Template Matching with Multiple Objects

Kategori: Computer Vision , 10 Şubat 2020 , JanFranco


Template matching yöntemini görmüştük, uygulamasını yapmıştık, arkasındaki matematiği görüp algoritmanın derinlerine inmiştik. Fakat tüm bunları tek bir obje için yaptık. matchTemplate methodundan dönen matristeki en büyük veya en küçük değerleri bulup dikdörtgen çizdirmiştik. Bu sefer bir threshold değeri belirleyip, o değerin üstünde veya altında kalan değerleri bulacağız. Yani template matching yöntemi ile birden fazla obje yakalamaya çalışacağız. Kütüphaneleri ve resmimizi alalım:


import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread('../data/rabbits.jpg')
Template matching için resmi griye çevirelim ve bulmak istediğimiz objeleri keselim:


gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
eye = gray[395:435, 310:365]
img2show = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2BGR)
plt.imshow(img2show)
plt.show()
plt.imshow(eye, cmap='gray')
plt.show()
>>

Gözün boyutunu alalım, methodları bir liste içerisine alalım:


methods = ['cv2.TM_CCOEFF_NORMED', 'cv2.TM_CCORR_NORMED', 'cv2.TM_SQDIFF_NORMED']
h, w = eye.shape
For döngüsü ile methodlar listesinde gezinelim. Biliyoruz ki SQDIFF methodunda, eşleşmeler minimum değerlerdir. Bu nedenle bu methodda küçük bir threshold değeri belirleyelim ve o değerin altında kalan kısımların koordinatlarını alalım. Tam tersi şekilde diğer methodlarda da eşleşmelerin olduğu kısımlar yüksek değerlerdir. Yüksek bir threshold değeri belirleyelim ve o değerden yüksek olduğu kısımların koordinatlarını alalım. Dikdörtgenleri çizelim:


for method in methods:
  detected = img.copy()
  res = cv2.matchTemplate(gray, eye, eval(method))
  plt.imshow(res)
  plt.title(method)
  plt.show()

  if eval(method) in [cv2.TM_SQDIFF_NORMED]:
    threshold = 0.27
    loc = np.where(res <= threshold)
    cv2.rectangle(detected, (loc[1][0], loc[0][0]), (loc[1][0] + w, loc[0][0] + h), (0, 0, 255), 2)
    cv2.rectangle(detected, (loc[1][-1], loc[0][-1]), (loc[1][-1] + w, loc[0][-1] + h), (255, 0, 0), 2)
    detected = cv2.cvtColor(detected, cv2.COLOR_RGB2BGR)
    plt.imshow(detected)
    plt.title(method)
    plt.show()
  else:
    threshold = 0.9
    loc = np.where(res >= threshold)
    cv2.rectangle(detected, (loc[1][0], loc[0][0]), (loc[1][0] + w, loc[0][0] + h), (0, 0, 255), 2)
    cv2.rectangle(detected, (loc[1][-1], loc[0][-1]), (loc[1][-1] + w, loc[0][-1] + h), (255, 0, 0), 2)
    detected = cv2.cvtColor(detected, cv2.COLOR_RGB2BGR)
    plt.imshow(detected)
    plt.title(method)
    plt.show()Sonraki Yazı: Sliding Window
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.