Kategori: Data Mining

Başlıklar

Data Analysis, Python, Pandas

Kategori: Data Mining, 09 Kasım 2019

Data Analysis, Python, Pandas

Bu yazımda Pandas kütüphanesini kullanacağız, göreceğiz. Import ederek başlayalım:

 import pandas as pd numbers = [10,220,500] dict = { "Ankara": "Mansur Yavaş", "İstanbu": "Ekrem İmamoğlu", "İzmir": "CHP" } dict = pd.Series(dict) dict.name = "Seçimler 2019" numbers = pd.Series(numbers) 
Bu şekilde dizileri, listeleri, sözlükleri pandas Series haline getirebiliriz. ... Devamını Oku


JanFranco | 408 | 0 | 3 min read

Data Analysis, Python, NumPy

Kategori: Data Mining, 09 Kasım 2019

Data Analysis, Python, NumPy

Bu yazımda Python'da NumPy kütüphanesinin kullanımını göreceğiz. Kütüphaneyi import ederek başlayalım:

 import numpy as np 
Dizi oluşturalım:

 numbers = np.array([1,2,3,4,5]) 
zeros ve ones methodları ile 0 ve 1 matrisleri oluşturabiliriz. Bu matrisi örneğin 5 ile çarparsak tüm elementler 5 olacaktır. Ayrıca boyut da verebiliriz. ... Devamını Oku


JanFranco | 469 | 0 | 2 min read

Testing and Validation

Kategori: Data Mining, 09 Kasım 2019

Testing and Validation

-Sınama ve Geçerleme

Başarının sınanması için veri kümesinin test ve eğitim olarak ikiye ayrılması gereklidir. İki türlü ayırma yöntemi vardır: Sabit ayırma ve k-katlamalı çapraz doğrulama.

1) Sabit Ayırma: Klasik veri ayırma yöntemidir. Verikümesinin bir kısmı test için bir kısmı eğitim için kullanılır. Genelde %80 - %20 veya %66 - ... Devamını Oku


JanFranco | 430 | 0 | 1 min read

Hierarchical Methods

Kategori: Data Mining, 08 Kasım 2019

Hierarchical Methods

b) Hiyerarşik Kümeleme Yöntemleri

Bu kümeleme yaklaşımında, veri örnekleri arasında iç içe bir gruplama ilişkisi kullanılarak, farklı grupların benzerlik seviyeleri ağaç yapısı şeklinde gösterilir. Hiyerarşik kümeleme yöntemleri ikiye ayrılır: Birleştirici hiyerarşik kümeleme, Ayrıştırıcı hiyerarşik kümeleme

Adım0 Adım1 Adım2  Adım3       Adım4


  \
   a,b ... Devamını Oku


JanFranco | 436 | 0 | 2 min read

Partitioning Based Methods

Kategori: Data Mining, 08 Kasım 2019

Partitioning Based Methods

a) Bölümleme tabanlı yöntemler

Belirlenen bir merkeze dayalı kümeler oluşturulmaya çalışılır. Amaç N kadar veriyi k kadar kümeye bölmektir. Her bir veri mutlaka bir kümeye girmelidir yani hiç bir veri açıkta kalmamalıdır. Ve her kümenin en az bir elemanı olmalıdır. Kullanılan algoritmalara örnek vermek gerekirse: K-Ortalamalar, K-Medoid, PAM ve CLARA'dır. ... Devamını Oku


JanFranco | 399 | 0 | 1 min read
Sayfa 1 next last »