String İşlemleri

Kategori: SQL , 31 Temmuz 2019 , JanFranco


Bir karakterin sayısal değerini ASCII fonksiyonu ile, bir numeric değerin karakter karşılığını da CHAR fonksiyonu ile bulabiliriz:


SELECT ASCII('A')
SELECT CHAR(63)
Burada A karakterinin sayısal değerini konsola yazdırdık. İkinci satırda ise 63 sayısının karakter karşılığını konsola yazdırdık.

Bir string değerden belirli bir kısmı alabiliriz. Bunun için SUBSTRING fonksiyonunu kullanabiliriz:


SELECT SUBSTRING('JAN FRANCO', 1, 3)
Burada JAN FRANCO string'inden JAN kelimesini almış olduk.

Bir string değer içerisinde, bir karakterin indexini bulabiliriz. Bunu da CHARINDEX fonksiyonu ile yapabiliriz:


SELECT CHARINDEX('O', 'JAN FRANCO', 1)
İki string değeri birleştirebiliriz. Bunu + operatörü ile yapabiliriz. Alternatif olarak CONCAT fonksiyonunu da kullanabiliriz:


SELECT 'JAN'+'FRANCO'
SELECT CONCAT('JAN', 'FRANCO')
SELECT CONCAT('JAN', ' ', 'FRANCO')
Burada ilk ve ikinci satırda JANFRANCO yazdırdık. Üçüncü satırda ise JAN FRANCO yazdırdık.

Bir string ifadenin sağdan veya soldan belirli bir kısmını LEFT ve RIGHT fonksiyonları ile alabiliriz. String ifadenin uzunluğunu da LEN fonksiyonu ile bulabiliriz:


SELECT LEFT('JAN FRANCO', 3)
SELECT RIGHT('JAN FRANCO', 6)
SELECT LEN('JAN FRANCO')
Burada ilk satırda konsola JAN, ikinci satırda FRANCO, üçüncü satırda 10 değeri yazılır.

Bir String ifadenin başındaki, sonundaki veya iki tarafındaki boşlukları silebiliriz. Bunun için TRIM, LTRIM, RTRIM fonksiyonlarını kullanabiliriz:


SELECT TRIM(' JAN FRANCO ')
Burada baştaki ve sondaki boşlukları temizlemiş olduk.

Bir string ifadedeki karakterleri küçük harfe veya büyük harfe çevirebiliriz. Bunu yapabilmek için LOWER ve UPPER fonksiyonlarını kullanırız. Bir string ifadeyi tersten yazabilmek için de REVERSE fonksiyonunu kullanırız. REPLICATE fonksiyonu ile de bir ifadeyi verilen parametre kadar yazabiliriz:


SELECT LOWER('JAN')
SELECT UPPER('jan')
SELECT REVERSE('JAN')
SELECT REPLICATE('0', 10)
Sırasıyla çıktıları şu şekilde bekleriz: jan, JAN, NAJ, 0000000000.

Son olarak REPLACE fonksiyonu ile string ifadelerde belirli kısımları değiştirebiliriz:


SELECT REPLACE('JAN FRANCO', 'JAN', 'JANE')
Burada ifademiz JAN FRANCO idi. İfademiz JANE FRANCO olmuş oldu.


Sonraki Yazı: Veri Tipleri
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.