Object Oriented, Inheritance, super()

Kategori: Python , 04 Eylül 2019 , JanFranco


Inheritance yani miras kavramı, bir sınıfın başka bir sınıfı miras olarak alması olayıdır. Örneğin bir Worker sınıfı oluşturduk. Supervisor sınıfı oluşturmamız gerekiyor. Aslında Supervisor da bir Worker'dır. Bu nedenle Worker sınıfının methodlarını tekrar yazmamıza gerek yoktur. Supervisor adında bir sınıf açıp Worker sınıfını miras alırsak, methodlarını da override edip kullanabiliriz. Nasıl yapılacağını görelim, Worker adında bir sınıf oluşturalım:


class Worker:
  def __init__(self, name, salary, department):
    self.name = name
    self.salary = salary
    self.department = department

  def show_details(self):
    print("""
      Worker: {}
      Salary: {}
      Department: {}
    """.format(self.name, self.salary, self.department))

  def raise_salary(self, amount):
    print("Raising the salary...")
    self.salary += amount

  def change_department(self, newDep):
    self.department = newDep
Admin adına bir sınıf oluşturalım. Worker sınıfını miras almak için class Admin(Worker): şeklinde bir kullanım yapacağız. Görelim:


class Admin(Worker):
  def __init__(self, name, salary, department, resPerson):
    super(Admin, self).__init__(name, salary, department)
    self.resPerson = resPerson

  def show_details(self):
    print("""
      Worker: {}
      Salary: {}
      Department: {}
      Responsibled Person: {}
    """.format(self.name, self.salary, self.department, self.resPerson))
Burada show_details methodunu override ettik. Aynı zamanda Worker sınıfını miras alarak Admin sınıfını oluşturduk. Şimdi bu sınıflardan objeler oluşturalım ve kullanalım:


worker1 = Worker("Jan Franco", 3500, "IT")
admin1 = Admin("Jane Franco", 5000, "Admin", 12)
worker1.show_details()
admin1.show_details()
admin1.raise_salary(5000)
admin1.show_details()
admin1.change_department("Mobile Dev")
admin1.show_details()
Sonuç:


      Worker: Jan Franco
      Salary: 3500
      Department: IT
    

      Worker: Jane Franco
      Salary: 5000
      Department: Admin
      Responsibled Person: 12
    
Raising the salary...

      Worker: Jane Franco
      Salary: 10000
      Department: Admin
      Responsibled Person: 12
    

      Worker: Jane Franco
      Salary: 10000
      Department: Mobile Dev
      Responsibled Person: 12


Sonraki Yazı: Exception Handling, try, except, finally
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.