Hello World in CPP

Kategori: C++ , 10 Kasım 2019 , JanFranco


C++ yazı serisine 'Hello World' uygulaması ile başlayalım. Satır satır uygulamayı inceleyelim:


// A simple hello world application (1)

#include <iostream> // (2)

int main() // (3)
{ // (4)
  std::cout << "Hello world!" << std::endl; // (5)
  return 0; (6)
} (7)
C++, C dilinden türemiş bir dildir. Syntax oldukça benzerdir. Satır satır inceleyeceğimizi söylemiştik. Sitede kullandığımız code snippet'ta bir numaralandırma olmadığından, el ile numalar atadım. Bir numara ile başlayalım:

(1) '//' karakterleri ile tekli yorum satırı tanımlayabiliriz.

(2) #include ifadesi ile uygulamamıza kütüphaneleri dahil edebiliriz. Bu satırda 'iostream' kütüphanesini dahil ettik. 'iostream' kütüphanesi genel olarak input output fonksiyonları kullanmamızı sağlar.

(3) Ne uygulaması yazdığımız fark etmez, her uygulamada main() fonksiyonu bulunmalıdır. Fonksiyonun return değerine göre başına tip yazarız. Burada uygulamanını geneline baktığımızda 0 değerini return ediyoruz. Bu nedenle main() fonksiyonunu da integer tipli tanımladık.

(4) ve (7) Culy braces (süslü parantezler) yazdığımız kodları sarar. Burada 5. ve 6. satırların süslü parantezler sayesinde main() fonksiyonuna dahil olmasını sağladık.

(5) x = 4 şeklinde bir satır yazsaydık, burada x ve 4 operandlar, = ise operatör olurdu. Bu satırda da std::cout, "Hello world!" ve std::endl operandlar, << karakterleri ise operatörler. Bu satırla bu ifade eşittir: (std::cout << "Hello world!") << std::endl;. iostream kütüphanesi sayesinde cout ve endl değerlerini kullanabildik. Burada ayrıca std::cout ifadesi şunu temsil ediyor, cout std namespace'ine aittir. std standart kütüphane tarafından oluşturulan bir namespace'tir. Operatörleri ve operandları tanıttım, son olarak burada yapılan işlemi de anlatayım. "Hello world!" bir string ifadedir. Bu ifadeyi tipi ostream olan bir değere atadığımızda, string ifade konsola yazılıyor. Bu işlem de ostream tipli bir obje üretiyor ve bu objeye de endl değerini atadığımızda satırı sonlandırmış oluyoruz.

(6) 0 değerini return etmemiz, uygulamanın başarıyla çalıştığını ve sonlandığını temsil etmektedir. Fonksiyonlardan değerler, objeler vs. return edebiliriz.

Konsola yazdığımız yazıları \t, \n gibi karakterler ile manipüle edebiliriz. '\' karakteri ile birlikte tanımladığımız 't' karakteri, konsolda bir tab kadar boşluk bırakacak, 'n' karakteri yeni satıra geçecektir. Yazdıracağımız string ifade de '\', '"', '(', ')' gibi karakterler mevcutsa, başlarına '\' karakterini koyarak hata almadan konsola yazdırabiliriz:


#include <iostream>

int main()
{
  std::cout << "This \(\"\) is a quote, and this \(\\\) is a \t\tbackslash.\n\n" << std::endl;
  return 0;
}


Sonraki Yazı: Working with Strings
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.