Sliding Window

Kategori: Computer Vision , 11 Şubat 2020 , JanFranco


Python üzerinde OpenCV kütüphanesini kullanarak sliding window uygulaması yapalım. Aynı zamanda Image Pyramid tekniğini de kullanalım:


import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('../0 - Data/rabbits.jpg')
cv2.imshow('Rabbits', img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyWindow('Rabbits')
sw, sh = 140, 140
ih, iw, _ = img.shape
stepH, stepW = 20, 40

for i in range(3):
  for j in np.linspace(0, ih + 1 - sw, int(stepH)):
    for k in np.linspace(0, iw + 1 - sw, int(stepW)):
      img2show = img.copy()
      img2show = cv2.rectangle(img2show, (int(k), int(j)), (int(k) + sw, int(j) + sw), (0, 255, 0), 3)
      cv2.imshow('Sliding', img2show)
      cv2.waitKey(1)
  img = cv2.pyrDown(img)
  ih, iw, _ = img.shape
  stepH /= 2
  stepW /= 2
Sliding Window

Sliding Window

Sliding Window

Sliding Window


Sonraki Yazı: Harris Corner Detection
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.