PyQt5, User Login

Kategori: Python , 09 Eylül 2019 , JanFranco


PyQt5 yazı serisine devam ediyoruz, bu yazımda yeni bir şey göstermeyeceğim. Basit bir kullanıcı girişi yapacağız. Direk kodu verip açıklayayım:


import sys
from PyQt5 import QtWidgets


class Window(QtWidgets.QWidget):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.init_ui()

  def init_ui(self):
    self.label = QtWidgets.QLabel("")
    self.id = QtWidgets.QLineEdit()
    self.pwd = QtWidgets.QLineEdit()
    self.pwd.setEchoMode(QtWidgets.QLineEdit.Password)
    self.loginButon = QtWidgets.QPushButton("Login")

    v_box = QtWidgets.QVBoxLayout()
    v_box.addWidget(self.label)
    v_box.addWidget(self.id)
    v_box.addWidget(self.pwd)
    v_box.addWidget(self.loginButon)

    self.setLayout(v_box)
    self.loginButon.clicked.connect(self.login)
    self.setWindowTitle("User Login")
    self.show()

  def login(self):
    if self.id.text() == "JanFranco" and self.pwd.text() == "12345":
      self.label.setText("Welcome!")
    else:
      self.label.setText("Wrong ID or password")


if __name__ == "__main__":
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  window = Window()
  sys.exit(app.exec_())
İki textbox, bir buton, bir label tanımladık. Textbox'ların biri ID, diğer password için. Password yazılacak textbox'ta, setEchoMode methoduna, QLineEdit.Password sınıfını göndererek şifrenin gözükmemesini sağladık. login methodu oluşturduk ve butona connect ettik. Eğer ID JanFranco ve şifre 12345 ise label'da Welcome yazacak, değilse label'da Wrong ID or password yazacak.


Sonraki Yazı: PyQt5, User Login with Database Connection
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.