PyQt5, Usage of Checkbox

Kategori: Python , 10 Eylül 2019 , JanFranco


Bu yazımda formalarımıza checkbox eklemeyi ve kullanmayı göstereceğim. Artık PyQt5 kütüphanesine hakimiz, her şeyi açıklamayacağım. Checkbox oluşturmak için QCheckBox sınıfını kullanacağız. Checkbox'ın seçili olup olmadığını anlamak için isChecked() methodunu kullanabiliriz:


import sys
from PyQt5.QtWidgets import QWidget, QApplication, QCheckBox, QLabel, QPushButton, QVBoxLayout


class Window(QWidget):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.init_ui()

  def init_ui(self):
    self.checkBox = QCheckBox("Python")
    self.label = QLabel("")
    self.button = QPushButton("Click!")

    v_box = QVBoxLayout()
    v_box.addWidget(self.checkBox)
    v_box.addWidget(self.label)
    v_box.addWidget(self.button)

    self.setLayout(v_box)
    self.button.clicked.connect(self.click)
    self.setWindowTitle("Checkbox")
    self.show()

  def click(self):
    if self.checkBox.isChecked():
      self.label.setText("Checked")
    else:
      self.label.setText("Not checked")


if __name__ == "__main__":
  app = QApplication(sys.argv)
  window = Window()
  sys.exit(app.exec_())
Checkbox Python


Sonraki Yazı: PyQt5, Usage of RadioButton
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.