input(), print()

Kategori: Python , 02 Eylül 2019 , JanFranco


Python programlama diline giriş yapıyoruz. İlk göreceğimiz kavramlar ekrana daha doğrusu konsola yazı yazdırmak ve konsoldan, kullanıcıdan input almak olacak.

Python'da kullanıcıdan input yani bir girdi almak için input() fonksiyonu kullanılır. Sadece input() yazarak girdi alınabileceği gibi, fonksiyonun içine bir String girerek de girdi alabiliriz. Kullanıcının girdiği değer, input fonksiyonundan bize String olarak geri döner:


input()
input("Bir sayı giriniz:")
a = input("Bir sayı giriniz:")
print("Kullanıcının girdiği değer:", a)
print(type(a))
Son satırda konsolda şeklinde bir çıktı bekleriz. Kullanıcının girdiği değer String olarak geri döndüğü için, işlem yapmadan önce bu değerin tipini değiştirmemiz gerekir. Kullanıcının girdiği değer örneğin 5 olursa aşağıdaki satırların çıktı değerleri sırasıyla 555 ve 15 olur:

a = input("Bir sayı giriniz:")
print(a * 3) 

a = int(input("Bir sayı giriniz:"))
print(a * 3)
İkinci kez input aldığımızda input() fonksiyonunu int() fonksiyonunun içinde kullandık. Bu şekilde tür dönüşümü yapmış olduk. İlk girdiyi aldığımızda 5 değeri bir string ifadedir. "5" * 3 işleminin sonucu 15 değil 555 olur. Ancak tür dönüşümü yaparsak 5 * 3 işlemi uygulanır ve sonuç 15 olur.

Python'da konsola yazı yazmak istediğimizde print() fonksiyonunu kullanırız. Birden fazla yazı yazmak istediğimizde Java'da olduğu gibi + koymak yerine virgül koyarız. Diğer dillerde olduğu gibi \n yeni satıra geçme, \t tab boşluğu bırakma komutlarıdır. Diğer dillerde olduğu gibi kullanılır. Ayrıca fonksiyonun içine yazdığımız girdilerin arasına '.' '/' gibi karakterler koymak için sep parametresini kullanırız. Parametreyi kullanmazsak Python sadece boşluk bırakır:


print(3,4,5,6,7,8,9)
print(3,4,5,6,7,8,9,sep = ".")
print("02","09","2019",sep = "/")
print("JFBlog", "Jan", "Franco",sep = "\n")
Sırasıyla aşağıdaki çıktıları elde ederiz:


3 4 5 6 7 8 9
3.4.5.6.7.8.9
02/09/2019
JFBlog
Jan
Franco
print() fonksiyonun başına '*' sembolünü koyarsak, string ifadedeki karakterler ayrı birer string ifade gibi davranır:


print(*"Python")
print(*"JAN",sep =".")
print(*"Python",sep = "\n")
Bu ifadelerin çıktısı aşağıdaki gibidir:


P y t h o n
J.A.N
P
y
t
h
o
n
print() fonksiyonun içinde format() fonksiyonunu kullanarak, daha önceden ayarlamış olduğumuz verileri girebiliriz:


print("{} {} {}".format(3.1423,5.324,7.324324))
a = 3
b = 4
print("{} + {} = {}".format(a, b, a+b))
print("{1} {0} {2}".format(02,"Jan",09))
print("{:.2f} {:.2f} {:.3f}".format(3.1463,5.324,7.324324))
Sırasıyla aşağıdaki çıktıları elde ederiz:


3.1423 5.324 7.324324
3 + 4 = 7
Jan 02 09
3.15 5.32 7.324
Burada son iki satırı açıklamak gerekirse, süslü parantezlerin içerisine index değerleri girilirse, o sıraya göre konsola yazı yazılır. Burada 02 değerinin indexi 1, "Jan" ifadesinin indexi 0, 09 değerinin indexi 3 verilmiş. Indexlere göre konsola basılacağı için ilk olarak "Jan" ifadesi daha sonra 02 son olarak da 09 değerleri yazılır. Süslü parantezler içerisinde :.2f, :.3f şeklinde değerler girebiliriz. Bu şekilde virgülden sonraki 2, 3 basamağı konsola yaz komutunu veririz.


Sonraki Yazı: Lists
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.