PyQt5, Creating Menu and Shortcuts

Kategori: Python , 10 Eylül 2019 , JanFranco


Formlarımıza menü ekleyebiliriz. Dosya, Düzenle gibi menü içerikleri ekleyebilir, bu içeriklerin altında ara, değiştir, çıkış gibi içerikler ekleyebiliriz. Bu yazılara kısayol ve fonksiyonlar ekleyebiliriz:


import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QAction, qApp, QMainWindow


class Menu(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    
    menu_bar = self.menuBar()
    file = menu_bar.addMenu("File")
    edit = menu_bar.addMenu("Edit")

    open_file = QAction("Open File", self)
    open_file.setShortcut("Ctrl + O")

    save_file = QAction("Save File", self)
    save_file.setShortcut("Ctrl + S")

    exit = QAction("Exit", self)
    exit.setShortcut("Ctrl + Q")

    file.addAction(open_file)
    file.addAction(save_file)
    file.addAction(exit)

    search_and_change = edit.addMenu("Search and Change")
    search = QAction("Search", self)
    change = QAction("Change", self)

    search_and_change.addAction(search)
    search_and_change.addAction(change)

    clear = QAction("Clear", self)
    edit.addAction(clear)

    exit.triggered.connect(lambda: qApp.exit())
    file.triggered.connect(self.response)

    self.setWindowTitle("Menu")
    self.show()

  def response(self, action):
    if action.text() == "Open File":
      print("User clicked open file")
    elif action.text() == "Save File":
      print("User clicked save file")


if __name__ == "__main__":
  app = QApplication(sys.argv)
  menu = Menu()
  sys.exit(app.exec_())
Menü oluşturmak için menuBar sınıfını kullandık. Tek işlevi alt menüyü açmak olan yazılar için addMenu methodunu kullanabiliriz. File, Edit gibi yazıları bu şekilde tanımladık. Tıklandığında işlem yapan yazıları QAction sınıfı ile tanımladık. setShortcut() methodu ile kısayollar belirledik. trigered.connect() methodu ile menü içeriklerine fonksiyon atadık.

Python PyQt5 Menu


Sonraki Yazı: PyQt5, QTextEdit, QFileDialog, Notepad Project
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.