Booleans

Kategori: Javascript , 31 Ekim 2019 , JanFranco


Boolean tipi true ve false değerleri içerir. Başka bir değer alması mümkün değildir. Bir çok değer true ve false değere çevrilebilir. typeof operatörü ile false ve true değerlerin hangi tipten olduğuna bakalım:


typeof false
typeof true
>>
'boolean'
'boolean'
Daha önce iki kez daha yazdım fakat tekrar belirteyim, aşağıda hangi değerlerin true, false olduğunu görebiliriz:


undefined	false
null		false
boolean		çevirim yok, input ne ise o
sayı		0 ve Nan false, diğer sayılar true
string		'' false, diğer stringler true
obje		her zaman true
Bir değeri boolean değere 3 şekilde çevirebiliriz:


Boolean(value)
value ? true : false
!!value	// Example, value = 12, !12 = false, !false = true
Boolean değerlerden bahsediyorsak, mantık operatörlerinden de bahsetmeliyiz. Logical and (&&) operatörü ile örnekler yapalım. Eğer ilk operand false değerine döndürülebiliyorsa onu döndür, eğer döndürülemiyorsa ikinci operandı döndür:


true && false
>>
false

false && 'def'
>>
false

'' && 'def'
>>
''

'abc' && 'def'
>>
'def'
Logical or (||) operatörüne bakalım. Eğer ilk operand true değerine döndürülebiliyorsa, ilk operandı döndür. Döndürülemiyorsa ikinci operandı döndür:


true || false
>>
true

true || 'def'
>>
true

'abc' || 'def'
>>
abc

'' || 'def'
>>
'def'
Mantık operatörleri ile default değerler belirleyebiliriz:


function saveText(text) {
    text = text || '';
    ...
}

setTitle(options.title || 'Untitled');

function countOccurrences(regex, str) {
    return (str.match(regex) || []).length;
}
Logical not operatörü ile boolean değerleri tam tersine çevirebiliriz:


!true
>>
false

!43
>>
false

!''
>>
true

!{}
>>
false


Sonraki Yazı: Numbers
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.