Lists

Kategori: Python , 02 Eylül 2019 , JanFranco


Bu yazımda Python'da listeleri göreceğiz. Listeler Python'da hazır halde bulunan veri yapılarıdır. Listeler dışında demetler ve sözlükler de bulunur ancak bu yapıları sonraki yazımızda göreceğiz. İlk olarak liste oluşturmakla başlayalım:


liste = list()
liste = [1, 2, 3, 'Python', 5, 9, 3.14]

isim = "janfranco"
isim = list()
print(isim)
Python'da liste oluşturmak için list() fonksiyonunu veya [] sembollerini kullanabiliriz. Listelerde farklı veri tiplerini bir arada saklayabiliriz. Yukarıdaki örnekte integer değerler ile float değerleri ve string ifadeyi bir arada sakladık. Ayrıca String ifadeleri listeye çevirebiliriz. Yukarıdaki örnekte "janfranco" stringini list() fonksiyonu ile listeye çevirdik. Bu kodun çıktısı şu şekildedir: ['j', 'a', 'n', 'f', 'r', 'a', 'n', 'c', 'o']

Listelerde index işlemlerini görelim:


liste = [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

print(liste[0])
print(liste[:4])
print(liste[1:5])
print(liste[::2])
print(liste[::-1])
İlk satırda bir liste tanımladık. liste[0] komutu ile ilk elemanı yani 3 değerini konsola yazdık. Bir sonraki satırda liste[:4] diyerek, baştan 4. elemana kadar yazdırdık: [3 4 5 6]. liste[1:5] komutu ile 1. elemandan 5. elemana kadar yazdırdık: [4 5 6 7]. liste[::2] diyerek, baştan sonra ikişer ikişer yazdırdık: [3 5 7 9]. Son olarak liste[::-1] diyerek listeyi ters çevirip yazdırdık: [10 9 8 7 6 5 4 3]

Listelerde toplama, çarpma işlemleri vs. yapabilir, append() methodu ile eleman ekleyebilir, pop() methodu ile eleman çıkartabiliriz. pop() methodu int tipinde bir değer döndürür. Ayrıca pop() methodunua parametre olarak çıkartmak istediğimiz elemanın indexini de verebiliriz. Ayrıca listeleri sort() methodu ile sıralayabiliriz:


liste = [1, 2, 3, 4]
liste =  liste + ["Jan"]

liste = [3, 4, 5, 6]
liste.append(7)
liste.append("Jan")

liste = [1, 2, 3, 4, 5]
liste.pop()

liste.sort()
liste.sort(reverse = True)

liste1 = [1, 2, 3]
liste2 = [4, 5, 6]
liste3 = [7, 8, 9]
matris = [liste1, liste2, liste3]
print(matris[1][0])
Sırasıyla yaptığımız işlemleri açıklayalım. liste = liste + ["Jan"] diyerek, "Jan" ifadesini listeye yeni bir eleman olarak ekledik. Yeni bir liste tanımladık ve append() methodu ile 7 değerini ve "Jan" ifadesini listeye ekledik. Yeni bir liste tanımladık ve pop() methodunu kullanarak sondaki elemanı sildik. Yani 5 değeri listeden çıkmış oldu. sort() methodu ile listeyi sıraladık. Parametre olarak reverse = True değerini verirsek, baştan sona değil sondan başa sıralama yapacaktır. sort() methodunu alfabetik sıralama için de kullanabiliriz. Son olarak 3 farklı liste tanımladık. Bu 3 listeyi bir başka listenin elemanları olarak kullandık. Bu şekilde 2 boyutlu bir matris oluşturabiliriz. matris[0][1] komutu ile ilk satırın birinci sütunundaki elemana erişebiliriz.


Sonraki Yazı: Tuples, Dictioneries
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.