Dynamic URL Creation

Kategori: Python / Flask , 17 Eylül 2019 , JanFranco


Varsayalım ki /article şeklinde bir url tanımladık. Her bir article için ayrı url tanımlamamız gerekiyor. Örneğin ilk yazımız için /article/1, ikinci yazımız için /article/2... Bu tarz url'leri tek tek tanımlamamız gerekmiyor, dynamic url kavramını kullanabiliriz.

Dinamik url tanımlamak için ilk olarak parent url'yi tanımlamamız gerekiyor. Yani yukarıdaki örnekte /article url'sini tanımlamamız gerekiyor. Daha sonra dinamik url'yi tanımlamamız için /article url'sinden sonra gelecek olan değeri (burada sayı) parametre olarak fonksiyona yazmalıyız ve decorator kısmında şeklinde belirtmeliyiz. Bir örnek yapalım, ilk olarak mixes.html adında bir dosya oluşturalım ve içeriğini aşağıdaki şekilde güncelleyelim:


{% extends "layout.html" %}

{% block body %}

  <h3>This is mixes.html</h3>

  <ul>
    ID: {{ id }}
  </ul>

{% endblock body %}
Ana dosyamızda iki fonksiyon tanımlayalım:


@app.route("/mixes")
def mixes():
  return render_template("mixes.html")

@app.route("/mixes/<string:id>")
def mixes_dynamic(id):
  return render_template("mixes.html", id = id)
sitemiz/mixes/2 adresine girelim. Sonuç aşağıdaki gibidir:


This is mixes.html
ID: 2


Sonraki Yazı: Database Connection, flask-mysqldb
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.