Plate Detection

Kategori: Computer Vision , 09 Şubat 2020 , JanFranco


Bir önceki yazımızda Haar Cascadelerden bahsetmiştik. Bu yazımda plakalar için train edilmiş bir haar cascade classifier ile plaka tespit edip, o plakayı blurlayacağız:


import cv2

img = cv2.imread('../data/car_plate.jpg')
cv2.imshow('img', img)
cv2.imwrite('Plate Detection and Blurring.jpg', img)
cv2.waitKey(0)

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
plateCascade = cv2.CascadeClassifier('../data/haarcascades/haarcascade_russian_plate_number.xml')
plateRect = plateCascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.3, minNeighbors=3)

for (x, y, w, h) in plateRect:
    cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 3)
    roi = img[y:y+h, x:x+w]
    blurred = cv2.blur(roi, (9, 9))
    img[y:y+h, x:x+w] = blurred

cv2.imshow('img', img)
cv2.imwrite('Plate Detection and Blurring - 2.jpg', img)
cv2.waitKey(0)
>>

OpenCV Plate Detection

Plate Detection


Sonraki Yazı: Template Matching Methods
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.