PyQt5, User Login with Database Connection

Kategori: Python , 10 Eylül 2019 , JanFranco


Bir önceki yazımda PyQt5 ile bir kullanıcı giriş formu tasarlamıştık. Bu yazımda aynı işlemleri veritabanı kullanarak yapacağız, kullanıcı kaydetme özelliği de olacak. Python'da veritabanı işlemlerini görmüştük. Bir önceki yazımda da kullanıcı girişi formunu gösterdim. Açıklamama gerek yok diye düşünüyorum, direk kodu paylaşıyorum:


import sys
import pyodbc
from PyQt5 import QtWidgets


class Window(QtWidgets.QWidget):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.init_ui()
    self.connect()

  def connect(self):
    self.con = pyodbc.connect("DRIVER={SQL Server};"
               "SERVER=localhost;"
               "DATABASE=forPython;"
               "UID=janfranco;"
               "PWD=123456789;"
               "Trusted_Connection=yes;")
    self.cursor = self.con.cursor()
    self.cursor.execute('CREATE TABLE login (username varchar(max), passwd varchar(max))')
    self.con.commit()
    self.label.setText("Connected")

  def register_user(self, new_id, new_pwd):
    self.cursor.execute('INSERT INTO login ([username], [passwd]) VALUES (?, ?)', new_id, new_pwd)
    self.con.commit()
    self.label.setText("Registered successfully!")

  def check_user(self, id, pwd):
    self.cursor.execute("SELECT * FROM login WHERE username = ? AND passwd = ?", id, pwd)
    ctrl = self.cursor.fetchall()

    if len(ctrl) == 0:
      return False
    else:
      return True

  def init_ui(self):
    self.label = QtWidgets.QLabel("")
    self.id = QtWidgets.QLineEdit()
    self.pwd = QtWidgets.QLineEdit()
    self.pwd.setEchoMode(QtWidgets.QLineEdit.Password)
    self.loginButton = QtWidgets.QPushButton("Login")
    self.regButton = QtWidgets.QPushButton("Register")

    v_box = QtWidgets.QVBoxLayout()
    v_box.addWidget(self.label)
    v_box.addWidget(self.id)
    v_box.addWidget(self.pwd)
    v_box.addWidget(self.loginButton)
    v_box.addWidget(self.kayitButon)

    self.setLayout(v_box)
    self.loginButton.clicked.connect(self.click)
    self.kayitButton.clicked.connect(self.click)
    self.setWindowTitle("User Login")
    self.show()

  def click(self):
    sender = self.sender()
    if sender.text() == "Login":
      if self.check_user(self.id.text(), self.pwd.text()):
        self.label.setText("Welcome!")
      else:
        self.label.setText("Wrong ID or Pwd")
    elif sender.text() == "Register":
      self.register_user(self.id.text(), self.pwd.text())


if __name__ == "__main__":
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  window = Window()
  sys.exit(app.exec_())


Sonraki Yazı: PyQt5, Usage of Checkbox
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.