os and sys modules

Kategori: Python , 07 Eylül 2019 , JanFranco


Operating system yani işletim sistemi ve System modüllerinin kullanımını göreceğiz. os modülünü import ederek başlayalım:


import os
Şuanda bulunduğumuz klasörü görüntüleyelim. Bu yolu değiştirelim ve tekrar görüntüleyelim:


print(os.getcwd())
os.chdir("C:/Users/ErenS/Desktop")
print(os.getcwd())
>>
C:\Users\ErenS\PycharmProjects\JFBlog
C:\Users\ErenS\Desktop
Bulunduğumuz konumdaki dosyaları görüntüleyelim. listdir() methodu ile bunu yapabiliriz. Bize tüm dosyaların isimlerini bir listede return eder:


print(os.listdir())
>>
['DeepLearningCV', 'desktop.ini', 'DJI Videos', 'FileZilla Client.lnk', 'HTML and CSS Design and Build Websites.pdf', 'janfranco.com backup', 'MyWebpage', 'PDFs', 'PuTTy.lnk', 'python.png', 'TensorFlow for Deep Learning', 'Thumbs.db']
mkdir() methodu ile klasör, makedirs() methodu ile iç içe klasörler oluşturabiliriz. rmdir() methodu ile klasörleri silebiliriz. rename() methodu ile klasörlerin isimlerini değiştirebiliriz:


os.mkdir("Test Folder")
os.makedirs("Test Folder_2/Secret Folder/Top Secret Folder")

os.rmdir("Test Folder")
os.rmdir("Test Folder_2/Secret Folder/Top Secret Folder")

os.mkdir("Test Folder")
os.rename("Test Folder", "JanFranco")
Test Folder klasörünün ismini JanFranco olarak değiştirdik. Bu klasörün bilgilerini görüntüleyelim:


print(os.stat("JanFranco"))
print(os.stat("JanFranco").st_atime)
>>
os.stat_result(st_mode=16895, st_ino=31243722416174500, st_dev=873716599, st_nlink=1, st_uid=0, st_gid=0, st_size=0, st_atime=1567861637, st_mtime=1567861637, st_ctime=1567861637)
1567861637.5756752
sys modülünü import edelim:


import sys
exit() methodu ile programlarımızı sonlandırabiliriz:


a = input("a: ")
b = input("b: ")

sys.exit()

c = input("c: ")  # Bu satır çalışmayacak.
>>
a: 12
b: 15

Process finished with exit code 0
stderror() methodu ile konsola hata mesajı yazdırabiliriz. print() fonksyionu yerine de stdout() methodunu kullanabiliriz:


sys.stderr.write("Error! ")
sys.stdout.write("Hello World! ")
>>
Hello World! Error! 


Sonraki Yazı: Scraping Websites with BeatifulSoup
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.