Kategori: Javascript

Başlıklar

Math

Kategori: Javascript, 05 Kasım 2019

Math

Javascript bölümünün son yazısında matematiksel ifadeleri göreceğiz. Math objesinin özelliklerini listeleyelim:

 Math.E Euler sabiti (e) Math.LN2 ln(2) Math.LN10 ln(10) Math.LOG2E log2(e) Math.LOG10E log10(e) Math.PI 3.14159... Math.SQRT1_2 Kök 1/2 Math.SQRT2 Kök 2 
Fonksiyonları ve return değerlerini inceleyelim:

 Math.abs(x) |x| Math.ceil(x) En küçük tam sayı, a >= ...
			
Devamını Oku


JanFranco | 371 | 0 | 1 min read

Dates

Kategori: Javascript, 05 Kasım 2019

Dates

Javascript'te tarih fonksiyonlarını göreceğiz. Date() fonksiyonu ile tarih objeleri üretebiliriz:

 new Date(year, month, date?, hours?, minutes?, seconds?, milliseconds?) new Date(2001, 1, 27, 14, 55) >> Date {Tue Feb 27 2001 14:55:0 GMT+0100 (CET)} 
Birim belirterek tarihin belirli kısımlarını alabiliriz. Birim isimleri ve dönecek değerler:

 get<<Unit>> ...
			
Devamını Oku


JanFranco | 362 | 0 | 1 min read

Regular Expressions

Kategori: Javascript, 05 Kasım 2019

Regular Expressions

Regular expression (düzenli ifade) aramaları tarif etmede kullanılan özel bir string kalıptır. Düzenli ifadelerde aşağıdaki karakterlerin özel anlamları vardır:

 \ ^ $ . * + ? ( ) [ ] { } | 
Bu karakterlerin etkisini \ (backslash) karakteri ile yok edebiliriz. Bu yazımda düzenli ifadeleri değil, ... Devamını Oku


JanFranco | 372 | 0 | 2 min read

Arrays in Javascript

Kategori: Javascript, 05 Kasım 2019

Arrays in Javascript

Diziler (arrays) indisleri (indexes) kullanarak map yapısı ile verileri tutan yapılardır. İndisler 0'dan başlar ve birer artarak devam eder. Köşeleli parantrezler ([ ]) ile dizi tanımlayabiliriz. Köşeli parantezler ile index bilgisi vererek, o indexe karşılık gelen değeri alabiliriz. Dizinin elemanlarını sonradan değiştirebiliriz:

 var arr = ['a', 'b', 'c'] ...
			
Devamını Oku


JanFranco | 373 | 0 | 4 min read

Objects and Inheritance

Kategori: Javascript, 05 Kasım 2019

Objects and Inheritance

Javascript'te bu yazımla katman katman ilerleyerek object oriented (nesneye yönelik) programlamanın tüm temellerini göreceğiz:

Katman 1: Objeler

Javascript'te hemen hemen tüm objeler sözlüktür. Map de diyebiliriz. Anahtar - değer entry'si objelerdeki özelliklerdir (property). Bir özelliğin key değeri her zaman string'dir. Bir özelliğin değeri ise herhangi bir değer olabilir, ... Devamını Oku


JanFranco | 365 | 0 | 4 min read
Sayfa 1 next last »