ORDER BY

Kategori: SQL , 30 Temmuz 2019 , JanFranco


ORDER BY komutu bir sıralama komutudur. ASC anahtar kelimesi ile küçükten büyüğe veya A-Z sıralar. DESC anahtar kelimesi ile büyükten küçüğe veya Z-A sıralar. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:


SELECT * FROM CUSTOMER ORDER BY CUSTOMERNAME
SELECT * FROM CUSTOMER ORDER BY CUSTOMERNAME, CITY
SELECT * FROM CUSTOMER ORDER BY CITY DESC, CUSTOMERNAME ASC
Birinci satırda, A'dan Z'ye müşterilerin isimlerini baz alarak sıralama yaptık ve ekrana bastırdık. İkinci satırda müşterilerin isimlerini ve şehirlerini baz alarak A-Z sıralama yaptık. Bu, müşterilerin isimleri aynı ise şehirlere göre sırala demek oluyor. Üçüncü satırda ise Z'den A'ya şehirleri sırala, aynı şehir bilgisine sahip müşterileri ise A'dan Z'ye sırala demiş olduk.


SELECT * FROM CUSTOMER ORDER BY 1
SELECT * FROM CUSTOMER ORDER BY 3,6
SELECT * FROM CUSTOMER ORDER BY 3, GENDER
Birinci satırda müşterileri ID numaralarına göre bastırdık. Buradaki 1, birinci sütunu temsil eder. Birinci sütun da ID sütunudur. İkinci satırda CITY ve GENDER sütunlarını baz alarak sıraladık. Önce A-Z şehirleri sıraladık, aynı şehirleri de kendi içinde cinsiyete göre sıraladık. Üçüncü satırda ise ikinci satırdaki işlemin aynısını yapmış olduk.


Sonraki Yazı: TOP, LIMIT, ROWNUP
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.