Numerical and String Operations

Kategori: Python , 05 Eylül 2019 , JanFranco


Bu yazımda sayısal işlemlerden ve string operasyonlardan bahsedeceğim. Sayısal işlemler ile başlayalım.
Bir sayıyı ikilik tabanda yazmak için bin(), 16'lık tabanda yazmak için hex() fonksyionlarını kullanabiliriz:


print(bin(999), hex(999))
>>
0b1111100111 0x3e7
Bir sayının mutlak değerini almak için abs() fonksiyonunu, bir sayıyı yuvarlamak için round() fonksiyonunu kullanabiliriz. round() fonksiyonuna ikinci bir parametre olarak kaçıncı basamaktan itibaren yuvarlanacağı bilgisini de verebiliriz:


print(abs(-4), round(3.2), round(3.21329321321323, 4))
>>
4 3 3.2133
man() ve mix() fonksiyonları ile gönderilen sayıların en büyüğünü ve en küçüğünü bulabiliriz. sum() fonksiyonu ile bir listedeki elemanların toplamını bulabiliriz. pow() fonksiyonu ile üs alabiliriz:


print(max(3, 4), min(100, -2, 3, 4, 1, 131))
print(sum([3, 4, 5, 6, 7]))
print(pow(2, 4))
>>
4 -2
25
16
String operasyonlarına upper(), lower() ve replace() methodları ile başlayalım. upper() ve lower() methodları bir stringdeki harflerin tamamını büyültür veya küçültür. replace() methodu ise kendisine verilen ilk parametreyi string içinde arar ve bulduğu yerlere ikinci parametreyi yazar:


print("python".upper(), "PYTHON".lower())
print("JanFranco".replace("Jan","Jane"))
print("Python Programming Language".replace(" ", "-"))
>>
PYTHON python
JaneFranco
Python-Programming-Language
startswith() ve endswith() methodları ile bir stringin gönderdiğimiz parametre ile başlayıp başlamadığını veya bitip bitmediğini kontrol edebiliriz. split() methodu ile gönderdiğimiz parametreye göre stringi parçalayıp, elemanları bir listede saklayabiliriz. join() methodu ile elemanları gönderdiğimiz parametre ile birleştirebiliriz:


print("Python".startswith("Py"), "Python".endswith("az"))
list_1 = "Python Programming Language".split(" ")
print(list_1)
list_2 = ["21","02","2014"]
print("/".join(list_2))
>>
True False
['Python', 'Programming', 'Language']
21/02/2014
strip() methodu ile string ifadeden belirli karakterleri temizleyebiliriz. Eğer herhangi bir parametre verilmezse ifadenin başındaki ve sonundaki boşluklar silinir. Eğer parametre verirsek, gönderdiğimiz parametre, Stringin başından ve sonundan silinir. Sadece başından silmek için lstrip(), sadece sonundan silmek için rstript() methodlarını da kullanabiliriz.


print("          python             ".strip())
print(">>>>>>>>>>>>>>Franco>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>".strip(">"))
>>
python
Franco
count() methodu ile bir ifadedeki karakterin kaç kez geçtiğini bulabiliriz. find() methodu ile de bir karakterin stringin neresinde olduğunu bulabiliriz. Method bulunan ilk yerin indexini döner. Bulamazsa -1 döner:


print("JanFranco".count("a"))
print("JanFranco".find("J"))
print("JanFranco".find("x"))
>>
2
0
-1


Sonraki Yazı: Set and List Operations
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.