Veri Tipleri

Kategori: SQL , 31 Temmuz 2019 , JanFranco


Bu yazımızda Structed Query dilindeki veri tiplerini ve bu veri tiplerinin minimum ve maksimum kapladığı yerleri göreceğiz:

bigint Minimum:   -2^63 (-9,223,372,036,854,775,808) 8 Byte
Maksimum:  2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807)
int Minimum:   -2^31 (-2,147,483,648) 4 Byte
Maksimum:  2^31-1 (2,147,483,647)
smallint Minimum:   -2^15 (-32,768) 2 Byte
Maksimum:  2^15-1 (32,767)
tinyint Minimum:        0 1 Byte
Maksimum:  255
bit 0 ya da 1 değerini alır. Eğer tabloda 8 ya da daha az bit kolonu varsa 1 byte, 8'den fazla ise 2 byte yer kaplar.
decimal/ numaric Minimum:   – 10^38 +1 Hassasiyetine göre diskte kapladığı alan değişir.
1’den 9 ‘a kadar Hassasiyet için:       5 byte
Maksimum:   10^38 – 1. 10’dan 19’a kadar Hassasiyet için:    9 byte
20’den 28’a kadar Hassasiyet için:  13 byte
29’dan 38’e kadar Hassasiyet için:  17 byte
money Minimum:   -922,337,203,685,477.5808 Maksimum:  922,337,203,685,477.5807 8 Byte
smallmoney Minimum:   – 214,748.3648 4 Byte
Maksimum:   214,748.3647
float -1.79308 ile –2.23308, 0  7 basamağa kadar 4 Byte
 2.23308 ile    1.79308 15 basamağa kadar 8 Byte
Real -3.438  ile -1.1838, 0 4 Byte
 1.1838 ile 3.438
date Minimum:     0001-01-01 4 Byte
Maksimum:   9999-12-31
smalldate Minimum:     1900-01-01 3 Byte
Maksimum:  2079-06-06
datetime Minimum:     1753-01-01 00:00:00.000 8 Byte
Maksimum:  9999-12-31 23:59:59.997
datetime2 Minimum:     0001-01-01 00:00:00.0000000 1-2 Hassasiyet İçin = 6 Byte
Maksimum:  9999-12-31 23:59:59.9999999 3-4 Hassasiyet İçin = 7 Byte
  5-7 Hassasiyet İçin = 8 Byte
datetimeoffset Minimum:     0001-01-01 00:00:00.0000000  1-2 Hassasiyet İçin = 8 Byte
Maksimum:   9999-12-31 23:59:59.9999999  3-4 Hassasiyet İçin = 9 Byte
Time zone offset Aralığı: -14:00 / +14:00 5-7 Hassasiyet İçin = 10 Byte
time Minimum:     00:00:00.0000000 5 Byte(Default olarak kullanılırsa)
Maksimum:   23:59:59.9999999
 
char 0 ile 8000 arasında Tanımlandığı değer kadar Byte.
Char(10) -> 10 Byte
varchar 0 ile 8000 arasında Tanımlandığı değer + 2 Byte
varchar(MAX) 0 ile 2 147 483 647 arasında Maksimum değeri:   2^31-1 (2,147,483,647) Byte
text 0 ile 2,147,483,647 arasında Maksimum değeri:   2^31-1 (2,147,483,647) Byte
ntext 0 ile 1,073,741,823 arasında Maksimum değeri:  2^30-1 (1,073,741,823) Byte
image   Maksimum değeri:  2^31-1 (2,147,483,647) Byte
binary 0 ile 8000 arasında Tanımlandığı değer kadar Byte.
Binary(10) -> 10 Byte
varbinary 0 ile 8000 arasında Tanımlandığı değer + 2 Byte
varbinary(MAX) 0 ile 2 147 483 647 arasında Tanımlandığı değer + 2 Byte
Maksimum değeri:  2^31-1 (2,147,483,647) Byte
sql_variant   Bazı veri tiplerinin değerlerini saklamak için kullanılır.
Aşağıdakiler hariç:
varchar(max),varbinary(max),nvarchar(max),xml,text,
ntext,image,rowversion(timestamp),sql_variant,
geography,hierarchyid,geometry,User-defined types, datetimeoffset
Xml   Xml veriler için kullanılır.
Table   Sonradan kullanım amacıyla bir sonuç
kümesini saklamak için kullanılır.
uniqueidentifier   GUID(global olarak tekilliği garanti eder) veriyi tutar.
 
select NEWID() script’ini çalıştırdığınızda aşağıdaki
gibi bir GUID veri oluşturur.
 
A4C5DB26-7F18-4B4F-A898-E7DE26A8446A
 
Bazen veritabanlarında tekilliği sağlamak için kullanılır.
Ama bu amaçla kullanıldığında genelde performansı düşürür.
hierarchyid   Hiyerarşik yapılarda, hiyerarşideki pozisyonları
temsil etmek için kullanılır.
geography   Dünyadaki koordinat sistemini tutar.
Dünyanın eğimlerini de hesaba katarak.
geometry   Euclidean (flat) sistemi ile  koordinat sistemini tutar.
Sadece 2 düzlem üzerinden hesaplanır.
Dünyanın eğimlerini hesaba katmaz.

 

 


Sonraki Yazı: SUM, COUNT, MAX, MIN, AVG, GROUP BY
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.