Drawing on Camera

Kategori: Computer Vision , 26 Ocak 2020 , JanFranco


Önceki yazımızda kamera işlemlerini görmüştük. Bu yazımızda interaktif bir şekilde frameler üzerine geometrik şekiller çizeceğiz. Daha önce bu tarz bir uygulama yapmıştık. Bu sebeple algoritmadan bahsedip, kodu verip yazımızı tamamlayacağız. topLeftClicked ve botRightClicked isimli iki değişkenimiz var. Eğer topLeftClicked false ise ve frame üzerine tıklanırsa topLeftClicked değişkeni true olacak. Eğer topLeftClicked true ise ancak botRightClicked false ise botRightClicked true olacak. İki değişken de True ise False olacak. Ayrıca true'ya dönmeleri durumunda koordinatlar p1 ve p2 değişkenlerinde saklanacak. While döngüsünde frameler okunurken de bu değişkenlerin durumu kontrol edilecek. Eğer topLeftClicked true ise daire çizilecek, eğer iki değişken de true ise dikdörtgen çizilecek. Böylelikle ilk tıkladığımız yerde küçük bir daire oluşacak. İkinci tıkladığımı yerde ise, daire ilk nokta, tıkladığımız yer son nokta olacak şekilde bir dikdörtgen çizilecek:


import cv2


def draw_rectangle(event, x, y, _, __):
  global pt1, pt2, topLeftClicked, botRightClicked

  if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
    if topLeftClicked and botRightClicked:
      topLeftClicked = False
      botRightClicked = False
      pt1 = (0, 0)
      pt2 = (0, 0)

    if not topLeftClicked:
      pt1 = (x, y)
      topLeftClicked = True

    elif not botRightClicked:
      pt2 = (x, y)
      botRightClicked = True


pt1 = (0, 0)
pt2 = (0, 0)
topLeftClicked = False
botRightClicked = False

cap = cv2.VideoCapture(0)

cv2.namedWindow('Test')
cv2.setMouseCallback('Test', draw_rectangle)

while True:
  ret, frame = cap.read()

  if topLeftClicked:
    cv2.circle(frame, center=pt1, radius=5, color=(0, 0, 255), thickness=-1)

  if topLeftClicked and botRightClicked:
    cv2.rectangle(frame, pt1, pt2, (0, 0, 255), 2)

  cv2.imshow('Test', frame)
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()


Sonraki Yazı: Template Matching
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.