Flash Messages

Kategori: Python / Flask , 18 Eylül 2019 , JanFranco


Kullanıcıların yaptığı herhangi bir işlemden sonra (kayıt olmak, giriş yapmak, yazı oluşturmak gibi) geri bildirim adına flash mesajları kullanabiliriz. Bunun için flask kütüphanesinden flash methodunu import edelim:


from flask import Flask, render_template, flash, redirect, url_for, session, logging, request, flash
Ana dosyamızdaki register() fonksiyonunda, veritabanı işlemlerinden sonra flash methodunu kullanarak, başarıyla kayıt olundu şeklinde bir mesaj verelim:


@app.route("/register", methods = ["GET", "POST"])
def register():
  form = RegisterForm(request.form)
  if request.method == "POST" and form.validate():
    name = form.name.data
    username = form.username.data
    password = sha256_crypt.encrypt(form.password.data)
    email = form.email.data

    cursor = mysql.connection.cursor()
    query = "INSERT INTO users (name, email, username, password) VALUES (%s, %s, %s, %s)"
    cursor.execute(query, (name, email, username, password))
    mysql.connection.commit()
    cursor.close()

    flash("Successfully registered!", category="success")

    return redirect(url_for("index"))
  else:
    return render_template("register.html", form=form)
Ana dosyamızın üst kısımlarında bir secret_key tanımlayalım:


app = Flask(__name__)
app.secret_key = "jfblog123"
layout.html dosyasını açalım ve container arasında, body bloğunun üstünde flash.html dosyasını dahil edelim:


{% include "includes/flash.html" %}
includes klasörüne girelim ve flash.html dosyasını oluşturalım:


{% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
  {% if messages %}
    {% for category, message in messages %}
      <div class="alert alert-{{category}}" role="alert">
        <strong> {{ message }} </strong>
      </div>
    {% endfor %}
  {% endif %}
{% endwith %}
/register adresine girelim, kayıt olalım, test edelim:

Flask Flash Message


Sonraki Yazı: Login, Login Page
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.