Kategori: HTML

Başlıklar

Flash, Audio, Video

Kategori: HTML, 27 Ekim 2019

Flash, Audio, Video

HTML yazı serisinin son yazısında web sayfalarında ses, video, flash oynatmayı göreceğiz. Web sayfalarımızda video oynatmak için HTML5'in video etiketini kullanabiliriz:

 <video src="video/puppy.mp4" poster="images/puppy.jpg" width="400" height="300" preload controls loop></video> 
Yukarıdaki örnekte src attribute'ı ile hangi videonun oynatılacağını belirledik. poster attribute'u ile video yüklenirken veya başlatılmadan önce gösterilecek ... Devamını Oku


JanFranco | 219 | 0 | 1 min read

Extra

Kategori: HTML, 27 Ekim 2019

Extra

Bu yazımda HTML'de bahsetmediğim son özelliklerden bahsedeceğim. HTML'de her elementte id ve class attribute'larını kullanabiliriz. Eğer bir elementi diğer elementlerden spesifik olarak ayırmak istiyorsak id attribute'ını kullanacağız. Eğer bir sayfada bir kaç elementi diğer elementlerden ayırmak istiyorsak class attribute'ını kullanacağız. id attribute'ı tek bir elemente, class attribute'ı ise birden fazla ... Devamını Oku


JanFranco | 263 | 0 | 2 min read

Forms

Kategori: HTML, 27 Ekim 2019

Forms

HTML'de formlar oluşturabilmek için form etiketini kullanırız. form etiketinin iki önemli attribute'ı mevcut: action ve method. action attribute'ına form'u sunucuya göndereceğimiz url'yi yazmamız gerekir. method attribute'ına ise get ve post değerlerini atayabiliriz. get methodunu kullanırsak, formda girilen değerler url ile birleştirilir. janfranco.com/search.php?word=janfranco gibi. Bu methodu formlarımız kısaysa kullanmalıyız. post methodunda ... Devamını Oku


JanFranco | 230 | 0 | 3 min read

Tables

Kategori: HTML, 26 Ekim 2019

Tables

HTML'de tablolar oluşturmak için table etiketini kullanırız. Tablolar satır satır oluşturulur. Bir satıra her eleman eklediğimizde yeni bir sütun eklenmiş olur. Satırları tanımlamak için table row anlamına gelen tr etiketini, verileri tanımlamak için table data anlamına gelen td etiketini kullanırız. Bu bilgiler ile basit bir tablo oluşturalım:

 <table> ...
			
Devamını Oku


JanFranco | 227 | 0 | 1 min read

Images in HTML

Kategori: HTML, 26 Ekim 2019

Images in HTML

Resimler websayfaları için oldukça önemlidir. Bir websayfasında resimleri gösterebilmek için img etiketini kullanırız. Resmi göstereceğimiz websayfasının bulunduğu klasörde bir images klasörü açalım ve içine bir resim taşıyalım. Bu resmi websayfasında gösterelim:
 

  <img src="images/rabbits.jpg" /> 

img etiketini açtıktan sonra src attribute'ına resmin yolunu yazarız. Resim ... Devamını Oku


JanFranco | 277 | 0 | 1 min read
Sayfa 1 next last »