Pandas, MultiIndexes

Kategori: Python , 11 Eylül 2019 , JanFranco


Dataframe oluştururken çoklu index oluşturabiliriz. Group1 > Index1, Index2, Index3; Group2 > Index1, Index2, Index3 gibi. Örneğin aşağıdaki gibi bir dataframe oluşturmaya çalışalım:


        Column1  Column2  Column3
Group1 Index1 -1.757865 -0.286618 -0.246548
    Index2 0.501181 1.249715 -0.804676
    Index3 -1.973342 0.037318 -0.774506
Group2 Index1 1.764235 0.052781 -0.731601
    Index2 2.096022 -1.020981 0.686169
    Index3 -0.775121 0.633834 1.549900
Group3 Index1 -0.997636 1.122361 -0.397486
    Index2 -1.450224 -2.122626 -0.976982
    Index3 -0.128388 -1.931107 1.474914
Dış indexleri daha sonra iç indexleri bir liste halinde yazdıktan sonra, bu iki listeyi zip methodu ile birleştirip, pandas MultiIndex methoduna gönderelim. DataFrame oluştururken, index kısmına bu oluşturduğumuz hierarchy multiindex demetini gönderelim:


outerIndex = ["Group1", "Group1", "Group1", "Group2", "Group2", "Group2", "Group3", "Group3", "Group3"]
innerIndex = ["Index1", "Index2", "Index3", "Index1", "Index2", "Index3", "Index1", "Index2", "Index3"]

hierarchy = list(zip(outerIndex, innerIndex))
hierarchy = pd.MultiIndex.from_tuples(hierarchy)

df = pd.DataFrame(data = np.random.randn(9,3), index = hierarchy, columns = ["Column1", "Column2", "Column3"])
Verilere aşağıdaki gibi erişebiliriz:


print(df["Column1"])
>>
Group1 Index1  -1.880443
    Index2  1.461178
    Index3  -1.476013
Group2 Index1  0.386759
    Index2  0.234552
    Index3  -0.074058
Group3 Index1  1.565845
    Index2  -1.007226
    Index3  -0.826781
Name: Column1, dtype: float64
print(df.loc["Group1"])
>>
     Column1  Column2  Column3
Index1 -1.880443 -1.069917 -0.202778
Index2 1.461178 0.915665 0.840021
Index3 -1.476013 0.148138 -0.222942
print(df.loc[["Group2", "Group3"]])
>>
        Column1  Column2  Column3
Group2 Index1 0.386759 0.406639 -1.763458
    Index2 0.234552 -1.753542 0.065269
    Index3 -0.074058 0.328785 1.175375
Group3 Index1 1.565845 1.372649 -0.163210
    Index2 -1.007226 1.201554 0.539703
    Index3 -0.826781 -0.320795 -0.149871
print(df.loc["Group1"].loc["Index1"])
>>
Column1  -1.880443
Column2  -1.069917
Column3  -0.202778
Name: Index1, dtype: float64
print(df.loc["Group1"].loc["Index1"]["Column1"])
>>
-1.880442715816632
index.names değişkeni ile indexlere isim atayabiliriz:


df.index.names = ["Groups", "Indexes"]
print(df)
>>
         Column1  Column2  Column3
Groups Indexes               
Group1 Index1  1.276740 -0.494474 0.883611
    Index2 -1.070181 -1.051974 -0.192115
    Index3 -0.629468 -0.946320 -1.754686
Group2 Index1  0.355364 -0.926645 0.785884
    Index2  0.568854 0.383433 -0.617250
    Index3 -1.701284 1.383743 0.171701
Group3 Index1  0.052156 -1.144457 -0.462465
    Index2 -0.521414 -0.082257 0.027715
    Index3 -0.383049 0.812340 1.292442


Sonraki Yazı: Pandas, Missing Values, NaN
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.