Scraping Websites with BeatifulSoup

Kategori: Python , 07 Eylül 2019 , JanFranco


BeatifulSoup kütüphanesi ile bir websitenin içeriğini ayrıştırabilir, ağaç yapısında return edebiliriz. Bu kütüphane ile bir web sitesindeki tüm linkleri çekebiliriz. Veya bir websitesinde table heading'i kalın olan table'ların içeriğini çekebiliriz vs. Biraz hayal gücümüze kalmış da denilebilir. janfranco.com için tüm linkleri ve text'ini çekeceğimiz bir örnek yapalım. Ancak ilk olarak kütüphane yoksa kütüphaneyi indirmeliyiz:


pip install BeautifulSoup
requests ve BeautifulSoup kütüphanelerini import edelim ve janfranco.com adresine bir istek gönderelim:


import requests
from bs4 import BeautifulSoup

url = "http://janfranco.com"

response = requests.get(url)
print(response)
>>
<Response [200]>
Sayfanın kaynak kodlarını görüntüleyelim:


html_content = response.content
soup = BeautifulSoup(html_content, "html.parser")
print(soup.prettify())
>>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/>
 <meta content="ie=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"/>
 <link href="/static/css/style.css" rel="stylesheet"/>
 <link href="/static/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
 <link href="/media/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon">
  <script src="https://kit.fontawesome.com/5bbccb4e82.js">
  </script>
  <title>
  JFBlog - Index
  </title>
  <meta content="
Jan Franco'nun Kişisel Bloguna Hoş Geldiniz / Welcome to Jan Franco's Personal Blog
" name="description">
  </meta>
 </link>
 </head>
 <body>
 <nav class="navbar navbar-toggleable-md navbar-inverse bg-inverse">
  <div class="container" style="width: 2000px;">
  <ul class="navbar-nav mr-auto" style="padding-left: 55px;">
   <a class="navbar-brand" href="/">
   JFBlog
   </a>
  </ul>
  <ul class="navbar-nav ml-auto" style="padding-right: 55px;">
   <li class="nav-item dropdown">
   <a aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" id="navbarDropdown" role="button">
    Son
   </a>
   ...
Uzun olduğundan tüm içeriği koymadım. etiketli tüm kodları görüntüleyelim:


print(soup.find_all("a"))
>>
[<a class="navbar-brand" href="/">JFBlog</a>, <a aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" id="navbarDropdown" role="button">
     		Son
    	</a>, <a class="dropdown-item" href="/articles/"><i class="fas fa-laptop-code"></i> Yazılarım</a>, <a class="dropdown-item" href="/travels"><i class="fas fa-globe-europe"></i> Gezilerim</a>, <a class="dropdown-item" href="/mixes"><i class="fas fa-headphones"></i> Mixlerim</a>, <a class="dropdown-item" href="/about/"><i class="fas fa-info-circle"></i> Hakkımda</a>, <a class="nav-link" href="/categories">Kategoriler </a>, <a href="/C" id="a01"> C</a>, <a href="/C/Fonksiyonlar--Functions" id="a01">Functions</a>, <a href="/C/Fonksiyon-Prototipleri--Function-Prototypes" id="a01">Function Prototypes</a>, <a href="/C/Local-Variables" id="a01">Local Variables</a>, <a href="/C/Global-Variables" id="a01">Global Variables</a>, <a href="/C/Static-Variables" id="a01">Static Variables</a>, <a href="/C/Pointers" id="a01">Pointers</a>, <a href="/C/Passing-Pointers-as-Parameters" id="a01">Passing Pointers as Parameters</a>, <a href="/C/Structures" id="a01">Structures</a>, <a href="/C/Passing-Struct-Pointers-to-Functions" id="a01">Passing Struct Pointers to Functions</a>, <a href="/C/Arrays" id="a01">Arrays</a>, <a href="/C/Passing-Arrays-to-Functions" id="a01">Passing Arrays to Functions</a>, <a href="/C/Struct-Arrays" id="a01">Struct Arrays</a>, <a href="/C/Strings" id="a01">Strings</a>, <a href="/C/Dynamic-Memory-malloc-free" id="a01">Dynamic Memory, malloc(), free()</a>, <a href="/C/Dynamic-Memory-realloc-calloc" id="a01">Dynamic Memory, realloc(), calloc()</a>, <a href="/C/typedef" id="a01">typedef</a>, <a href="/C/enum" id="a01">enum</a>, <a href="/C/Pointer-Arithmetic" id="a01">Pointer Arithmetic</a>, <a href="/C/Command-Line-Arguements" id="a01">Command Line Arguements</a>, <a href="/C/Multidimensional-Arrays" id="a01">Multidimensional Arrays</a>, <a href="/C/Type-Casting" id="a01">Type Casting</a>, <a href="/C/Void-Pointers-NULL-Pointers" id="a01">Void Pointers, NULL Pointers</a>, <a href="/C/Multifile-Projects" id="a01">Multifile Projects</a>, <a href="/C/Preprocessors-include-define-if-ifdef" id="a01">Preprocessors, #include, #define, #if, #ifdef</a>, <a href="/C/Dynamic-2D-Array-with-Double-Pointer" id="a01">Dynamic 2D Array with Double Pointer</a>, <a href="/C/Pointers-to-Functions" id="a01">Pointers to Functions</a>, <a href="/C/Variable-Argument-Lists" id="a01">Variable Argument Lists</a>, <a href="/C/FILE-Keyword" id="a01">FILE Keyword</a>, <a href="/C/fopen--fclose" id="a01">fopen(), fclose()</a>, <a href="/C/printf-fprintf" id="a01">printf(), fprintf()</a>, <a href="/C/scanf-fscanf" id="a01">scanf(), fscanf()</a>, <a href="/C/gets-fgets" id="a01">gets(), fgets()</a>, <a href="/C/getc-fgetc-getchar" id="a01">getc(), fgetc(), getchar()</a>, <a href="/C/puts-fputs" id="a01">puts(), fputs()</a>, <a href="/C/putc-fputc-putchar" id="a01">putc(), fputc(), putchar()</a>, <a href="/C/fseek-rewind-ftell" id="a01">fseek(), rewind(), ftell()</a>, <a href="/C/ungetc" id="a01">ungetc()</a>, <a href="/C/fread-fwrite" id="a01">fread(), fwrite()</a>, <a href="/C/feof-ferror-perror-clearerr" id="a01">feof(), ferror(), perror(), clearerr()</a>, <a href="/C/rename-remove" id="a01">rename(), remove()</a>, <a href="/C/tmpfile-tmpnam" id="a01">tmpfile(), tmpnam()</a>, <a href="/C/setbuf-setvbuf-fflush" id="a01">setbuf(), setvbuf(), fflush()</a>, <a href="/C/strlen" id="a01">strlen()</a>, <a href="/C/strcmp-strncmp" id="a01">strcmp(), strncmp()</a>, <a href="/C/strcat-strncat" id="a01">strcat(), strncat()</a>, <a href="/C/strchr-strrchr" id="a01">strchr(), strrchr()</a>, <a href="/C/strcpy-strncpy" id="a01">strcpy(), strncpy()</a>, <a href="/C/strspn-strcspn" id="a01">strspn(), strcspn()</a>, <a href="/C/strstr" id="a01">strstr()</a>, <a href="/C/strtok" id="a01">strtok()</a>, <a href="/C/Math-Library" id="a01">Math Library</a>, <a href="/C/sin-cos-tan" id="a01">sin(), cos(), tan()</a>, <a href="/C/asin-acos-atan" id="a01">asin(), acos(), atan()</a>, <a href="/C/sqrt" id="a01">sqrt()</a>, <a href="/C/difftime" id="a01">difftime()</a>, <a href="/C/asctime-ctime" id="a01">asctime(), ctime()</a>, <a href="/C/localtime" id="a01">localtime()</a>, <a href="/C/time" id="a01">time()</a>, <a href="/C/strftime" id="a01">strftime()</a>, <a href="/C/rand" id="a01">rand()</a>, <a href="/C/srand" id="a01">srand()</a>, <a href="/C/Random-Numbers-Within-a-Given-Range" id="a01">Random Numbers Within a Given Range</a>, <a href="/C/Linear-Search" id="a01">Linear Search</a>, <a href="/C/Binary-Search" id="a01">Binary Search</a>, <a href="/C/Bubble-Sort" id="a01">Bubble Sort</a>, <a href="/C/Recursive-Bubble-Sort" id="a01">Recursive Bubble Sort</a>, <a href="/C/Insertion-Sort" id="a01">Insertion Sort</a>, <a href="/C/Selection-Sort" id="a01">Selection Sort</a>, <a href="/C/Quick-Sort" id="a01">Quick Sort</a>, <a href="/C/Merge-Sort" id="a01">Merge Sort</a>, <a href="/C/Hash-Table" id="a01">Hash Table</a>, <a href="/C/Hash-Table-with-Struct" id="a01">Hash Table with Struct</a>, <a href="/C/Comparison-of-Sorting-Algorithms" id="a01">Comparison of Sorting Algorithms</a>, <a href="/C/Linked-List" id="a01">Linked List</a>, <a href="/C/Stack" id="a01">Stack</a>, <a href="/C/Queue" id="a01">Queue</a>, <a href="/C/Graph" id="a01">Graph</a>, <a href="/C/Binary-Tree" id="a01">Binary Tree</a>, <a href="/C/Bank-Customer-Management-Project" id="a01">Bank Customer Management Project</a>, <a href="/C/Calendar-App" id="a01">Calendar App</a>, <a href="/C/Snake-Game" id="a01">Snake Game</a>, <a href="/Java" id="a01"> Java</a>, <a href="/Java/Fonksiyon-Kullanimi" id="a01">Fonksiyon Kullanımı</a>, <a href="/Java/Getter-Setter-Methodlar-ve-This" id="a01">Getter, Setter Methodlar ve This</a>, <a href="/Java/Constructors" id="a01">Constructors</a>, <a href="/Java/Inheritance-Super-Override" id="a01">Inheritance, Super, Override</a>, <a href="/Java/Polymorphisim-instanceof" id="a01">Polymorphisim, instanceof</a>, <a href="/Java/Kart-Oyunu" id="a01">Kart Oyunu</a>, <a href="/Java/for-each-Loop" id="a01">for-each Loop</a>, <a href="/Java/ArrayLists" id="a01">ArrayLists</a>, <a href="/Java/Autoboxing-Unboxing" id="a01">Autoboxing, Unboxing</a>, <a href="/Java/String-Class-length-charAt-startsWith-endsWith" id="a01">String Class, length, charAt, startsWith, endsWith</a>, <a href="/Java/Strings-indexOf-LowerUpperCase-ValueOf" id="a01">Strings, indexOf, LowerUpperCase, ValueOf</a>, <a href="/Java/LinkedLists" id="a01">LinkedLists</a>, <a href="/Java/Interfaces" id="a01">Interfaces</a>, <a href="/Java/Static-Keyword" id="a01">Static Keyword</a>, <a href="/Java/Non-static-Inner-Classes" id="a01">Non-static Inner Classes</a>, <a href="/Java/Static-Inner-Classes" id="a01">Static Inner Classes</a>, <a href="/Java/Local-Inner-Calses" id="a01">Local Inner Classes</a>, <a href="/Java/Anonymous-Inner-Classes-abstract-Keyword" id="a01">Anonymous Inner Classes, abstract Keyword</a>, <a href="/Java/Generic-Class" id="a01">Generic Class</a>, <a href="/Java/Generic-Method" id="a01">Generic Method</a>, <a href="/Java/Access-Modifiers" id="a01">Access Modifiers</a>, <a href="/Java/HashMap-LinkedHashMap-TreeMap" id="a01">HashMap, LinkedHashMap, TreeMap</a>, <a href="/Java/HashSet-LinkedHashSet-TreeSet" id="a01">HashSet, LinkedHashSet, TreeSet</a>, <a href="/Java/hashCode-equals" id="a01">hashCode(), equals()</a>, <a href="/Java/HashMap-ile-Karakter-Frekansi" id="a01">HashMap ile Karakter Frekansı</a>, <a href="/Java/Comparable-CompareTo" id="a01">Comparable, CompareTo</a>, <a href="/Java/Comparator-Compare" id="a01">Comparator, Compare</a>, <a href="/Java/Vector-Stack" id="a01">Vector, Stack</a>, <a href="/Java/Iterator-vs-ListIterator" id="a01">Iterator vs ListIterator</a>, <a href="/Java/Iterable-Interface-Creating-Own-Iterable-Class" id="a01">Iterable Interface, Creating Own Iterable Class</a>, <a href="/Java/PriorityQueue" id="a01">PriorityQueue</a>, <a href="/Java/Using-LinkedList-as-Queue" id="a01">Using LinkedList as Queue</a>, <a href="/Java/Exception-Handling-Try-Catch-Finally" id="a01">Exception Handling, Try, Catch, Finally</a>, <a href="/Java/Exception-Handling-Throw-Throws" id="a01">Exception Handling, Throw, Throws</a>, <a href="/Java/Exception-Handling-Creating-Own-Exception-Classes" id="a01">Exception Handling, Creating Own Exception Classes</a>, <a href="/Java/FileInputStream-FileOutputStream" id="a01">FileInputStream, FileOutputStream</a>, <a href="/Java/FileWriter" id="a01">FileWriter</a>, <a href="/Java/Try-With-Resources" id="a01">Try With Resources</a>, <a href="/Java/FileReader" id="a01">FileReader</a>, <a href="/Java/BufferedReader-BufferedWriter" id="a01">BufferedReader, BufferedWriter</a>, <a href="/Java/Serialization-ObjectOutputStream" id="a01">Serialization, ObjectOutputStream</a>, <a href="/Java/Serialization-ObjectInputStream" id="a01">Serialization, ObjectInputStream</a>, <a href="/Java/Serialization-Arrays-and-Collections" id="a01">Serialization, Arrays and Collections</a>, <a href="/Java/Serialization-Transient" id="a01">Serialization, Transient</a>, <a href="/Java/Creating-Threads-Extending-Thread-Class" id="a01">Creating Threads, Extending Thread Class</a>, <a href="/Java/Creating-Threads-Implementing-Runnable-Interface" id="a01">Creating Threads, Implementing Runnable Interface</a>, <a href="/Java/Creating-Threads-Anonymous-Thread-Class" id="a01">Creating Threads, Anonymous Thread Class</a>, <a href="/Java/Join-Synchronized" id="a01">Join, Synchronized</a>, <a href="/Java/Multiple-Locks" id="a01">Multiple Locks</a>, <a href="/Java/ThreadPool-ExecutorService" id="a01">ThreadPool, ExecutorService</a>, <a href="/Java/BlockingQueue-ProducerConsumer" id="a01">BlockingQueue, ProducerConsumer</a>, <a href="/Java/wait-notify" id="a01">wait, notify</a>, <a href="/Java/ProducerConsumer-with-wait-notify" id="a01">ProducerConsumer with wait, notify</a>, <a href="/Java/ReentrantLock-Condition-Class-await-signal" id="a01">ReentrantLock, Condition Class, await, signal</a>, <a href="/Java/DeadLock-tryLock" id="a01">DeadLock, tryLock</a>, <a href="/Java/Callable-Future-Return-from-Threads" id="a01">Callable, Future, Return from Threads</a>, <a href="/Java/Interruptions" id="a01">Interruptions</a>, <a href="/Java/Database-Connection" id="a01">Database Connection</a>, <a href="/Java/Database-Connection-Commit-RollBack" id="a01">Database Connection, Commit, RollBack</a>, <a href="/Java/Draw-App" id="a01">Draw App</a>, <a href="/Java/GUI-Dynamic-Search" id="a01">GUI, Dynamic Search</a>, <a href="/Java/GUI-Graphics" id="a01">GUI, Graphics</a>, <a href="/Java/GUI-JColorChooser-JFileChooser" id="a01">GUI, JColorChooser, JFileChooser</a>, <a href="/Java/GUI-ProgessBar" id="a01">GUI, ProgessBar</a>, <a href="/Java/Workers-App" id="a01">Workers App</a>, <a href="/Java/Space-Game" id="a01">Space Game</a>, <a href="/Java/Bank-Customer-Management-Project" id="a01">Bank Customer Management Project</a>, <a href="/Java/Pong-Game" id="a01">Pong Game</a>, <a href="/Java/Snake-Game-in-Java" id="a01">Snake Game in Java</a>, <a href="/MATLAB" id="a01"> MATLAB</a>, <a href="/MATLAB/Basic-Math-and-Matrix-Operations" id="a01">Basic Math and Matrix Operations</a>, <a href="/MATLAB/Elements-of-Matrices-and-String-Arrays" id="a01">Elements of Matrices and String Arrays</a>, <a href="/MATLAB/MATLAB-Tips" id="a01">MATLAB Tips</a>, <a href="/MATLAB/Input-Output" id="a01">Input, Output</a>, <a href="/MATLAB/Variables" id="a01">Variables</a>, <a href="/MATLAB/Conditions" id="a01">Conditions</a>, <a href="/MATLAB/Loops" id="a01">Loops</a>, <a href="/MATLAB/Loop-Examples" id="a01">Loop Examples</a>, <a href="/MATLAB/File-Handling-Excel" id="a01">File Handling, Excel</a>, <a href="/MATLAB/File-Handling-Txt" id="a01">File Handling, Txt</a>, <a href="/MATLAB/Functions" id="a01">Functions in MATLAB</a>, <a href="/MATLAB/linspace-datetime-isweekend-findpeaks" id="a01">linspace(), datetime(), isweekend(), findpeaks()</a>, <a href="/MATLAB/Math-Matrix-Functions" id="a01">Math, Matrix Functions</a>, <a href="/MATLAB/Symbolic-Numbers-syms" id="a01">Symbolic Numbers, syms</a>, <a href="/MATLAB/assumptions-assume-assumeAlso" id="a01">assumptions(), assume(), assumeAlso()</a>, <a href="/MATLAB/Equation-Solving-numden-expand-horner-divisors" id="a01">Equation Solving, numden, expand, horner, divisors</a>, <a href="/MATLAB/Equation-Solving-solve" id="a01">Equation Solving, solve()</a>, <a href="/MATLAB/Graphs-in-MATLAB" id="a01">Graphs in MATLAB</a>, <a href="/MATLAB/File-and-Folder-Operations" id="a01">File and Folder Operations</a>, <a href="/MATLAB/Image-Processing-Introduction-RGB" id="a01">Image Processing, Introduction, RGB</a>, <a href="/MATLAB/Image-Processing-map-load-trees" id="a01">Image Processing, map, load trees</a>, <a href="/MATLAB/Image-Processing-Broken-Candy-Project" id="a01">Image Processing, Broken Candy Project</a>, <a href="/MATLAB/Image-Processing-Coin-Area-Project" id="a01">Image Processing, Coin Area Project</a>, <a href="/MATLAB/Image-Processing-Plane-Project" id="a01">Image Processing, Plane Project</a>, <a href="/MATLAB/Image-Processing-Finding-Circles" id="a01">Image Processing, Finding Circles</a>, <a href="/MATLAB/Image-Processing-Finding-Circles---2" id="a01">Image Processing, Finding Circles - 2</a>, <a href="/MATLAB/Artificial-Neural-Networks-Fitting" id="a01">Artificial Neural Networks, Fitting</a>, <a href="/MATLAB/Computer-Vision-Plate-Recognition-Project" id="a01">Computer Vision, Plate Recognition Project</a>, <a href="/others" id="a01"> Others</a>, <a href="/others/Hello-World" id="a01">Hello World</a>, <a href="/Python" id="a01"> Python</a>, <a href="/Python/input-print" id="a01">input(), print()</a>, <a href="/Python/Lists" id="a01">Lists</a>, <a href="/Python/Tuples-Dictioneries" id="a01">Tuples, Dictioneries</a>, <a href="/Python/Conditions-if-elif-else" id="a01">Conditions, if, elif, else</a>, <a href="/Python/for-loop-and-in-keyword" id="a01">for loop and in keyword</a>, <a href="/Python/for-loop-and-range-function" id="a01">for loop and range() function</a>, <a href="/Python/List-Comprehension" id="a01">List Comprehension</a>, <a href="/Python/Functions-in-Python-lambda-global" id="a01">Functions in Python, lambda, global</a>, <a href="/Python/Modules-math-random-time" id="a01">Modules, math, random, time</a>, <a href="/Python/Object-Oriented-Classes" id="a01">Object Oriented, Classes</a>, <a href="/Python/Object-Oriented-Inheritance-super" id="a01">Object Oriented, Inheritance, super()</a>, <a href="/Python/Exception-Handling-try-except-finally" id="a01">Exception Handling, try, except, finally</a>, <a href="/Python/File-Operations-in-Python-open" id="a01">File Operations in Python, open()</a>, <a href="/Python/File-Operations-in-Python-read-readlines" id="a01">File Operations in Python, read(), readlines()</a>, <a href="/Python/File-Operations-in-Python-tell-seek" id="a01">File Operations in Python, tell(), seek()</a>, <a href="/Python/Numerical-and-String-Operations" id="a01">Numerical and String Operations</a>, <a href="/Python/Set-and-List-Operations" id="a01">Set and List Operations</a>, <a href="/Python/SQL-Connection-and-Data-Manipulation" id="a01">SQL Connection and Data Manipulation</a>, <a href="/Python/Advanced-Functions-args-kwargs" id="a01">Advanced Functions, args, kwargs</a>, <a href="/Python/Advanced-Functions-Decorators-Nested-Functions" id="a01">Advanced Functions, Decorators, Nested Functions</a>, <a href="/Python/Iterator" id="a01">Iterator</a>, <a href="/Python/Generators-yield" id="a01">Generators, yield</a>, <a href="/Python/Time-Operations-datetime-module" id="a01">Time Operations, datetime module</a>, <a href="/Python/os-and-sys-modules" id="a01">os and sys modules</a>, <a href="/SQL" id="a01"> SQL</a>, <a href="/SQL/SELECT-FROM" id="a01">SELECT FROM</a>, <a href="/SQL/INSERT-INTO-VALUES" id="a01">INSERT INTO VALUES</a>, <a href="/SQL/UPDATE-SET" id="a01">UPDATE SET</a>, <a href="/SQL/DELETE-FROM" id="a01">DELETE FROM</a>, <a href="/SQL/WHERE" id="a01">WHERE</a>, <a href="/SQL/SELECT-DISTINCT" id="a01">SELECT DISTINCT</a>, <a href="/SQL/ORDER-BY" id="a01">ORDER BY</a>, <a href="/SQL/TOP-LIMIT-ROWNUP" id="a01">TOP, LIMIT, ROWNUP</a>, <a href="/SQL/SQL-Komutlari" id="a01">SQL Komutları</a>, <a href="/SQL/String-Islemleri" id="a01">String İşlemleri</a>, <a href="/SQL/Veri-Tipleri" id="a01">Veri Tipleri</a>, <a href="/SQL/SUM-COUNT-MAX-MIN-AVG-GROUP-BY" id="a01">SUM, COUNT, MAX, MIN, AVG, GROUP BY</a>, <a href="/SQL/JOIN" id="a01">JOIN</a>, <a href="/SQL/Subquery" id="a01">Subquery</a>, <a href="/others/Hello-World" id="a01">Hello World</a>, <a href="/Python/os-and-sys-modules" id="a01">os and sys modules</a>, <a href="/Python" id="a01">Python</a>, <a href="/Python/os-and-sys-modules" id="a01" style="padding-left: 15px;">Devamını Oku</a>, <a href="/Python/Time-Operations-datetime-module" id="a01">Time Operations, datetime module</a>, <a href="/Python" id="a01">Python</a>, <a href="/Python/Time-Operations-datetime-module" id="a01" style="padding-left: 15px;">Devamını Oku</a>, <a href="/Python/Generators-yield" id="a01">Generators, yield</a>, <a href="/Python" id="a01">Python</a>, <a href="/Python/Generators-yield" id="a01" style="padding-left: 15px;">Devamını Oku</a>, <a href="/Python/Iterator" id="a01">Iterator</a>, <a href="/Python" id="a01">Python</a>, <a href="/Python/Iterator" id="a01" style="padding-left: 15px;">Devamını Oku</a>, <a href="/Python/Advanced-Functions-Decorators-Nested-Functions" id="a01">Advanced Functions, Decorators, Nested Functions</a>, <a href="/Python" id="a01">Python</a>, <a href="/Python/Advanced-Functions-Decorators-Nested-Functions" id="a01" style="padding-left: 15px;">Devamını Oku</a>, <a href="/Python/Advanced-Functions-args-kwargs" id="a01">Advanced Functions, args, kwargs</a>, <a href="/Python" id="a01">Python</a>, <a href="/Python/Advanced-Functions-args-kwargs" id="a01" style="padding-left: 15px;">Devamını Oku</a>, <a href="/Python/SQL-Connection-and-Data-Manipulation" id="a01">SQL Connection and Data Manipulation</a>, <a href="/Python" id="a01">Python</a>, <a href="/Python/SQL-Connection-and-Data-Manipulation" id="a01" style="padding-left: 15px;">Devamını Oku</a>, <a href="/Python/Set-and-List-Operations" id="a01">Set and List Operations</a>, <a href="/Python" id="a01">Python</a>, <a href="/Python/Set-and-List-Operations" id="a01" style="padding-left: 15px;">Devamını Oku</a>, <a href="/Python/Numerical-and-String-Operations" id="a01">Numerical and String Operations</a>, <a href="/Python" id="a01">Python</a>, <a href="/Python/Numerical-and-String-Operations" id="a01" style="padding-left: 15px;">Devamını Oku</a>, <a href="/Python/File-Operations-in-Python-tell-seek" id="a01">File Operations in Python, tell(), seek()</a>, <a href="/Python" id="a01">Python</a>, <a href="/Python/File-Operations-in-Python-tell-seek" id="a01" style="padding-left: 15px;">Devamını Oku</a>, <a href="/sitemap.xml" id="a01">SiteMap</a>, <a href="https://github.com/janFrancoo/" id="a01">GitHub</a>]
Şimdi tüm linkleri ve text'lerini görüntüleyelim:


for i in soup.find_all("a"):
  print(i.get("href"))
  print(i.text)
  print("***********")
Sonuç:


/
JFBlog
***********
#

     		Son
    	
***********
/articles/
 Yazılarım
***********
/travels
 Gezilerim
***********
/mixes
 Mixlerim
***********
/about/
 Hakkımda
***********
/categories
Kategoriler 
***********
/C
 C
***********
/C/Fonksiyonlar--Functions
Functions
***********
/C/Fonksiyon-Prototipleri--Function-Prototypes
Function Prototypes
***********
/C/Local-Variables
Local Variables
***********
/C/Global-Variables
Global Variables
***********
/C/Static-Variables
Static Variables
***********
/C/Pointers
Pointers
***********
/C/Passing-Pointers-as-Parameters
Passing Pointers as Parameters
***********
/C/Structures
Structures
***********
/C/Passing-Struct-Pointers-to-Functions
Passing Struct Pointers to Functions
***********
/C/Arrays
Arrays
***********
/C/Passing-Arrays-to-Functions
Passing Arrays to Functions
***********
/C/Struct-Arrays
Struct Arrays
***********
/C/Strings
Strings
***********
/C/Dynamic-Memory-malloc-free
Dynamic Memory, malloc(), free()
***********
/C/Dynamic-Memory-realloc-calloc
Dynamic Memory, realloc(), calloc()
***********
/C/typedef
typedef
***********
/C/enum
enum
***********
/C/Pointer-Arithmetic
Pointer Arithmetic
***********
/C/Command-Line-Arguements
Command Line Arguements
***********
/C/Multidimensional-Arrays
Multidimensional Arrays
***********
/C/Type-Casting
Type Casting
***********
/C/Void-Pointers-NULL-Pointers
Void Pointers, NULL Pointers
***********
/C/Multifile-Projects
Multifile Projects
***********
/C/Preprocessors-include-define-if-ifdef
Preprocessors, #include, #define, #if, #ifdef
***********
/C/Dynamic-2D-Array-with-Double-Pointer
Dynamic 2D Array with Double Pointer
***********
/C/Pointers-to-Functions
Pointers to Functions
***********
/C/Variable-Argument-Lists
Variable Argument Lists
***********
/C/FILE-Keyword
FILE Keyword
***********
/C/fopen--fclose
fopen(), fclose()
***********
/C/printf-fprintf
printf(), fprintf()
***********
/C/scanf-fscanf
scanf(), fscanf()
***********
/C/gets-fgets
gets(), fgets()
***********
/C/getc-fgetc-getchar
getc(), fgetc(), getchar()
***********
/C/puts-fputs
puts(), fputs()
***********
/C/putc-fputc-putchar
putc(), fputc(), putchar()
***********
/C/fseek-rewind-ftell
fseek(), rewind(), ftell()
***********
/C/ungetc
ungetc()
***********
/C/fread-fwrite
fread(), fwrite()
***********
/C/feof-ferror-perror-clearerr
feof(), ferror(), perror(), clearerr()
***********
/C/rename-remove
rename(), remove()
***********
/C/tmpfile-tmpnam
tmpfile(), tmpnam()
***********
/C/setbuf-setvbuf-fflush
setbuf(), setvbuf(), fflush()
***********
/C/strlen
strlen()
***********
/C/strcmp-strncmp
strcmp(), strncmp()
***********
/C/strcat-strncat
strcat(), strncat()
***********
/C/strchr-strrchr
strchr(), strrchr()
***********
/C/strcpy-strncpy
strcpy(), strncpy()
***********
/C/strspn-strcspn
strspn(), strcspn()
***********
/C/strstr
strstr()
***********
/C/strtok
strtok()
***********
/C/Math-Library
Math Library
***********
/C/sin-cos-tan
sin(), cos(), tan()
***********
/C/asin-acos-atan
asin(), acos(), atan()
***********
/C/sqrt
sqrt()
***********
/C/difftime
difftime()
***********
/C/asctime-ctime
asctime(), ctime()
***********
/C/localtime
localtime()
***********
/C/time
time()
***********
/C/strftime
strftime()
***********
/C/rand
rand()
***********
/C/srand
srand()
***********
/C/Random-Numbers-Within-a-Given-Range
Random Numbers Within a Given Range
***********
/C/Linear-Search
Linear Search
***********
/C/Binary-Search
Binary Search
***********
/C/Bubble-Sort
Bubble Sort
***********
/C/Recursive-Bubble-Sort
Recursive Bubble Sort
***********
/C/Insertion-Sort
Insertion Sort
***********
/C/Selection-Sort
Selection Sort
***********
/C/Quick-Sort
Quick Sort
***********
/C/Merge-Sort
Merge Sort
***********
/C/Hash-Table
Hash Table
***********
/C/Hash-Table-with-Struct
Hash Table with Struct
***********
/C/Comparison-of-Sorting-Algorithms
Comparison of Sorting Algorithms
***********
/C/Linked-List
Linked List
***********
/C/Stack
Stack
***********
/C/Queue
Queue
***********
/C/Graph
Graph
***********
/C/Binary-Tree
Binary Tree
***********
/C/Bank-Customer-Management-Project
Bank Customer Management Project
***********
/C/Calendar-App
Calendar App
***********
/C/Snake-Game
Snake Game
***********
/Java
 Java
***********
/Java/Fonksiyon-Kullanimi
Fonksiyon Kullanımı
***********
/Java/Getter-Setter-Methodlar-ve-This
Getter, Setter Methodlar ve This
***********
/Java/Constructors
Constructors
***********
/Java/Inheritance-Super-Override
Inheritance, Super, Override
***********
/Java/Polymorphisim-instanceof
Polymorphisim, instanceof
***********
/Java/Kart-Oyunu
Kart Oyunu
***********
/Java/for-each-Loop
for-each Loop
***********
/Java/ArrayLists
ArrayLists
***********
/Java/Autoboxing-Unboxing
Autoboxing, Unboxing
***********
/Java/String-Class-length-charAt-startsWith-endsWith
String Class, length, charAt, startsWith, endsWith
***********
/Java/Strings-indexOf-LowerUpperCase-ValueOf
Strings, indexOf, LowerUpperCase, ValueOf
***********
/Java/LinkedLists
LinkedLists
***********
/Java/Interfaces
Interfaces
***********
/Java/Static-Keyword
Static Keyword
***********
/Java/Non-static-Inner-Classes
Non-static Inner Classes
***********
/Java/Static-Inner-Classes
Static Inner Classes
***********
/Java/Local-Inner-Calses
Local Inner Classes
***********
/Java/Anonymous-Inner-Classes-abstract-Keyword
Anonymous Inner Classes, abstract Keyword
***********
/Java/Generic-Class
Generic Class
***********
/Java/Generic-Method
Generic Method
***********
/Java/Access-Modifiers
Access Modifiers
***********
/Java/HashMap-LinkedHashMap-TreeMap
HashMap, LinkedHashMap, TreeMap
***********
/Java/HashSet-LinkedHashSet-TreeSet
HashSet, LinkedHashSet, TreeSet
***********
/Java/hashCode-equals
hashCode(), equals()
***********
/Java/HashMap-ile-Karakter-Frekansi
HashMap ile Karakter Frekansı
***********
/Java/Comparable-CompareTo
Comparable, CompareTo
***********
/Java/Comparator-Compare
Comparator, Compare
***********
/Java/Vector-Stack
Vector, Stack
***********
/Java/Iterator-vs-ListIterator
Iterator vs ListIterator
***********
/Java/Iterable-Interface-Creating-Own-Iterable-Class
Iterable Interface, Creating Own Iterable Class
***********
/Java/PriorityQueue
PriorityQueue
***********
/Java/Using-LinkedList-as-Queue
Using LinkedList as Queue
***********
/Java/Exception-Handling-Try-Catch-Finally
Exception Handling, Try, Catch, Finally
***********
/Java/Exception-Handling-Throw-Throws
Exception Handling, Throw, Throws
***********
/Java/Exception-Handling-Creating-Own-Exception-Classes
Exception Handling, Creating Own Exception Classes
***********
/Java/FileInputStream-FileOutputStream
FileInputStream, FileOutputStream
***********
/Java/FileWriter
FileWriter
***********
/Java/Try-With-Resources
Try With Resources
***********
/Java/FileReader
FileReader
***********
/Java/BufferedReader-BufferedWriter
BufferedReader, BufferedWriter
***********
/Java/Serialization-ObjectOutputStream
Serialization, ObjectOutputStream
***********
/Java/Serialization-ObjectInputStream
Serialization, ObjectInputStream
***********
/Java/Serialization-Arrays-and-Collections
Serialization, Arrays and Collections
***********
/Java/Serialization-Transient
Serialization, Transient
***********
/Java/Creating-Threads-Extending-Thread-Class
Creating Threads, Extending Thread Class
***********
/Java/Creating-Threads-Implementing-Runnable-Interface
Creating Threads, Implementing Runnable Interface
***********
/Java/Creating-Threads-Anonymous-Thread-Class
Creating Threads, Anonymous Thread Class
***********
/Java/Join-Synchronized
Join, Synchronized
***********
/Java/Multiple-Locks
Multiple Locks
***********
/Java/ThreadPool-ExecutorService
ThreadPool, ExecutorService
***********
/Java/BlockingQueue-ProducerConsumer
BlockingQueue, ProducerConsumer
***********
/Java/wait-notify
wait, notify
***********
/Java/ProducerConsumer-with-wait-notify
ProducerConsumer with wait, notify
***********
/Java/ReentrantLock-Condition-Class-await-signal
ReentrantLock, Condition Class, await, signal
***********
/Java/DeadLock-tryLock
DeadLock, tryLock
***********
/Java/Callable-Future-Return-from-Threads
Callable, Future, Return from Threads
***********
/Java/Interruptions
Interruptions
***********
/Java/Database-Connection
Database Connection
***********
/Java/Database-Connection-Commit-RollBack
Database Connection, Commit, RollBack
***********
/Java/Draw-App
Draw App
***********
/Java/GUI-Dynamic-Search
GUI, Dynamic Search
***********
/Java/GUI-Graphics
GUI, Graphics
***********
/Java/GUI-JColorChooser-JFileChooser
GUI, JColorChooser, JFileChooser
***********
/Java/GUI-ProgessBar
GUI, ProgessBar
***********
/Java/Workers-App
Workers App
***********
/Java/Space-Game
Space Game
***********
/Java/Bank-Customer-Management-Project
Bank Customer Management Project
***********
/Java/Pong-Game
Pong Game
***********
/Java/Snake-Game-in-Java
Snake Game in Java
***********
/MATLAB
 MATLAB
***********
/MATLAB/Basic-Math-and-Matrix-Operations
Basic Math and Matrix Operations
***********
/MATLAB/Elements-of-Matrices-and-String-Arrays
Elements of Matrices and String Arrays
***********
/MATLAB/MATLAB-Tips
MATLAB Tips
***********
/MATLAB/Input-Output
Input, Output
***********
/MATLAB/Variables
Variables
***********
/MATLAB/Conditions
Conditions
***********
/MATLAB/Loops
Loops
***********
/MATLAB/Loop-Examples
Loop Examples
***********
/MATLAB/File-Handling-Excel
File Handling, Excel
***********
/MATLAB/File-Handling-Txt
File Handling, Txt
***********
/MATLAB/Functions
Functions in MATLAB
***********
/MATLAB/linspace-datetime-isweekend-findpeaks
linspace(), datetime(), isweekend(), findpeaks()
***********
/MATLAB/Math-Matrix-Functions
Math, Matrix Functions
***********
/MATLAB/Symbolic-Numbers-syms
Symbolic Numbers, syms
***********
/MATLAB/assumptions-assume-assumeAlso
assumptions(), assume(), assumeAlso()
***********
/MATLAB/Equation-Solving-numden-expand-horner-divisors
Equation Solving, numden, expand, horner, divisors
***********
/MATLAB/Equation-Solving-solve
Equation Solving, solve()
***********
/MATLAB/Graphs-in-MATLAB
Graphs in MATLAB
***********
/MATLAB/File-and-Folder-Operations
File and Folder Operations
***********
/MATLAB/Image-Processing-Introduction-RGB
Image Processing, Introduction, RGB
***********
/MATLAB/Image-Processing-map-load-trees
Image Processing, map, load trees
***********
/MATLAB/Image-Processing-Broken-Candy-Project
Image Processing, Broken Candy Project
***********
/MATLAB/Image-Processing-Coin-Area-Project
Image Processing, Coin Area Project
***********
/MATLAB/Image-Processing-Plane-Project
Image Processing, Plane Project
***********
/MATLAB/Image-Processing-Finding-Circles
Image Processing, Finding Circles
***********
/MATLAB/Image-Processing-Finding-Circles---2
Image Processing, Finding Circles - 2
***********
/MATLAB/Artificial-Neural-Networks-Fitting
Artificial Neural Networks, Fitting
***********
/MATLAB/Computer-Vision-Plate-Recognition-Project
Computer Vision, Plate Recognition Project
***********
/others
 Others
***********
/others/Hello-World
Hello World
***********
/Python
 Python
***********
/Python/input-print
input(), print()
***********
/Python/Lists
Lists
***********
/Python/Tuples-Dictioneries
Tuples, Dictioneries
***********
/Python/Conditions-if-elif-else
Conditions, if, elif, else
***********
/Python/for-loop-and-in-keyword
for loop and in keyword
***********
/Python/for-loop-and-range-function
for loop and range() function
***********
/Python/List-Comprehension
List Comprehension
***********
/Python/Functions-in-Python-lambda-global
Functions in Python, lambda, global
***********
/Python/Modules-math-random-time
Modules, math, random, time
***********
/Python/Object-Oriented-Classes
Object Oriented, Classes
***********
/Python/Object-Oriented-Inheritance-super
Object Oriented, Inheritance, super()
***********
/Python/Exception-Handling-try-except-finally
Exception Handling, try, except, finally
***********
/Python/File-Operations-in-Python-open
File Operations in Python, open()
***********
/Python/File-Operations-in-Python-read-readlines
File Operations in Python, read(), readlines()
***********
/Python/File-Operations-in-Python-tell-seek
File Operations in Python, tell(), seek()
***********
/Python/Numerical-and-String-Operations
Numerical and String Operations
***********
/Python/Set-and-List-Operations
Set and List Operations
***********
/Python/SQL-Connection-and-Data-Manipulation
SQL Connection and Data Manipulation
***********
/Python/Advanced-Functions-args-kwargs
Advanced Functions, args, kwargs
***********
/Python/Advanced-Functions-Decorators-Nested-Functions
Advanced Functions, Decorators, Nested Functions
***********
/Python/Iterator
Iterator
***********
/Python/Generators-yield
Generators, yield
***********
/Python/Time-Operations-datetime-module
Time Operations, datetime module
***********
/Python/os-and-sys-modules
os and sys modules
***********
/SQL
 SQL
***********
/SQL/SELECT-FROM
SELECT FROM
***********
/SQL/INSERT-INTO-VALUES
INSERT INTO VALUES
***********
/SQL/UPDATE-SET
UPDATE SET
***********
/SQL/DELETE-FROM
DELETE FROM
***********
/SQL/WHERE
WHERE
***********
/SQL/SELECT-DISTINCT
SELECT DISTINCT
***********
/SQL/ORDER-BY
ORDER BY
***********
/SQL/TOP-LIMIT-ROWNUP
TOP, LIMIT, ROWNUP
***********
/SQL/SQL-Komutlari
SQL Komutları
***********
/SQL/String-Islemleri
String İşlemleri
***********
/SQL/Veri-Tipleri
Veri Tipleri
***********
/SQL/SUM-COUNT-MAX-MIN-AVG-GROUP-BY
SUM, COUNT, MAX, MIN, AVG, GROUP BY
***********
/SQL/JOIN
JOIN
***********
/SQL/Subquery
Subquery
***********
/others/Hello-World
Hello World
***********
/Python/os-and-sys-modules
os and sys modules
***********
/Python
Python
***********
/Python/os-and-sys-modules
Devamını Oku
***********
/Python/Time-Operations-datetime-module
Time Operations, datetime module
***********
/Python
Python
***********
/Python/Time-Operations-datetime-module
Devamını Oku
***********
/Python/Generators-yield
Generators, yield
***********
/Python
Python
***********
/Python/Generators-yield
Devamını Oku
***********
/Python/Iterator
Iterator
***********
/Python
Python
***********
/Python/Iterator
Devamını Oku
***********
/Python/Advanced-Functions-Decorators-Nested-Functions
Advanced Functions, Decorators, Nested Functions
***********
/Python
Python
***********
/Python/Advanced-Functions-Decorators-Nested-Functions
Devamını Oku
***********
/Python/Advanced-Functions-args-kwargs
Advanced Functions, args, kwargs
***********
/Python
Python
***********
/Python/Advanced-Functions-args-kwargs
Devamını Oku
***********
/Python/SQL-Connection-and-Data-Manipulation
SQL Connection and Data Manipulation
***********
/Python
Python
***********
/Python/SQL-Connection-and-Data-Manipulation
Devamını Oku
***********
/Python/Set-and-List-Operations
Set and List Operations
***********
/Python
Python
***********
/Python/Set-and-List-Operations
Devamını Oku
***********
/Python/Numerical-and-String-Operations
Numerical and String Operations
***********
/Python
Python
***********
/Python/Numerical-and-String-Operations
Devamını Oku
***********
/Python/File-Operations-in-Python-tell-seek
File Operations in Python, tell(), seek()
***********
/Python
Python
***********
/Python/File-Operations-in-Python-tell-seek
Devamını Oku
***********
/sitemap.xml
SiteMap
***********
https://github.com/janFrancoo/
GitHub
***********


Sonraki Yazı:
Getting IMDB Top 250 Movies with BeautifulSoup
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.