Feature Matching

Kategori: Computer Vision , 02 Şubat 2020 , JanFranco


Template matching yazımızda bir resmi bir resimde aramıştık. Yani bir objeyi referans göstererek, obje takibi yapmıştık. Ancak template matching prensibindeki en büyük sorun, referans resmin, tıpatıp aynı olması gerekiyor. Feature matching'de ise böyle bir zorunluluk yoktur. İleri seviye computer vision tekniklerindendir. OpenCV kütüphanesini kullanarak Python üzerinden görelim:

Kütüphane ve resimlerimizi import edelim:


import cv2

cereal = cv2.imread('../data/reeses_puffs.png', 0)
cereals = cv2.imread('../data/many_cereals.jpg', 0)

cv2.imshow('cereal', cereal)
cv2.waitKey(0)
cv2.imshow('cereals', cereals)
cv2.waitKey(0)
>>

Feature Matching

Feature Matching

Feature matching için birçok teknik mevcut. Burada göreceğimiz teknikler sadece syntax, method kullanımlarını öğrenmek için. Arkaplanda yapılan işlemler, arkaplandaki matematik vs. gibi detaylar başka bir yazıda anlatılacaktır. İlk olarak Brute Force Detection with ORB Descriptors yöntemini görelim:


orb = cv2.ORB_create()
kp1, des1 = orb.detectAndCompute(cereal, None)
kp2, des2 = orb.detectAndCompute(cereals, None)
bf = cv2.BFMatcher(cv2.NORM_HAMMING, crossCheck=True)
matches = bf.match(des1, des2)
matches = sorted(matches, key=lambda x: x.distance)
cerealMatches = cv2.drawMatches(cereal, kp1, cereals, kp2, matches[:25], None, flags=2)
cv2.imshow('img', cerealMatches)
cv2.waitKey(0)
>>

Feature Matching

Brute-Force Matching with SIFT Descriptors yöntemini görelim:


sift = cv2.xfeatures2d.SIFT_create()
kp1, des1 = sift.detectAndCompute(cereal, None)
kp2, des2 = sift.detectAndCompute(cereals, None)
bf = cv2.BFMatcher()
matches = bf.knnMatch(des1, des2, k=2)
good = []
for match1, match2 in matches:
  if match1.distance < 0.75 * match2.distance:
    good.append([match1])
siftMatches = cv2.drawMatchesKnn(cereal, kp1, cereals, kp2, good, None, flags=2)
cv2.imshow('img', siftMatches)
cv2.waitKey(0)
>>

Feature Matching

FLANN based Matcher


FLANN_INDEX_KDTREE = 0
index_params = dict(algorithm=FLANN_INDEX_KDTREE, trees=5)
search_params = dict(checks=50)
flann = cv2.FlannBasedMatcher(index_params, search_params)
matches = flann.knnMatch(des1, des2, k=2)
good = []
for match1, match2 in matches:
  if match1.distance < 0.7 * match2.distance:
    good.append([match1])

flannMatches = cv2.drawMatchesKnn(cereal, kp1, cereals, kp2, good, None, flags=0)
cv2.imshow('img', flannMatches)
cv2.waitKey(0)
>>

Feature Matching


Sonraki Yazı: Watershed Algorithm
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.