


Javascript'te tarih fonksiyonlarını göreceğiz. Date() fonksiyonu ile tarih objeleri üretebiliriz:


new Date(year, month, date?, hours?, minutes?, seconds?, milliseconds?)

new Date(2001, 1, 27, 14, 55)
>>
Date {Tue Feb 27 2001 14:55:0 GMT+0100 (CET)}
Birim belirterek tarihin belirli kısımlarını alabiliriz. Birim isimleri ve dönecek değerler:


get<<Unit>>
set<<Unit>>

FullYear	Yıl (4 karakter)
Month		Ay (0-11)
Date		Ayın günleri (1-31)
Day (only get)	Haftanın günlei (0-6, 0 Pazar)
Hours		Saat (0-23)
Minutes		Dakika (0-59)
Seconds		Saniye (0-59)
Milliseconds	Milisaniye (0-999)
Bir örnek yapalım:


var d = new Date('1968-11-25')
d.getDate()
>>
25

d.getDay()
>>
1
Tarihi stringe çevirmek çeşitli methodlar bulunmakta. İlk olarak bizler için yani insanlar için olan formatlara bakalım. Sadece zamanı almak için toTimeString() methodunu kullanabiliriz. Bu method zaman dilimini de vermekte. Eğer sadece zamanı istiyorsak toLocalTimeString() methounu kullanabiliriz:


var d = new Date(2001, 9, 30, 17, 43, 7, 856)

d.toTimeString()
>>
17:43:07 GMT+0100

d.toLocaleTimeString()
>>
17:43:07
Zamanı değil tarihi almak istiyorsak toDateString() ve toLocaleDateString() methodlarını kullanabiliriz:


d.toDateString()
>>
Tue Oct 30 2001

d.toLocaleDateString()
>>
10/30/2001
Zaman ve tarihi birlikte almak istiyorsak toString() ve toLocaleString() methodlarını kullanabiliriz:


d.toString()
>>
Tue Oct 30 2001 17:43:07 GMT+0100 (CET)

d.toLocaleString()
>>
Tue Oct 30 17:43:07 2001
Bu methodlar bizim için yani insanların okuyabilmesi için. Makineler için toISOString methodunu kullanabiliriz:


d.toISOString()
>>
2001-10-30T16:43:07.856Z


Sonraki Yazı: Math
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.