for loop and in keyword

Kategori: Python , 02 Eylül 2019 , JanFranco


Bu yazımda Python'da for döngüsünü ve in anahtar kelimesini göreceğiz. Python'da for döngüsü diğer dillerden biraz farklıdır. Örneğin C dilindeki gibi bir for döngüsü oluşturmak istiyorsak range() fonksiyonunu kullanmalıyız ve bunu bir sonraki yazıda göreceğiz. Öncelikle in anahtar kelimesini görelim.

in anahtar kelimesi ile bir objenin bir yapıda olup olmadığını kontrol edebiliriz:


print("a" in "abc")
print("ell" in "hello")
print("x" in "janfranco")
print(4 in [1, 2, 3, 4])
print(4 in (1,2,3))
>>
True
True
False
True
False
in operatörü ile birlikte for döngüsünü kullanabiliriz. Java'daki for each döngüsüne oldukça benzer döngüler oluşturacağız:


liste = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
sum = 0
for num in liste:
  sum += num
print("Sum is", sum)
Burada bir liste tanımladık. for num in liste: diyerek listedeki elemanları gez ve her elemanı num olarak adlandır demiş olduk. İlk iterationda sum = 0 + 1 işlemi yapıldı. Daha sonra bir sonraki elemana geçildi ve sum = 1 + 2 işlemi yapıldı. Döngü bittiğinde sum değişkeninin değeri 28 olur. Farklı örnekler görelim:


s = "Python"
for char in s:
  print(char)
>>
P
y
t
h
o
n

demet = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
for i in demet:
  print(i)
>>
1
2
3
4
5
6
7

liste = [(1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8)]
for i in liste:
  print(i)
>>
(1, 2)
(3, 4)
(5, 6)
(7, 8)

liste = [(1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8)]
for (i, j) in liste:
  print(i, j)
>>
1 2
3 4
5 6
7 8

sözlük = {"bir": 1, "iki": 2, "üç": 3, "dört": 4}
for i in sözlük:
  print(i)
>>
bir
iki
üç
dört

sözlük = {"bir": 1, "iki": 2, "üç": 3, "dört": 4}
for i in sözlük.keys():
  print(i)
>>
bir
iki
üç
dört

sözlük = {"bir": 1, "iki": 2, "üç": 3, "dört": 4}
for i in sözlük.values():
  print(i)
>>
1
2
3
4

sözlük = {"bir": 1, "iki": 2, "üç": 3, "dört": 4}
for (i, j) in sözlük.items():
  print("Key:", i, "Value:", j)
>>
Key: bir Value: 1
Key: iki Value: 2
Key: üç Value: 3
Key: dört Value: 4


Sonraki Yazı: for loop and range() function
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.