Pandas, Series

Kategori: Python , 11 Eylül 2019 , JanFranco


Pandas, data manipülasyonu ve analizi için kullanılan, Python için yazılmış geniş bir kütüphanedir. Aşağıdaki komut ile kütüphaneyi kolayca indirebiliriz:


pip install pandas
Kütüphaneyi import ederek başlayalım:


import pandas as pd
Bir Pandas serisi oluşturalım. Pandas serisi oluşturmak için Series sınıfını kullanabiliriz. Parametre olarak verileri göndermeliyiz. Eğer index göndermezsek veriler 0, 1, 2, 3 şeklinde otomatik indexlenir:


labelsList = ["Jan Franco", "Jane Franco", "John Doe", "Jane Doe"]
dataList = [10, 20, 30, 40]

print(pd.Series(data=labelsList, index=dataList))
print(pd.Series(data=labelsList))
>>
10   Jan Franco
20  Jane Franco
30    John Doe
40    Jane Doe
dtype: object
0   Jan Franco
1  Jane Franco
2    John Doe
3    Jane Doe
dtype: object
Veri olarak liste gönderebileceğimiz gibi sözlük de gönderebiliriz. Ayrıca index olarak sadece sayı göndermek zorunda değiliz:


dictList = {"Jan Franco": 10, "Jane Franco": 20}
print(pd.Series(data=dictList))
print(pd.Series(data=[10, 20, 30, 40], index=["A", "B", "C", "D"]))
>>
Jan Franco   10
Jane Franco  20
dtype: int64
A  10
B  20
C  30
D  40
dtype: int64
İki seriyi toplayabiliriz. Aynı indexteki değerler toplanır, eğer farklı indexler varsa NaN değeri atanır. NaN açılımı not a number yani bir sayı değil demektir:


s2017 = pd.Series(index=["Wheat", "Corn", "Strawberry", "Plum"], data=[12, 6, 6, 12])
s2018 = pd.Series(index=["Wheat", "Plum", "Cherry", "Corn"], data=[12, 6, 6, 12])
total = s2017 + s2018
print(total)
>>
Cherry     NaN
Corn     18.0
Plum     18.0
Strawberry   NaN
Wheat     24.0
dtype: float64
Belirli bir indexteki değeri almak için:


print("Plum: ", total["Plum"])
>>
Plum: 18.0


Sonraki Yazı: Pandas, DataFrames
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.