Kategori: Deep Learning

Başlıklar

Building AlexNet Model

Kategori: Deep Learning, 29 Nisan 2020

Building AlexNet Model

AlexNet 2012 yılında Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever ve Geoffrey Hinton tarafından geliştirilmiştir. Resimden de görüldüğü gibi çok yüksek filtre ve bileşen sayılarına sahiptir. 5 Convolution katmanı, 3 Dense Layer mevcut. Birlikte AlexNeti oluşuturalım ve CIFAR10 veriseti üzerinden train edelim. CIFAR10 veriseti de keras kütüphanesinde hazır olarak bulunmaktadır. Verisetini import edelim, ... Devamını Oku


JanFranco | 188 | 0 | 7 min read

Building LeNet Model

Kategori: Deep Learning, 29 Nisan 2020

Building LeNet Model

LeNet, 1998 yılında Yann LeCun tarafından oluşturulmuş ve MNIST veri seti üzerinde çok yüksek başarı sağlamış, basit ve eski bir modeldir.

Görüldüğü gibi 2 Convolution katmanından, 2 Pooling katmanından ve Fully Connected Layerdan oluşmakta. Aynı modeli, MNIST veri seti üzerinden train edelim. İlk olarak mnist veri setini import edelim, ... Devamını Oku


JanFranco | 171 | 0 | 5 min read

Callbacks, Checkpoints, EarlyStopping

Kategori: Deep Learning, 27 Nisan 2020

Callbacks, Checkpoints, EarlyStopping

Bir modeli train ederken, epoch değerini yüksek vermek demek, iyi bir sonuç alacağımız anlamına gelmez. Örneğin epoch değerini 100 verdiğimizde, en iyi sonuç 65-70 epoch arasında olabilir ve train devam ettikçe accuracy değerleri düşebilir. Bu durumda 65-70 epoch arasında modeli save edebiliriz. Böylece en iyi sonuç veren modeli kullanmış oluruz. ... Devamını Oku


JanFranco | 228 | 0 | 3 min read

Data Augmentation

Kategori: Deep Learning, 25 Nisan 2020

Data Augmentation

Data augmentation, özellikle küçük veri setlerinde, başarımı artırmak için verilerin çeşitli bozulma etkilerine maruz bırakılarak artırılmasıdır. Bu şekilde modelin farklı koşulları da öğrenmesinin sağlanmaktadır. Başlıca avantajları verisetinin büyütülmesi ve overfittingin önüne geçilmesidir. Keras kütüphanesinde hazır olarak bulunan MNIST veriseti üzerinden örneklerle gösterelim. İlk olarak MNIST verisetini parçalara bölelim ve bir ... Devamını Oku


JanFranco | 160 | 0 | 3 min read

CNN - Cat Dog Classifier

Kategori: Deep Learning, 24 Nisan 2020

CNN - Cat Dog Classifier

Daha önce üzerinde çalıştığımız MNIST veriseti keras kütüphanesinin içinde bulunuyordu ve keras methodlarını kullanarak import etme, split etme işlemleri kolayca yapılabiliyordu. Bu dökümanda, resimlerden veriseti oluşturacağız ve bu oluşturduğumuz veriseti üzerinde çalışarak kedi - köpek sınıflandırıcısı yapacağız. İlk olarak resimleri çekelim:

 import os import cv2 import sys import ...
			
Devamını Oku


JanFranco | 206 | 0 | 8 min read
Sayfa 1 next last »