ORM, Adding, Deleting, Updating Data

Kategori: Python / Flask , 20 Eylül 2019 , JanFranco


ORM yapısını kullanarak veri ekleme, silme ve veri güncelleme işlemlerini gerçekleştirelim. İlk olarak add() fonksiyonu ekleyelim. Index sayfasındaki formdan başlık bilgisini çekelim. Daha sonra Todo sınıfından bir obje oluşturalım, title ve complete bilgilerini girelim. add() methodu ile veritabanına verileri ekleyelim. Veritabanında değişiklik yaptığımız için commit() methodunu da kullanalım. Son olarak işlemler sonunda ana sayfayı yeniden yükleyelim:


@app.route("/add", methods = ["POST"])
def add():
  title = request.form.get("title")
  newTodo = Todo(title = title, complete = False)
  db.session.add(newTodo)
  db.session.commit()
  return redirect(url_for("index"))
Verileri güncellemek için update() fonksiyonu yazalım. Parametre olarak gönderilen id değerini veritabanında filter_by() methodu ile sorgulayalım ve first() methodu ile ilk satırı alalım. .complete değerini not anahtar anahtar kelimesi ile terse çevirelim:


@app.route("/complete/<string:id>")
def complete(id):
  completed = Todo.query.filter_by(id = id).first()
  completed.complete = not completed.complete
  db.session.commit()
  return redirect(url_for("index"))
Verileri silmek için delete() fonksiyonu oluşturalım. Fonksiyona gönderilen id değerini filter_by() methodu ile veritabanında sorgulayalım. Daha sonrasında delete() methodu ile veriyi silelim:


@app.route("/delete/<string:id>")
def deleteToDo(id):
  deleted = Todo.query.filter_by(id = id).first()
  db.session.delete(deleted)
  db.session.commit()
  return redirect(url_for("index"))


Sonraki Yazı: To-Do App Final
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.