WHERE

Kategori: SQL , 30 Temmuz 2019 , JanFranco


WHERE anahtar kelimesi ile komutlarımıza şartlar koyabiliriz. Örneğin yaşı 20'den büyük olan müşterileri seç gibi. WHERE anahtar kelimesini kullanabilmek için belirli operatörleri bilmek gerekir:

= Eşittir
<> Eşit değildir
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyüktür ya da eşittir
<= Küçüktür ya da eşittir
BETWEEN Arasındadır
LIKE İle başlar, ile biter, içerir
IN İçindedir
AND Ve
OR Veya
NOT Olumsuzluk bildirir


SELECT * FROM CUSTOMER WHERE CUSTOMERNAME = 'Jan Franco'
Bu komut ile ismi Jan Franco olan müşterimizin tüm bilgilerini ekrana yazmış olduk. SELECT CITY diyerek başlasaydık, ismi Jan Franco olan müşterinin şehrini ekrana yaz demiş olurduk.


SELECT * FROM CUSTOMER WHERE CITY = 'Ist'
Bu komut ile şehri Ist olan herkesi ekrana yazmış olduk. CITY, CUSTOMERNAME gibi String değerli sütunları WHERE komutu ile kullanırken ' ' tek tırnak arasına yazmalıyız.


SELECT * FROM CUSTOMER WHERE AGE > 52
Bu komut ile yaşı 52'den büyük olan müşterileri konsola yazdırmış olduk. Aynı şekilde AGE = 22 diyerek, yaşı 22 olan müşterileri veya AGE <> 22 diyerek yaşı 22 olmayan müşterileri de ekrana basabilirdik.


SELECT * FROM CUSTOMER WHERE BIRTHDATE BETWEEN '19980101' AND '19981231'
Bu komut ile doğum tarihleri 1 Ocak 1998 ile 31 Aralık 1998 arasında olan müşterileri ekrana bastırmış olduk. BIRTHDATE kullanımları 1998-01-01 şeklinde de yapılabilirdi ancak farklı bir dil formatı olsaydı hata alırdık. Bu sebeble tarihleri bitişik yazmak daha güvenlidir.


SELECT * FROM CUSTOMER WHERE CUSTOMERNAME LIKE 'Jan%'
SELECT * FROM CUSTOMER WHERE CUSTOMERNAME LIKE '%Fra%'
SELECT * FROM CUSTOMER WHERE CUSTOMERNAME LIKE '%co'
Bu komutlar ile isminde belirli karakterler geçen müşterileri ekrana basmış olduk. Birinci komutta ismi Jan ile BAŞLAYANLARI ekrana yazdık. İkinci örnekte isminde Fra geçen müşterileri ekrana bastırdık. Üçüncü örnekte ise ismi co ile BİTENLERİ ekrana yazmış olduk. % kullanmasaydık ekrana hiç bir şey basılmamış olacaktı. Çünkü LIKE komutu yüzdesiz kullanıldığında CUSTOMERNAME = 'Jan Franco' ile aynı işlemi yapmış oluyor.


SELECT * FROM CUSTOMER WHERE CITY = 'Ist' AND DISTRICT IN ('Kadıköy', 'Maltepe')
SELECT * FROM CUSTOMER WHERE CITY = 'Ist' AND DISTRICT NOT IN ('Kadıköy', 'Maltepe')
Bu komut ile şehri Ist olan ve ilçesi Maltepe veya Kadıköy olan müşterileri getirdik. İkinci komutta ise şehri Ist olan ancak ilçesi Maltepe veya Kadıköy olmayan başka bir ilçe olan müşterileri ekrana basmış olduk.


DELETE * FROM CUSTOMER WHERE CUSTOMERNAME LIKE 'Jan%'
Bu komut ile adı Jan ile başlayan müşterileri silmiş olduk. Ancak ID numaraları kaymadı. Yani DELETE * FROM CUSTOMER WHERE ID = 1 diyerek, ID'si 1 olan müşteriyi silmiş olsaydık, tekrar veritabanını ekrana getirdiğimizde, müşteriler 2 numaralı ID'den başlardı.


UPDATE CUSTOMER SET GENDER = 'ERKEK' WHERE GENDER = 'E'
UPDATE CUSTOMER SET GENDER = 'KADIN' WHERE GENDER = 'K'
Bu iki komut ile cinsiyetleri E ve K olan müşterilerimizin cinsiyetlerini Erkek ve Kadın olarak değiştirmiş olduk.


Sonraki Yazı: SELECT DISTINCT
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.